Projekts "Starptautiskais dzejas festivāls "PAGE BREAK" 2023-2025"

"I DID IT"
Starptautiskais dzejas festivāls "PAGE BREAK" 2023-2025
"VALSTISKI NOZĪMĪGI KULTŪRAS PASĀKUMI"
40 000.00 EUR
01.01.2023
31.05.2025

Projekta apraksts

Starptautiskais dzejas festivāls “Page Break” ir pirmais un vienīgais šāda formāta un apjoma dzejas notikums Latvijā, kas pirmo reizi notika 2022. gada maijā Jelgavā ar mērķi veicināt dzejas starptautisko apriti – iepazīstināt Latvijas auditoriju ar pasaules mūsdienu dzejniekiem, viņu daiļradi un nozares vēsmām pasaulē. 2023. gadā festivāla norise plānota Jelgavas pilsētā laika posmā no 10. līdz 13. maijam. Dzejas festivālā iecerēto aktivitāšu klāstā ir publiski bezmaksas dzejas lasījumi, kas pieejami visiem interesentiem, tikšanās ar skolēniem Jelgavas skolās, publiska visu festivāla dalībnieku apaļā galda diskusija, festivāla noslēguma dzejkoncerts, kā arī iecerēta dzejas pastaiga Jelgavas Lielupes upes palienes pļavās. Ievērojot festivāla tradīciju, pievērst uzmanību konkrēta ģeogrāfiskā reģiona dzejai, 2023. gada festivālā dalību apstiprinājušas piecas Ziemeļvalstu autores - Maja Lī Langvada (Dānija), Atēna Farukhazada (Zviedrija), Johanna Venho (Somija), Karolīne Bergvala (Norvēģija) Āsta Fanneja Sigurddotira (Islande). Citas valstis pārstāvēs Ming Di (Ķīna/ASV), Kadirs Aidemirs (Turcija), Marko Pogačars (Horvātija), Alešs Štegers (Slovēnija), Batsira Čigama (Zimbabve), Ulrika Sandiga (Vācija), Gregorijs Semenčuks (Ukraina), Mirjama Rejesa (Spānija) un Arvis Viguls, Anna Auziņa un Sergejs Timofejevs no Latvijas. Festivāla ārzemju autoru darbus plānots atdzejot latviešu valodā un izdot festivāla antoloģoju, tādejādi vairojot latviešu valodā pieejamo aktuālo pasaules mūsdienu dzejnieku darbus. Festivāla galvenie mērķi ir vairot aktuālu mūsdienu pasaules autoru darbu pieejamību Latvijā, veicināt starptautiskās saites un kultūras apmaiņu dzejas jomā, pozicionēt Latvijas vārdu pasaulē un starptautiskajā dzejas apritē.
Īstermiņa mērķi: - Sagatavot un veiksmīgi īstenot festivāla 2023. gada programmu; - Sniegt interesentiem unikālu iespēju klātienē iepazīt dažādu valstu autorus un viņu daiļradi; - Veikt festivāla dalībnieku darbu atdzejojumus un izdot festivāla antoloģiju, tādejādi paplašinot latviešu valodā pieejamo mūsdienu pasaules dzejnieku darbu klāstu; - Uzrunāt un ieinteresēt plašāku auditoriju, pievēršot uzmanību dzejas žanram un pasaulē valdošajām mūsdienu dzejas tendencēm; - Rosināt latviešu mūsdienu dzejas autoru sadarbību ar dzejniekiem starptautiskā mērogā; - Festivāla noslēguma koncertā īstenot dzejas un laikmetīgās mūzikas sinerģiju; - Nodrošināt festivāla platformas darbību interneta vidē, tādējādi fiksējot un saglabājot visus festivāla notikumus digitālā formātā un padarot to pieeju neierobežotam interesentu skaitam bez laika ierobežojuma Ilgtermiņa mērķi: - Īstenot festivālu 2024. un 2025. gadā; - Rosināt augošu Latvijas sabiedrības interesi par dzejas mākslas žanru; - Pozicionēt Latvijas vietu starptautisko dzejas norišu kartē; - Veicināt noturīgu Latvijas autoru starptautisko sadarbību ar dzejniekiem un organizācijām pasaulē; - Regulāri katru gadu iepazīstināt Latvijas publiku ar aktualitātēm mūsdienu dzejā; - Piedāvāt iespēju iepazīt aktuālus mūsdienu autorus, īpaši domājot par festivāla dalībnieku “ģeogrāfisko” dažādību; - Regulāri uzrunāt Latvijas sabiedrību ar kvalitatīvu informāciju un saturu par festivāla norisi un dalībnieku daiļradi, tādejādi pildot informatīvi izglītojošo funkciju; - Pozicionēt Jelgavas pilsētu kā festivāla mājvietu.
