Projekts "Ventspils saksofonu kvarteta un ansambļa “Ventspils Brass” koncerti un meistarklases Kurzemes reģiona mūzikas skolās"

"Ritmiskās mūzikas biedrība City Jazz Riga"
Ventspils saksofonu kvarteta un ansambļa “Ventspils Brass” koncerti un meistarklases Kurzemes reģiona mūzikas skolās
MŪZIKAS NOZARE. 2023.gada 3.projektu konkurss
1 800.00 EUR
01.04.2024
30.09.2024

Projekta apraksts

Projekta ietvaros plānots organizēt bezmaksas ansambļu “Ventspils saksofonu kvartets” un “Ventspils Brass” koncertus un meistarklases mūzikas skolās Talsos, Rojā, Kandavā, Tukumā, Kuldīgā un Saldū. Ventspils Saksofonu kvarteta koncertprogrammā plānots atskaņot gan tādus skaņdarbus, kas iepazīstina audzēkņus ar klasiskās mūzikas īpašo skanējumu un galvenajām raksturojošajām skanējuma īpašībām, gan tādus, kas raksturojami kā modernāki džeza mūzikas oriģināldarbi, piemēram, Maika Movera (Mike Mower) darbi, kuriem raksturīgs dažādu mūzikas stilu sakausējums, īpašu uzmanību vēršot džeza mūzikai, harmonijām un ritmam. Metālpūšamo instrumentu ansambļa “Ventspils Brass” koncertprogrammā būs dzirdami klasiskās mūzikas skaņdarbi, taču lielu daļu no programmas sastāda norvēģu kvinteta “The Brass Brothers” orģinālkompozīcijas, kurām raksturīgs melodisms un skandināviskas noskaņas. Ventspils saksofonu kvarteta vadītājs Renārs Lācis vadīs meistarklasi “Saksofona spēles tehnoloģija, laika izjūta un improvizācijas pamati”, taču Maija Lāce, “Ventspils Brass” vadītāja uzstāsies ar meistarklasi “Metālpūšamo instrumentu tehnoloģija, elpošana un improvizācijas pamati”. Meistarklases paredzētas bez jebkādas ieejas maksas un pieejamas ikvienam mūzikas skolas audzēknim un skolotājam. Tā kā gan Ventspils saksofonu kvarteta, gan ansambļa “Ventspils Brass” sastāvos darbojas Ventspils Mūzikas vidusskolas studenti, arī viņiem iespēja piedalīties šajos koncertos veicina publiskās uzstāšanās prasmes, nodrošina iespēju apgūt jaunas koncertprogrammas un satikt citus studentus, kas arī apgūst mūziku.
Īstermiņa mērķi: Iepazīstināt mūzikas skolu audzēkņus ar kolektīviem “Ventspils saksofonu kvartets” un “Ventspils Brass”; Veicināt sadarbību starp Kurzemes reģiona mūzikas skolām; Nodrošināt iespēju mūzikas skolu skolēniem un pasniedzējiem dalīties zināšanās un iegūt jaunas pieredzes, piedaloties meistarklasēs. Ilgtermiņa mērķi: Paplašināt Kurzemes reģiona mūzikas skolu studentu redzējumu par mūsdienu ritmiskās un džeza mūzikas perspektīvām; Motivēt studentus nodarboties ar mūziku profesionāli arī pēc mūzikas skolas absolvēšanu; Veicināt kolektīvu pieredzes bagātināšanos un izaugsmi, nodrošinot iespēju piedalīties koncertos; Veidot komunikāciju, dibināt kontaktus jauno mūziķu starpā; Mūzikas skolu pasniedzēju informācijas apmaiņas nodrošināšana. Uzdevumi: Apgūt mākslinieciski augstvērtīgu koncertprogrammu, kas piemērotas abu iepriekšminēto kolektīvu sastāviem; Sagatavot materiālus, lai novadītu vērtīgas un izglītojošas meistarklases Nodrošināt koncertu un meistarklašu norisei nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos resursus; Sadarbībā ar mūzikas skolām uzrunāt potenciālos interesentus, kas apmeklēs koncertus un meistarklases; Dokumentēt pasākumu foto un video formātos; Veikt rūpīgu projekta izvērtējumu, dokumentāciju, atskaišu sagatavošanu.
