Projekts "Kārļa Štrāla XXI Starptautiskais konkurss “Jaunais flautists”"

Biedrība "Sudraba flauta"
Kārļa Štrāla XXI Starptautiskais konkurss “Jaunais flautists”
MŪZIKAS NOZARE. 2023.gada 3.projektu konkurss
3 000.00 EUR
13.11.2024
16.11.2024

Projekta apraksts

Lai atklātu jaunus talantīgus mūziķus, pilnveidotu Latvijas mūzikas skolu, mūzikas vidusskolu audzēkņu un augstskolu studentu flautas spēles spējas un prasmes, nodrošinātu jauno talantu iespējas radošai pašizpausmei un individualitātes izkopšanai, jau 21 reizi tiek organizēts Kārļa Štrāla Starptautiskais konkurss “Jaunais flautists”. Turpinot iesākto tradīciju XX konkursā, kad latviešu komponisti tika aicināti radīt jaunus skaņdarbus flautai un klavierēm, šim konkursam obligātos skaņdarbus komponēt tiek aicināti Lietuvas jaunie komponisti. Šāda tradīcija, stiprinās Baltijas valstu sadarbību un ļaus iepazīt kaimiņvalstu mūzikas mantojumu. Dalībai konkursā tiek aicināti ne tikai Baltijas valstu flautisti, bet arī jaunie talanti no Eiropas un citām valstīm. Starptautiskās pieredzes nodrošināšanai konkursa žūrijā tiek aicināti piedalīties Eiropā pazīstami flautisti, kas ir mācījušies un pilnveidojušies Vācijā, Anglijā, Francijā. XXI Starptautiskajam jauno flautistu konkursam ir dots ievērojamā latviešu flautista un pedagoga Kārļa Štrāla vārds. Projekts tiek rīkots sadarbībā ar Mārupes Mūzikas un mākslas skolu, kuras ģeogrāfiskais izvietojums un jaunās telpas ir izcila vieta šādu projektu realizēšanai. Šāds starptautiskais konkurss ir nepieciešams jauno mūziķu profesionālai izaugsmei un tālākai profesionālajai attīstībai, kā arī starptautiskās pieredzes iegūšanai. Paplašinot konkursa dalībnieku vecuma slieksni, tiek dota iespēja arī mūzikas akadēmijas studentiem iegūt starptautisko konkursu pieredzi te pat Latvijā, kas būs iespējama klausoties citu valstu flautistu uzstāšanos, kā arī pateicoties starptautiskajai žūrijai.
Projekta mērķis: Attīstīt un pilnveidot jauno mūziķu flautas spēles iemaņas un prasmes, sekmēt interesi par mūziku un izpildītājmākslu, veicināt flautas spēles apmācības procesa kvalitāti, kā arī iepazīt eiropas valstu tradīcijas un komponistu radītos darbus. Projekta uzdevumi: • atklāt jaunus talantīgus mūziķus; • pilnveidot jauno mūziķu flautas spēles iemaņas un prasmes; • nodrošināt jauno talantu iespējas radošai pašizpausmei un individualitātes izkopšanai; • gūt jaunas ierosmes jauno mūziķu apmācībā; • apmainīties pieredzē; • iepazīt kaimiņvalstu komponistu radītos skaņdarbus; • iegūt starptautisku pieredzi.
Darbības programma: 1. 2023. gada aprīlis-jūlijs– sadarbība ar lietuviešu komponistiem, lai veicinātu jaunu skaņdarbu radīšanu, kas varētu tikt iekļauti konkursa programmā, kā obligātie skaņdarbi’ 2. 2023. gada augusts- vienošanās par pienākumu sadali darba grupā, konkursa dokumentācijas izstrādāšana, obligāto skaņdarbu izvēle, tāmes apstiprināšana; 3. 2023.gada septembris - Konkursa dokumentācijas tulkošana un reklāmas materiālu izstrāde; 4. 2023. gada oktobris-decembris - konkursa izsludināšana un informācijas izplatīšana, konkursam nepieciešamā nošu materiāla sagatavošana; 5. 2024. gada janvāris-oktobris– sponsoru piesaistīšana, konkursa dalībnieku reģistrācija, konkursa dalībnieku saraksta apstiprināšana, sarakste ar konkursantiem, lai precizētu to cilvēku skaitu, kuri ieradīsies uz konkursu kopā ar dalībniekiem, konkursa bukleta izveidošana, iespieddarbu skaita un eksemplāru precizēšana; 6. 2024. gada novembris- līgumu slēgšana par iespieddarbu veikšanu, reklāmas izveidošana un izvietošana, naktsmītņu pieteikšana, konkursa dalībnieku un viesu sagaidīšana un izvietošana. Projekta realizācija: 13.novembrī - konkursa atklāšana un uzstāšanās kārtības izloze; 14.novembrī – konkursa I kārta A, C un D grupām; 15.novembrī – konkursa I kārta B un E grupām; 16.novembrī - konkursa II kārta, noslēguma koncerts un apbalvošana.