Janvāris – festivāla programmas detalizēta izstrāde, sadarbības partneru piesaiste Februāris – sabiedrisko attiecību kampaņas plānošana, sadarbības partneru piesaiste, festivāla norises vietu un tehnisko nepieciešamību apzināšana, viesu ierašanās un uzturēšanās organizēšana, komunikācija ar sadarbības partneriem; Marts – pastāvīgas komunikācijas uzsākšana sociālajos medijos un mediju telpā, ieskāto tehnisko un organizatoriskos darbu turpināšana, atdzejojumu veikšana, antoloģijas sastādīšana; Aprīlis – aktīva komunikācija mediju telpā un sociālajos medijos, viesu ierašanās un uzturēšanās - transporta jautājumu risināšana, aktīva komunikācija ar izglītības iestādēm un potenciālās mērķauditorijas informācijas kanālu izmantošana; Maijs – festivāla norise, aktīva komunikācija, plānu izpilde; Jūnijs – norises izvērtējums, atskaišu sagatavošana.
- Veicināta Latvijas sabiedrības interese un izpratne par norisēm mūsdienu dzejas laukā; - Sniegta intelektuālas bagātināšanās iespēja dzejas interesentiem; - Latvijas vārds iekļauts pasaules dzejas notikumu klāstā; - Īstenota plaša mēroga starptautiskā sadarbība ar autoriem no Eiropas, Āzijas, Āfrikas un Amerikas valstīm; - Veicināta starptautiska mākslinieciskā sadarbība; - Veicināta dzejas žanra prestiža celšana Latvijā.
Radošā apvienība “I DID IT” ir viens no vadošajiem pasākumu producentiem Latvijā ar pieredzi kopš 2011. gada. “I DID IT” darbības specifiku veido liela mēroga publisku kultūras pasākumu organizēšana, nodrošinot pasākuma norises īstenošanu no idejas līdz pilnīgai realizācijai, kas ietver plānošanu, pilna apjoma tehnisko menedžmentu, koordinēšanu un citus organizatoriskos darbus, kam nepieciešamas padziļinātas zināšanas un izpratne gan pasākuma mākslinieciskā satura jautājumos, gan tehniskajā realizācijā un pasākumu organizēšanas specifikā. Padarīto darbu klāstā ir gan lielkoncertu un svinīgu pasākumu organizēšana valsts svētkos, Latvijas simtgadē, dažādu tematisku pasākumu un atsevišķu projektu organizēšana, ietverot gan tradicionālas formas pasākumus, gan eksperimentāla satura darbus. Līdzās vietēji rīkotiem pasākumiem “I DID IT” ir liela pieredze sadarbojoties ar dažādiem mākslinieku kolektīviem starptautiski, tādejādi gūstot ievērojamu pieredzi un zināšanas ne vien Eiropas, bet arī pasaules līmenī. Projekta vadītāja Madara Gruntmane-Dujana, festivāla starptautisko attiecību koordinators Efe Dujans. Festivāla sadarbības partneri: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Festivāla viesu piesaistes procesā sadabība veikta ar Starptautisko Oslo dzejas festivālu, UNESCO Literatūras pilsētas biroju Reikjavīkā, Gēteborgas literatūras festivālu, organizāciju “LiteraturHouse” Dānijā, Sutunguras festivālu Islandē, Helsinku dzejas festivālu un Eiropas dzejas festivālu tīklu “Versopolis”. Tiek īstenota sadarbība arī ar Zviedrijas un Norvēģijas Mākslas padomēm Kulturrådet, FILI Finnish Literature Exchange, Islandes mākslas centru, Dānijas mākslas fondu, ASV un Spānijas vēstniecībām Latvijā.
Mērķauditorija ir Latvijas iedzīvotāji, sākot no pusaudžiem līdz senioriem. Saskaņā ar festivāla uzdevumiem, tā norises veicina Latvijas sabiedrības interesi un izpratni par dzejas žanru, īpaši laikmetīgo dzeju starptautiskā mērogā. Auditoriju plānots uzrunāt ar aktīvu komunikāciju mediju vidē, aptverot gan nacionālos medijus, gan nozares saziņas kanālus. Garantētā auditorija ir dzejas nozarē iesaistītie un dzejas interesenti, kultūras pasākumu tradicionālā auditorija, inteliģence, humanitāro zinātņu studenti. Auditorijas uzrunāšana plānota ar nozares saziņas kanālu izmantošanu un tiešo komunikāciju. Ņemot vērā festivāla starptautisko profilu, internacionālā mērogā auditorija skar dzejas nozares profesionāļus un dzejas interesentus, līdztekus popularizējot Latvijas vārdu pasaulē. Arvien plašāka auditorija tiek sasniegta gan ar informatīviem ziņojmiem starptautiskajos informācijas kanālos, gan "world of mouth" komunikācijas veidā, festivāla dalībniekiem informējot nozari savās mītnes zemēs un starptautiskā mērogā par dalību Latvijas festivālā un tajā piedzīvoto.