Projekts "Multimediāla izrāde "ŠĪ MĪLESTĪBA NEPĀRDODAS""

"MeMa"
Multimediāla izrāde "ŠĪ MĪLESTĪBA NEPĀRDODAS"
TEĀTRA MĀKSLAS NOZARE. 2021.gada 2.projektu konkurss
4 500.00 EUR
12.09.2021
22.09.2021

Projekta apraksts

Projekta DIVI 9 komanda savu kustību ir uzsākusi patiesu notikumu un sajūtu vadīti. 2020. gada maijā savu dzīvi pāragri beidza draugs, dēls, mūzikas producents un mākslinieks Matīss Runtulis. Visi projektā iesaistītie ir ne vien savas jomas profesionāļi, bet arī Matīsa Runtuļa ilggadējie radošie biedri un draugi. Multimediālā izrāde "ŠĪ MĪLESTĪBA NEPĀRDODAS" būs pirmais Projekta DIVI 9 solis pretim visu iesaistīto virsmērķim - mākslas valodā izgaismot un pievērst uzmanību garīgās veselības un atkarības problemātikai Latvijā, tādejādi kliedējot stigmu un veicinot emocionālo inteliģenci sabiedrībā. Multimediālas teātra mākslas princips, apvienojot uz vienas skatuves laikmetīgo deju, cirka akrobātiku aktierspēli un dzīvo mūziku. Multifunkcionāla un netradicionāla scenogrāfijas uzbūve, kas papildināta ar animācijām un abstraktām video projekcijām, sniegs skatītājiem nebijušu sajūtu pieredzi. Emocionāls, juteklisks, sapņu piestrāvots vēstījums skatītāju vedīs dziļi dvēseles labirintos, atgādinot par būtisko – mīlestību, smalkjūtību, empātiju un dzīvības trauslumu kā vērtību, kas jāsargā. Multimediāla izrāde "'ŠĪ MĪLESTĪBA NEPĀRDODAS" būs iespēja sevi ne tikai izklaidēt, bet arī aizskart dziļākas dvēseles stīgas, kuras nemanot, bet trokšņaini skan tepat mums blakus. Tā būs ne vien augstvērtīgs laikmetīgās mākslas notikums, kas veicinās daudzveidīgu satura un formas attīstību skatuves mākslas vidē, bet arī nozīmīgs pienesums Latvijas sabiedrībai aktuālas problemātikas risināšanā. Tas nebūs lineārs vēstījums, kuru novērot no malas, bet gan emocionāla PIEREDZE - iespēja uz brīdi apstāties, sajust un ieraudzīt savus un citu dvēseles ziedus un mijkrēšļus, kuri ikdienā paliek apslēpti. Ir pēdējais laiks pievērsties būtiskajam!
Projekta DIVI 9 īstermiņa mērķi ir: • Četru multimediālu izrāžu “ŠĪ MĪLESTĪBA NEPĀRDODAS” galēja iestudēšana un realizācija, izrādot publikai Projekta DIVI 9 nedēļas ietvaros, kas notiks no š.g. 12.septmebra līdz 22. septembrim, Sporta 2 kvartālā. • Uzdevumi: Augstvērtīga režijas, horeogrāfijas, scenogrāfijas galējā izstrāde. Mēģinājumu process. Video projekciju izstrāde. Aktīva izrādes reklamēšana un skaidrs dialogs ar auditoriju par Projekta DIVI 9 sociālo mērķu tēmām. Darbs ar medijiem. Profesionāla skatuves uzbūve. Kvalitatīva izrādes realizācija un izrādīšana publikai. Projekta DIVI 9 ilgtermiņa mērķi ir: • Multimediālas izrādes “ŠĪ MĪLESTĪBA NEPĀRDODAS” turpmākā izrādīšana. Pēc pirmo četru izrāžu cikla, mēs plānojam nākamās multimediālās izrādes “ŠĪ MĪLESTĪBA NEPĀRDODAS” 2021. gada ziemā. Tiks meklētas iespējas un sadarbības, lai izrādi demonstrētu lielākajās Latvijas pilsētās, kā arī teātra mākslas festivālos starptautiski. • Turpināt organizēt starpdisciplinārus mākslas projektus un radīt jaunas mākslas un kultūras sintēzes, kas pievēršas cilvēka individuālajiem izziņas procesiem, apvienojot līdzīgi domājošus māksliniekus u.c. jomu profesionāļus. • Pētīt sociālā mākslas aktīvisma prakses Eiropā, veidot valstu sadraudzības, organizēt apmaiņas pieredzes braucienus, realizējot sadarbības projektus internacionāli. Projekta DIVI 9 virsmērķi ir: • Kvalitatīva mākslas jaunrade, kas pievēršas cilvēka apzinātībai un individualitātes realizācijai. • Vesela, laimīga, emocionāli inteliģenta Latvijas sabiedrība.
