Projekts "Koka skulptūras konservācija."

UĢIS BAĻĻA
Koka skulptūras konservācija.
KULTŪRAS MANTOJUMA NOZARE. 2021.gada 2.projektu konkurss
1 500.00 EUR
10.09.2021
15.06.2022

Projekta apraksts

Veicot skulptūras vizuālo apsekošanu tika konstatēts: Skulptūras centrālajā daļā ir koka trupes sēnes bojājumi, tie radušies laika periodā 20.gs 70 - 80 tajos gados, kad skulptūra atradusies pie telnieka ģimenes un glabāta nepiemērotos apstāklos, saskarsmē ar mitruma avotu. Tad arī attīstījušies koka trupes procesi, iespējams, kad skulptūra jau atradusies muzeja fondos bojājumu procesi kokā lēnām turpinājušies. Sākuma stadijā tie bijuši nemanāmi, noritējuši skulptūras koka daļas iekšpusē. Trupējusi ir koka centrālā daļa, visā skulptūras augstumā. Ir vairākas dziļas caurejošas plaisas skulptūras pamatnē. No skulptūras apakšējās daļas ir atdalījušies koka massas gabali. Kosne skulptūras vidusdaļa ir zaudējusi mehānisko stiprību ir brūkoša. Skat. Pievienotos attēlus 1- 4.
Projekta mērķis- Saglabāt Latvijas lietišķas mākslas- koka tēlniecības paraugu. Koka skulptūru "Sērojošās sievietes" Latvijas Nacionālajā mākslas muzeja fondā. Projekta uzdevums: Steidzami veikt koka skulptūras restaurācijas- konservācijas darbus, nostiprināt brūkošo koka daļu. Novērst tālāku koka daļu atdalīšanos. Atgriez skulptūrai sākotnējo vizuālo izskatu, lai to varētu eksponēt.
Restaurācijas programma. 1.Foto fiksācija pirms restaurācijas. 2.Koka statīva izgatavošana skulptūras atbalstam konservācijas škidrumu iepildīšanas procesam. 3. Apstrāde ar antiseptiķi. 4. Koka massa žāvēšana- mitruma monitorings. 5.Stabilizējošās polimēra vielas iepildīšana – pirmā procesa daļa. 6. Stabilizējošās polimēra vielas iepildīšana – otrā procesa daļa. 7. Stabilizējošās polimēra vielas iepildīšana – trešā procesa daļa. 8. Lielāko plaisu aizpildīšana. 9. Foto fiksācija restaurācijas gaitā. 10. Atlūzušo koka daļu nostiprināšana. 11. Skulptūras koka virsmas attīrīšana no netīrumiem. 12.Koka virsmas dekoratīvā pārklājuma atjaunošana, sīko bojājumu tonēšana. 13. Foto fiksācija pēc restaurācijas.
Veikt skulptūras restaurācijas- konservācijas darbus, paglābt to no tālākas sabrukšanas.
Uģis Baļļa - restaurators meistars, restaurācijas- konservācijas darbu realizācija, projekta sagatavošana un iesniegšana. Valsts Nacionāla mākslas muzeja darbinieki- konsultācijas, projekta apraksta daļa.
Skulptūras restaurācija nodrošinātu iespēju pētniekiem un mākslas interesentiem iepazīties tuvāk ar autoru un viņa daiļradi, gan izstādēs Latvijā, gan pētniecības un izglītības projektos mākslas muzeja Tēlniecības krājumā.