Projekts "Atbalsts dalībai starptautiskā konferencē “Baltu filoloģijas perspektīvas: Kultūras un valodas slazdos” 2019. gada 16.-17. septembrī Ādama Mickeviča universitātē Poznaņā, Polijā"

BĀRBALA SIMSONE
Atbalsts dalībai starptautiskā konferencē “Baltu filoloģijas perspektīvas: Kultūras un valodas slazdos” 2019. gada 16.-17. septembrī Ādama Mickeviča universitātē Poznaņā, Polijā
Radošo braucienu programma Literatūras nozare
300.00 EUR
15.09.2019 - 18.09.2019

Projekta apraksts

Poznaņa, Polija
Starptautiska konference "Baltu filoloģijas perspektīvas: Kultūras un valodas slazdos"
Brauciens paredzēts uz Poznaņu Polijā, lai piedalītos Ādama Mickeviča universitātes organizētajā starptautiskajā konferencē "Baltu filoloģijas perspektīvas: Kultūras un valodas slazdos", uzstājoties ar referātu par labirinta simbolu pasaules un Latvijas fantastiskajā literatūrā. Poznaņas universitātes Baltoloģijas studiju centrs organizē jau piekto baltu filoloģijas studijām veltīto starptautisko konferenci, kurā no visdažādākajiem aspektiem paredzēts apskatīt kultūras un valodas aspektus, kas ļauj visplašākajā nozīmē runāt par strupceļu, slazdu, mīklu, apmaldīšanās tematiku valodā, literatūrā, vēsturē un citās disciplīnās. Referātā "Labirints fantāzijas literatūrā: kristīgā simbola modifikācija" paredzēts apskatīt ietilpīgo un daudzus gadsimtus izmantoto labirinta simbolu, skatot to paralēli gan kā ģeogrāfisku ceļa /svētceļojuma atveidu un aizstājēju, gan kā garīga ceļa - pārbaudījumu un tiem sekojošās iniciācijas metodi. Referātā labirinta simbols analizēts fantāzijas žanra kontekstā, jo šajā žanrā, kas populārs gan bērnu un jauniešu, gan pieaugušo lasītāju vidū, labi redzams labirinta simbola mītiskais konteksts un no viduslaiku kristietības pārmantotā daudznozīmīgā jēdzieniskā ietilpība. Referātā paredzēts pasaules literatūras tendenču mērogā akcentēt arī latviešu literatūras vietu. Atbalsta finansējums tiek lūgts, lai segtu ceļa izmaksas (aviobiļetes reisam Rīga-Varšava-Poznaņa, Poznaņa-Varšava-Rīga), daļēji - uzturēšanās izmaksas un konferences dalības maksu. Pasākuma norises laiks - 2019. gada 16.-17. septembris.
Professor Ewa Stryczyńska-Hodyl; Adam Mickiewicz University
http://baltolog.home.amu.edu.pl/?page_id=307