Projekts "Baltijas mākslinieku izstāde MO muzejā Viļņā 2024. gada sākumā"

Blind Carbon Copy
Baltijas mākslinieku izstāde MO muzejā Viļņā 2024. gada sākumā
VIZUĀLĀS MĀKSLAS NOZARE. 2023.gada 2.projektu konkurss
4 800.00 EUR
01.11.2023
31.05.2024

Projekta apraksts

Pēdējo divu gadu laikā traumatiskie notikumi pasaulē - pandēmija, karš Ukrainā, klimata pārmaiņas un citas likstas ir radījušas milzīgus traumatiskus pārdzīvojumus. Viena no stratēģijām, kā tikt galā ar šo stāvokli, ir bēgšana citās "pasaulēs" jeb realitātēs. Sakarā ar trauksmes palielināšanos arvien lielāku popularitāti ir guvušas dažādas mūsdienu garīgās prakses, kouči, kospirācijas teorijas, alternatīvi dzīves veidi un ticību sistēmas. Projekts konceptuāi pievēršas tēmai par "kon-spirituālismu" (no angļu val. "conspirituality"), kas apvieno alternatīvās teorijas ar mūsdienu labējā spārna ideoloģiju un garīgumu, labsajūtas praksēm. Ņemot par pamatu šo konceptuālo rāmi, projekta organizētāji un kuratori no Baltijas valstīm - Juste Kostikovaite, Merilin Talumaa un Maija Rudovska - veidos izstādi MO muzejā Viļņā, kas notiks laikā no 2024. gada janvāra līdz maijam, prezentējot virkni mākslinieku no Baltijas: Līgu Spundi, Katrīnu Neiburgu, Lauru Põld, Darju Popolitovu, Anastasiu Sosunovu, Vitu Zaman, Getrudu Gilyti un vecākas paaudzes lietuviešu māksliniekus, kuru darbi atrodas MO muzeja kolekcijā: Viktoriju Daniliauskaiti, Nijolu Valadkevičiūti, Aisti Ramūnaiti and Arvydas Každailis. Finansējums tiek lūgts latviešu mākslinieču dalībai izstādē. Līga Spunde veidos jaunu darbu, īpaši šai izstādei. Attiecīgi Katrīna Neiburga izstādīs jau esošu darbu - "Jaunais dienas režīms" (2018). Projektu organizē bezpelņas biedrības Blind Carbon Copy un Roots to Routes sadarbībā ar MO muzeju Viļņā.
Projekta mērķis ir ar izstādes formāta un mākslas drabu palīdzību aktualizēt un pētīt problemātiku, kas attiecas uz "kon-spirituālismu" Baltijas valstīs - politisko, sociālo, filozofisko un cita veida kontekstu, kas skar sabiedrību un cilvēku uzskatus mūsdienu realitātē. Tēma tiks izmantota arī kā atskaites punkts, lai aplūkotu kolektīvās traumas un dziedināšanas aspektus. Kuratores ir izvēlējušās Baltijas mākslinieku darbus no 1980/90. gadiem (MO kolekcija) un mūsdienām, lai parādītu saikni starp paaudzēm un to, kā sociālpolitiskā ainava veidojās sazobē ar kon-spirituālisma valodas palīdzību. Īstermiņa mērķis ir kvalitatīvas laikmetīgās mākslas izstādes radīšana MO muzejā Viļņā, nodrošinot atbalstu mākslinieku darbu producēšanai, sagatavošanai un to profesionālai prezentācijai mākslas institūcijas ietvaros. Ilgtermiņa mērķis ir radīt projektu, kas aptver mūsdienīgas un aktuālas tēmas, palūkojoties uz sociālpolitiskiem un ikdienas dzīvi saistošiem procesiem caur kritisku prizmu, izmantojot oriģinālu pieeju - ideju par "kon-spirituālismu". Projekta kuratores ar tēmas palīdzību tiecas uzrunāt plašāku auditoriju (MO muzejs piesaista daudzveidīgas mērķgrupas), lai sabiedrība kritiski aizdomātos par apkārt notiekošajiem procesiem, kas būtiski ietekmē gan cilvēku uzskatus, gan viņu dzīves veidu un veselību.
Darbības programma: - novembris, 2023 - janvāris, 2024 - komunikācija ar māksliniekiem par mākslas darbu prezentācijām un nepieciešamo materiālo un tehnisko nodrošinājumu. Māksliniece Līga Spunde sagatavo jaunu darbu, tas tiek transportēts uz Viļņu; - decembris, 2023 - maijs, 2024 - izstādes reklāma un ar to saistītā komunikācija sociālajos medijos, tiešsaistes un drukātajā presē; - decembris, 2023 - janvāris, 2024 - izstādes vizuālās identitātes sagatavošana, materiālu druka; - 15. - 25. janvāris, 2023 - izstāžu telpas sagatavošana, izstādes uzlikšana un atklāšana; - janvāris - maijs, 2024 - izstādes norises laiks; - 6. - 10. maijs, 2024 - izstādes noņemšana, mākslas darbu transportēšana atpakaļ uz mītnes zemēm; - maija beigas/jūnija sākums, 2024 - atskaišu sagatavošana.
