Projekts "Uzstāšanās un atbalsts sesijas organizēšanā Eiropas Arheologu Asociācijas konferencē"

ANDRIS KAIRIŠS
Uzstāšanās un atbalsts sesijas organizēšanā Eiropas Arheologu Asociācijas konferencē
Radošo braucienu programma Kultūras mantojuma nozare
600.00 EUR
03.09.2019 - 07.09.2019

Projekta apraksts

Berne, Šveice
Eiropas Arheologu Asociācijas 25. ikgadēja konference
Neskatoties uz pēdējos gados sasniegtiem panākumiem arheoloģiskā mantojuma aizsardzības jomā, tā apdraudējums Latvijā vēl nav pilnīgi novērsts, par ko liecina 2018.g. nogalē/ 2019.g. sākumā pēc Krimināllikuma 229.1 panta (“Nelikumīgas darbības ar valstij piederošām senlietām”) uzsāktie kriminālprocesi, kā arī būtisks š.g. 1.ceturksnī no nelikumīgas apgrozības izņemto senlietu daudzums (ap 230). Tādējādi gan prevencijas, gan apkarošanas aktivitātes, kā arī pētnieciskais un izskaidrošanas darbs ir jāturpina, t.sk. starptautiskajā līmenī, jo Latvijas arheoloģiskas senlietas, to nelikumīgas tirdzniecības nolūkā, tiek pārsvarā izvestas ārpus valsts. Līdzšinējā Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma apdraudējuma izpēte bija lielā mērā veikta no krimināltiesiska un mantojuma aizsardzības no noziedzības riskiem viedokļa. Jādomā tomēr, ka ne mazāk svarīga pētnieciski-analītiskā lietderība ir saistīta ar arheoloģiskā mantojuma apdraudējuma sociāli ekonomisko seku izpēti. Šīs sekas attiecas gan uz vietējās kopienas, reģiona, gan arī visas valsts attīstības šķēršļiem no kultūras tūrisma, ekonomisko aktivitāšu, investīciju, publisko ieņēmumu, zinātniski-pētnieciskā potenciāla, muzeju darbības viedokļa, gan uz zaudējumiem no kultūras, estētikas, vēstures izzināšanas viedokļa, gan arī no kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas nākamajām paaudzēm viedokļa. Tādējādi, turpinot aktivitāšu veikšanu Latvijas arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai, EAA 25.konferencē būtu lietderīgi sniegt ieskatu Latvijas situācijā saistībā ar arheoloģiskā mantojuma apdraudējuma sociāli ekonomiskām sekām, kā arī iezīmēt turpmāko pētījumu kontūras šajā jomā. Dalība konferencē t.sk. veicinās Latvijas aktivitāšu popularizēšanu, citu valstu aktualitāšu un risinājumu apzināšanu un pētniecisko kontaktu veidošanu.
Katerina Kleinova; Eiropas Arheologu Asociācija
https://www.e-a-a.org/EAA2019