Konkursa dalībnieki mērķtiecīgi attīstīs un pilnveidos savas flautas spēles spējas un prasmes, iegūs skatuves pieredzi, kā arī starptautisko pieredzi, klausoties un analizējot citu konkursa dalībnieku uzstāšanos. Pateicoties lietuviešu komponistu radītajiem jaundarbiem, kas ir konkursa programmas obligātie skaņdarbi, varēs iepazīt kaimiņvalsts komponistu mūziku. Šis Starptautiskais projekts iezīmēs Latvijas vārdu Eiropas kultūras kartē.
Projekta īstenotāji: Biedrība “Sudraba flauta” sadarbībā ar Mārupes Mūzikas un mākslas skolu. Darba grupa: Dace Bičkovska ( Biedrības "Sudraba Flauta" valdes priekšsēdētāja) – projekta vadītāja. Izstrādā konkursa nolikumu, dokumentāciju, norises plānu. Atbild par saraksti ar konkursa dalībniekiem, par žūrijas izveidi un tās darbu. Darba grupas darbības koordinēšana. Dace Dzalbe (Biedrības "Sudraba Flauta" valdes locekle) – projekta izpilddirektors. Slēdz līgumus par iespieddarbu izpildi, veic ar konkursa norisi saistītos administratīvos darbus, risina ar konkursa materiālo nodrošināšanu saistītos finansiālos jautājumus, atbild par noslēguma koncertu. Dace Štrodaha (Mārupes Mūzikas un mākslas skolas direktore) Konkursa žūrija: 1)Anete Toča (Latvija) - Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra flautu grupas mūziķe, valsts kamerorķestra Sinfonietta Rīga izpilddirektore; 2)Mihkel Peäske (Igaunija) - Igaunijas Nacionālā simfoniskā orķestra flautas grupas koncertmeistars, strādā par pedagogu EAMT un Tallinas mūzikas vidusskolā; 3)Giedrius Gelgotas (Lietuva) - flautists Lietuvas Nacionālās filharmonijas simfoniskajā orķestrī un flautas profesors Vytautas Magnus Universitātes Mūzikas akadēmijā; 4)Malwina Anna Zajączkowska (Beļģija)-dažādu kameransambļu dalībniece, Briseles flautas studijas pedagogs; 5)Dace Bičkovska (Latvija)-Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas docētāja.
Projekta mērķauditorija ir profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikas skolu audzēkņi, mūzikas vidusskolu audzēkņi un mūzikas akadēmiju studenti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un citām ES valstīm. Konkurss notiek divās kārtās un piecās vecuma grupās. Uz konkursa II kārtu pēc žūrijas lēmuma tiek izvirzīti ne vairāk kā 50% no katras grupas I kārtas dalībnieku skaita. Noslēguma koncertā uzstājas pirmo vietu ieguvēji un citi dalībnieki pēc žūrijas izvēles. A grupa – dalībnieki, kas dzimuši 2014. g. un jaunāki; B grupa – dalībnieki, kas dzimuši 2012. - 2013.g.; C grupa – dalībnieki, kas dzimuši 2009.-2011.g.; D grupa - dalībnieki, kas dzimuši 2006.-2008.g.; E grupa - dalībnieki, kas dzimuši 2002.-2005.g. Plānotais dalībnieku skaits konkursā – 80 audzēkņi. Šis konkurss allaž ir piesaistījis lielu skaitu dalībnieku, jo spēcīgā konkurence un starptautiskā žūrija ļauj pārbaudīt savas spējas jau starptautiskā līmenī. Lai paplašinātu dalībnieku skaitu ir izveidotas papildus grupas arī mūzikas akadēmiju studentiem.