JAU PAVEIKTAIS 2020. GADĀ Koncepta un satura izstrāde. Pirmās sapulces ar māksliniecisko sastāvu un pirmie mēģinājumi, bet tie tika pārtraukti epidemioloģiskās situācijas dēļ. Slēgti līgumi ar mēģinājuma telpu H206 mazajā zālē, kā arī ar Sporta2 kvartālu par izrādēm. Tika izstrādāts projekta realizācijas plāns, tika izplānota biļešu tirdzniecības stratēģija, līdzfinansējums, atbalstu no sadarbības partneriem. Tika izveidota mājas lapa, uzsākta sociālo mediju kampaņa un biļešu tirdzniecība. DARBĪBAS STRATĒĢISKĀ PROGRAMMA 2021. GADĀ PIRMS IZRĀDES (jūlijs - septembris) Mākslinieciskais process - scenārija un horeogrāfijas gala izstrāde, mēģinājumu atsākšana, ievērojot visus epidemioloģiskos ierobežojumus. Tērpu un rekvizītu ražošana, video projekciju izstrāde, scenogrāfijas galējā izstrāde. Publicitāte - turpināt digitālo platformu izstrādi un atsākt sociālo mediju kampaņu. Veidot video intervijas ar iesaistītajiem un sižetus par tapšanas procesu. Audio džingli Radio SWH un radio NABA, info LR, LTV, reklāmas laukumi žurnālā IR, Kultūras Diena u.c. medijos. Izrādes drukas reklāmas dizains, druka un izplatīšana sabiedriskās vietās un pilsētvidē (plakāti, bukleti, baneri). Darbs ar tehnisko personālu (inženieri, gaisma, skaņa, video projekcijas, administratīvais personāls) DARBĪBAS STRATĒĢISKĀ PROGRAMMA 2021. GADĀ (projekta īstenošanas nedēļa) 12.09. - Uzbūve 13.09. - Uzbūve un mēģinājums 14.09. - Ģenerālmēģinājums 15.09. - Mēģinājums līdz plkst. 15:00. Preses konference plkst. 17:00. Pirmizrāde plkst. 19:00 16.09. - Izrāde 17.09. - Izrāde 18.09. - Izrāde 19. 09. - 21. 09. Projekta DIVI 9 paralēlās aktivitātes un sadarbības partneru aktivitātes (vairāk info sadaļā "cita informācija"). 22. 09. Nobūve.