Projekta ietvaros plānots doties trīs izbraucienos: Ventspils-Talsi-Roja-Ventspils; Ventspils- Kandava-Tukums-Ventspils; Ventspils-Kuldīga-Saldus-Ventspils. Katra izbrauciena laikā, kas ilgst vienu dienu, plānots apmeklēt divas pilsētas, sniegt divus koncertus un attiecīgi arī divas meistarklases. Plānots šos izbraukumus veikt 2024.gada aprīļa mēnesī, par konkrētiem datumiem vēl vienojoties, ņemot vērā mūzikas skolu jaunā semestra stundu sarakstus un telpu iespējas. Plānots, ka vispirms abi kolektīvi iepazīstina ar dalībniekiem, savu darbību un pieredzi, tāpat arī meistarklases tiek organizētas pirms koncerta. Meistarklases veidotas brīvā stilā un abi vadītāji ir ieinteresēti veidot sarunu ar apmeklētājiem, uzklausīt jautājumus un dalīties pieredzēs. Meistarklases apmeklējums nav kā īpaši jāpiesaka, tās brīvi var klausīties jebkurš interesents. Pēc meistarklašu norises kolektīvi sniegs koncertus. Koncerta laikā klausītāji tiks iepazīstināti ar katras kompozīcijas īpašajām niansēm, kurām vērtīgi pievērst uzmanību, klausoties skaņdarbu. Šādas informācijas nodošana klausītājiem ne vien raisa interesi rūpīgi ieklausīties mūzikā un ievērot iepriekš uzsvērtās detaļas, bet arī izglīto klausītājus par dažādu instrumentu skanējuma iespējām.
Kvantitatīvie rezultāti: Pieaugoša mūzikas skolu skolēnu interese par Ventspils Saksofonu kvarteta un ansambļa “Ventspils Brass” darbību; Realizēts muzikāli augstvērtīgs un kvalitatīvs bezmaksas koncerts mūzikas skolu audzēkņiem; Pieaugoša mūzikas skolu skolēnu izpratne par mūsdienu ritmiskās un džeza mūzikas perspektīvām; Veicināta mūzikas skolu audzēkņu interese par iespēju piedalīties un muzicēt dažādos mūzikas ansambļos, sastāvos un grupās, kas savukārt var veicināt jaunu mūzikas kolektīvu rašanos. Kvalitatīvie rezultāti: Iedvesmoti un motivēti mūzikas skolu skolēni, kuri ir informēti par tālākām studijām mūzikas nozarē; Veiksmīga sadarbība un pieredzes apmaiņa starp Ventspils Mūzikas vidusskolas un reģiona mūzikas skolu pasniedzējiem.
Ventspils saksofonu kvarteta radošā darbība ir aizsākusies 2006.gadā Ziedoņa Zaikovska vadībā, taču šī Renāra Lāča vadībā darbojas kopš 2012. gada septembra. Kvarteta repertuārā ir stilistiski dažādas un daudzveidīgas programmas, piemēram, M.Movera oriģinālmūzikas programma, koncertprogramma pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, koncertprogramma vidusskolas vecuma jauniešiem, koncertprogramma ”Mūzika Dievnamā” un citas. Kvarteta sastāvā ir Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēknes Elīna Sproģe un Evelīna Zvane, Liepājas augstskolas studente un Ventspils Centra sākumskolas mūzikas skolotāja Loreta Lote Makovska. Kvarteta mākslinieciskais vadītājs ir saksofonists, Ventspils bigbenda vadītājs un Ventspils Mūzikas skolas pasniedzējs Renārs Lācis. Metālpūšamo instrumentu ansamblis „Ventspils Brass” savu aktīvo darbību sācis 2012.gada septembrī tā izveidotājas un vadītājas Maijas Lāces vadībā. Kolektīvs ātri tika pamanīts un nu jau ieņem zīmīgu vietu Ventspils kultūras dzīvē, priecējot ar stilistiski dažādām programmām un ļoti daudzpusīgu pielietojamību. Ansambļa sastāvā ir Ventspils Mūzikas vidusskolas studenti Emīlija Lāce, Henrijs Lācis un Klinta Tālberga, kā arī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas students Dairis Bahmanis. Ansambļa mākslinieciskā vadītāja ir trompetiste, Ventspils Mūzikas vidusskolas pasniedzēja Maija Lāce.
Koncertus un meistarklases apmeklēt tiks aicināti Talsu, Rojas, Kandavas, Tukuma, Kuldīgas un Saldus mūzikas skolu audzēkņi un skolotāji.