Projekts "Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē "Valoda, cilvēks, sabiedrība""

ILZE KAČĀNE
Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē "Valoda, cilvēks, sabiedrība"
Radošo braucienu programma Starpdisciplināru projektu nozare
567.00 EUR
25.08.2019 - 31.08.2019

Projekta apraksts

Burgasa (Bulgārija)
13. starptautiskā zinātniskā konference "Valoda, cilvēks, sabiedrība"
Daugavpils Universitātes (DU) Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Kultūras pētījumu centra pētniece Dr. philol. Ilze Kačāne piedalīsies starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Valoda, cilvēks, sabiedrība” Burgasā (Bulgārijā) un prezentēs referātu “Kosmopolītisma un kosmopolītiskas identitātes interpretācijas latviešu periodikā (līdz 1940. gadam)”. Brauciena mērķis ir starptautiskās pieredzas apmaiņa starpdisciplināro pētījumu jomā un pētnieciskās kapacitātes pilnveidošana. Kultūras pētījumu centra darbība ir vērsta uz nacionālo kultūras fenomenu starpdisciplināru izpēti, viens no struktūrvienībā patreiz īstenotajiem projektiem ir DU atbalstītais pētniecības grants “Kultūras atmiņa un Latvijas nākotnes identitātes: literatūras, vēstures un reliģijas krustpunkti” (Nr. 14-95/11). Tā mērķis ir analizēt Latvijas vēstures, literatūras un reliģijas aktuālus procesus vienotā skatījumā salīdzināmajā un starpdisciplinārajā perspektīvā, definējot Latvijas kultūras identitātes īpatnības caur kolektīvās atmiņas prizmu. Konferences laikā ir paredzēts prezentēt DU atbalstītā pētniecības projekta ietvaros veiktā pētījuma rezultātus. DU ir apstiprinājusi konferences dalības maksas, dienas naudas, un dzīvošanas izdevumu segšanu, tomēr finansējums ir nepietiekams. VKKF atbalsts ir nepieciešams ceļa izdevumu segšanai un daļēji dzīvošanas izdevumiem.
Ivan Genov; Zinātnes un izglītības fonds
https://www.sciencebg.net/en/