• VKKF teātra nozares prioritātēm atbilstošs kvalitatīvs mākslas jaundarbs, kas veicina daudzveidīgu satura un formas attīstību skatuves mākslas vidē, uz vienas skatuves apvienojot profesionālās laikmetīgās dejas jomu, laikmetīgo cirku un aktierspēli. • Izrāde veicinās Latvijas skatuves mākslas mākslinieciskā līmeņa izaugsmi un popularizēšanu valstī un ārpus tās. • Multimediālās mākslas princips, video projekcijas un dzīvās mūzikas sintēze izrādei piešķirs mūsdienīgu perspektīvu, kas piesaistīs auditoriju, kurai interesē progresīvi un alternatīvi skatuves mākslas virzieni. • Projekta īstenotāji ir profesionāļi ne tikai laikmetīgās mākslas nozarē, bet arī kultūras tirgzinību procesos, tāpēc esam pārliecināti, ka izrādē būs ne vien kvalitatīvs mākslas darbs, bet arī nesīs pozitīvu rezonansi sabiedrībai, dodot pienesumu problemātikas risināšanai. Iespējams, ka varētu šķist, ka tēmas smagums un traģiskums pozitīvu rezonansi sabiedrībā neparedz, bet bez augstprātības ticam, ka tieši mākslinieks šos personīgos pārdzīvojuma procesus spēj transformēt un caur mākslu nodot skatītājam jau emocionāli pārstrādātā formātā. • Tiks stiprināta sociālā mākslas aktīvisma tradīcija Latvijā, pievēršoties mentālās veselības un atkarības problemātikai Latvijā. • Projekts būs nozīmīgs pienesums laikmetīgā teātra attīstībai, dodot impulsu veiksmīgi rasties jaunai teātra platformai, kur Latvijas māksliniekiem arī nākotnē regulāri realizēt eksperimentālus teātra projektus, kas apvieno vairāku stilu, tehniku, izteiksmes līdzekļu un mediju sintēzes. • Cilvēkiem, kuriem nepieciešams atbalsts šajos un citos grūtajos laikos, tā būs vide, kurā beidzot nejusties vieniem. Citiem - veldzējošs mākslas baudījums un dvēseles izaugsme pēc pandēmijas radītajām sekām.
Ar detalizētu informāciju par iesaistītajiem variet iepazīties projekta pielikumā. IZRĀDES VEIDOTĀJI / RADOŠĀ KOMANDA: Režisors – Viktors Runtulis Komponists – Matīss Runtulis Horeogrāfi – Dmitrjs Gaitjukevičš, Elīna Gaitjukeviča Scenogrāfs – Rūdolfs Baltiņš Gaismu mākslinieks – Niks Cipruss Video mākslinieki – Fricis Kalvelis, Anna Meldrāja Producenti – Sanita Tauriņa, Marta Mēness DEJOTĀJU, AKROBĀTU UN AKTIERU ANSAMBLIS: Dzintars Krūmiņš, Aleksejs Smolovs, Maija Sukute, Līga Kavace, Roberts Frišenfelds, Nauris Miķelis Goba, Artūrs Fatkins, Kristaps Vanags, Madlēna Valdberga, Annija Glaudāne, Līga Sipjagina MŪZIĶU SASTĀVS: Toms Poišs, Miķelis Putniņš, Elza Rozentāle, Matīss Repsis, Pauls Ķierpe TEHNISKĀ NODROŠINĀJUMA SPECIĀLISTI: Gaisa horeogrāfijas tehniskais nodrošinājums - Indulis Sverns Skatuves uzbūves tehniskais direktors - Rūdolfs Bušmanis Video projekciju tehniskais direktors - Ojārs Saulītis GRAFISKAIS DIZAINS, REKLĀMA, DIGITĀLĀ KOMUNIKĀCIJA: Logo un vizuālā identitāte – Kirils Kirasirovs Drukas plakātu dizains – Fricis Kalvelis Mājas lapas programmētās – Pauls Kūlis Digitālās komunikācijas saturs un menedžments (video, fotogrāfija, mājas lapa, sociālie tīkli) – Marta Mēness
Vecuma grupā no 16 – 65, ar dominējošo pārsvaru vecuma grupā no 25 – 35. Skatuves mākslas cienītāji, kultūras darbinieki, mākslinieki, mākslas u.c. humanitāro zinātņu studenti, pasniedzēji, un sociāli aktīvi cilvēki no jebkuras sfēras, kuriem interesē Projekta DIVI 9 aizskartās tēmas. Cilvēki un viņu ģimenes, kuriem veselības problēmu dēļ pašlaik nepieciešams emocionāls atbalsts, kā arī cilvēki, kuriem līdz šim nav bijusi informācija (un līdz ar to arī interese) par garīgās veselības un atkarības problemātiku Latvijā. Plānotais apmeklētāju skaits no 800 – 1000 cilvēku.