Projekts "Ilzes Zariņas dalība ICCROM rīkotajā starptautiskajā vasaras skolā"

ILZE ZARIŅA
Ilzes Zariņas dalība ICCROM rīkotajā starptautiskajā vasaras skolā
Radošo braucienu programma Kultūras mantojuma nozare
900.00 EUR
09.09.2019 - 20.09.2019

Projekta apraksts

Saga, Japāna
ICCROM starptautiskā vasaras skola "Komunikācijas un mācīšanas prasmes konservācijas un zinātnes jomā 2019
Lai piedalītos šajā programmā, esmu izturējusi konkursu, kuru izsludināja Starptautiskais studiju centrs kultūras mantojuma restaurācijai un saglabāšanai. Kursā piedlīsies 16 dalībnieki no dažādām pasaules valstīm, to vadīs Saga universitātes Japānā un Athabaskas universitātes Kanādā pasniedzēji. Atbilstoši skolas programmai katram dalībniekam būs jāprezentē izcils kultūras mantojuma saglabāšanas pieredzes piemērs no savas valsts un iestādes. Tā būs iespēja prezentēt Kuldīgas restaurācijas centra pieredzi starptautiskā mērogā un uzzināt par vēl vismaz 15 dažādām mūsdienīgām iespējām no citu dalībnieku puses. 2018.gada vasarā, kas Kuldīgā uzturējās Brandenburgas universitātes studenti un pasniedzēja Brita Rūdolfa, restaurācijas centram tika ieteikts nopietni domāt par savas pieredzes prezentēšanu starptautiskā mērogā un atpazīstamības veicināšanu, kas ilgtermiņā būtu par pamatu arī Kuldīgas vārda izskanēšanai starptautiskā mērogā. Pagājušā vasarā, Kuldīgas restaurācijas centra rīkotajā starptautiskajā darbnīcā jau piedalījās jaunie arhitekti no Indijas, ASV un Etiopijas, paužot sajūsmu par tradicionālo materiālu izmantošanas praksi un autentiskuma saglabāšanas nozīmes popularizēšanu. 2013.gadā Kuldīgas restaurācijas centrs saņēma prestižo Europa Nostra balvu. Joprojām turpinām starptautisko sadarbību, iesaistoties projektos un radot izcilus restaurācijas piemērus vecpilsētā. Dalība šajā vasaras skolā būtu lieliska iespēja apvienot iespēju popularizēt Kuldīgas restaurācijas centra pieredzi un iepazīt citu valstu pieredzi augstas raudzes pasniedzēju vadībā. Kursa saturs paredz, ka tiks iepazītas inovatīvas un efektīvas metodes kultūras mantojuma izglītības jomā un tiks apskatītas jaunas pieejas un rīki izglītības programmu izveidei, kas Kuldīgai ir ļoti aktuāli.
Ndoro Webber; ICCROM International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property
https://www.iccrom.org/courses/communication-and-teaching-skills-conservation-and-science-2019