1) Viļņas iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar Baltijas mūsdienu mākslinieku darbiem, tai skaitā latviešu mākslinieku veikumu; 2) latviešu māksliniecei Līgai Spundei tiek rasta iespēja radīt jaunu darbu; 3) ir tapusi augstvērtīga mākslas izstāde, kura būs redzama plašākai publikai Viļņā vairākus mēnešus; 3) tiek rosināts domāt un kritiski paraudzīties uz mūsdienu sociālpolitiskiem procesiem un reālijām, it īpaši uz alternatīvo teoriju esamību un labsajūtas praksēm kā ekspluatējošām un kaitnieciskām; 4) tiek veidota cieša sadarbība starp mākslas aģentiem un māksliniekiem Baltijā, pulcējot tos kopā vienā izstādē; 5) tiek radīti oriģināli, līdz šim neredzēti mākslas darbi un jaunas to prezentēšanas iespējas; 6) izstādes ietvaros tiek prezentēta daļa no lietuviešu vecākas paaudzes mākslinieku darbiem, - tas dod iespēju dzīvē iepazīties ar MO muzeja kolekciju un senāk radītu mākslu izstādīt mūsdienīgā kontekstā.
Blind Carbon Copy Blind Carbon Copy (Latvija) ir tīklojumu platforma kuratoriem un mākslas praktizētājiem. Tās fokuss ir veidot savstarpēju atbalstu, kontaktus un nodarboties ar izglītību, strādājot gan ar organizācijām, gan individuālām praksēm. Blind Carbon Copy darbojas kopš 2011. gada un to vada kuratore Maija Rudovska sadarbībā ar kuratori no Lietuvas Justi Kostikovaiti. Roots to Routes ir iniciatīva, kas apvieno mākslinieku, kuratoru un kultūras producentu kopienu, kuru trajektorijas ir saistītas ar Baltijas valstu reģionu. Tā darbojas kā nomadiska aģentūra, un tās mērķis ir atbalstīt un padarīt redzamas mākslinieciskās prakses ārpus kultūru un (ģeo)politiskajām robežām. Svarīga sadarbības daļa ir iespējamo kopprojektu veidošana un attīstīšana, lai veidotu ilgtspējīgus tīklus un sadarbības formas starp dažādām kopienām. Iniciatīvu vada Merilin Talumaa, Maija Rudovska un Juste Kostikovaite. MO muzejs Viļņā ir Lietuvas zinātnieku un filantropu Danguolė un Viktora Butkus personīga iniciatīva. Tas gandrīz desmit gadus darbojas kā mākslas muzejs bez sienām, saturot aptuveni 6 000 modernās un laikmetīgās mākslas darbu kolekciju, kurā apkopoti nozīmīgākie Lietuvas mākslas darbi no 20. gadsimta 1960. gadiem līdz mūsdienām. MO organizē izstādes, filmu seansus, izglītojošus pasākumus, koncertus utt., kas paredzēti visām vecuma grupām. MO muzeju ir veidojis zināmais arhitekts Daniels Lībeskinds dizainā ieliekot ideju par kultūru kā titltu starp pagātni un nākotni.
1) Pirmā mērķauditorijas grupa ir plašs spektrs apmeklētāju, ko piesaista MO muzejs. MO muzeju Viļņā apmeklē dažādas vecuma un interešu grupas - sākot no skolēniem līdz senioriem, lidz ar to izstādes organizētāji paredz, ka izstādi apmeklēs daudzveidīgs interesentu loks. Muzejs ir aprēķinājis, ka 2022. gada ietvaros tas ir uzņēmis ap 120,000 apmeklētāju. Muzejam Instagramā ir vairāk kā 26 tūkstotis sekotāju. 2) Otra mērķauditorijas grupa ir Baltijas mākslinieki, tai skaitā latviešu mākslinieki, kuri piedalīsies izstādē. Ir iecerēts, ka tiks organizēts speciāls transports no Rīgas, kas piedāvās vietējai mākslas kopienai aizkļūt līdz Viļņai uz izstādes atklāšanas laiku.