Projekts "Kurzemes-Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un mākslas festivāls VIVAT CURLANDIA! / Bauska"

"Rīgas Vēsturiskā teātra un mūzikas biedrība"
Kurzemes-Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un mākslas festivāls VIVAT CURLANDIA! / Bauska
"VALSTISKI NOZĪMĪGI KULTŪRAS PASĀKUMI"
20 000.00 EUR
09.07.2022
10.07.2022

Projekta apraksts

Senie mūzikas instrumenti, vēsturiski tērpi, operas izrāde sveču apgaismojumā, izcilas ārzemju viduslaiku mūzikas grupas un pašmāju senās mūzikas atskaņotājmākslinieki jau septīto gadu Bausku pārvērtīs par vietu, kur iespēja redzēt, dzirdēt un izjust viduslaiku, renesanses un agrīnā baroka laika cilvēku ikdienu, izbaudot krāšņus senās mūzikas svētkus – Kurzemes-Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un mākslas festivālu “Vivat Curlandia!”. Pulcējot simtiem klausītāju, divu dienu laikā Bauskas pilī, Bauskas kultūras centrā un Bauskas Sv. Gara baznīcā izskanēs 11 senās mūzikas pasākumi - koncerti, Paukošanās turnīrs, īpaši mazajiem klausītājiem veltīts bērnu rīts “Senie mūzikas instrumenti”, nakts koncerts sveču gaismā Bauskas pils pagalmā un “Vivat Curlandia!” gaidītākais notikums – 17. gs. operas uzvedums vēsturiskajā sveču apgaismojumā. „Vivat Curlandia!” ir 1990-to gadu Senās mūzikas festivālu, viduslaiku un renesanses dienu īpašās gaisotnes Bauskā turpinājums un izaugsme, pēc kā senās mūzikas cienītāji izjūt nostaļģiju. Rīgas Vēsturiskā teātra un mūzikas biedrība sadarbībā ar Rīgas Senās mūzikas centru ir vēsturisko instrumentu spēles ieviesējs Latvijā un galvenais šīs jomas centrs ne tikai Baltijas reģionā, bet pakāpeniski palielina ietekmi visā Eiropā. Kā šī reģiona līderim mūsu darbības stratēģijā festivāls "Vivat Curlandia!" ir veidots konceptuāli mūsdienīgs, atspoguļojot jaunākās tendences senās mūzikas jomā, starptautiski orientēts un turpina plašu auditorijas izglītošanu saskaņā ar EU "Creative Europe" programmas pamatnostādnēm par "audience development" (publikas izglītošanu).
Mērķi: • sekmēt Zemgales specifisko kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību plašai sabiedrībai, • apzināt, sekmēt un atbalstīt Kurzemes-Zemgales hercogistes muzikālā mantojuma pētniecības procesus un atbalstīt hercogistes mūzikas atgriešanu mūsdienu kultūras dzīves apritē, • paaugstināt Bauskas novada kultūrvides kvalitāti un nodrošināt sabiedrībai iespēju baudīt augstvērtīgus profesionālās mākslas produktus un vērtības, • iesaistīt aizvien plašāku auditoriju senās mūzikas norisēs gan izglītojot profesionāļus, gan informējot klausītājus par Eiropas un pasaules senās mūzikas tendencēm, • izplatīt un veicināt profesionālās mākslas un mūzikas pieejamību starptautiska festivāla formā Valsts nozīmes kultūras mantojuma objektos, panākot vēsturiskās vides un māksliniecisko priekšnesumu harmoniju. Uzdevumi: • senās mūzikas un mākslas kā "enerģiska, mūsdienīga, aktuāla un anti-vecmodīga" imidža spodrināšana, festivālā "Vivat Curlandia!" aicinot ne tik vien "vecās zvaigznes", bet jo būtiski - šī brīža "uzlecošās zvaigznes" jeb Eiropā atzītus jaunās paaudzes senās mūzikas ansambļus un solistus, kā arī Latvijas senās mūzikas profesionāļus, kuru rezidences vieta un regulāra koncertdarbība pagaidām ir ārpus Latvijas robežām, • pusi no "Vivat Curlandia!" koncertiem un pasākumiem rīkot bez ieejas maksas, tādā veidā nodrošinot plašas auditorijas piesaisti, • starptautiskā tīklojuma paplašināšana caur EEEMERGING+ rezidenču programmu. "Vivat Curlandia!" ietvaros realizējot savstarpēji koordinētu rezidenču programmu, rūpējamies par Eiropas daudzveidību kultūras mantojuma nozarē, tā saglabāšanu un popularizēšanu starp Eiropas valstīm
Ir ļoti būtiski klasiskās mākslas un kultūras vērtības iepazīt atbilstošā vidē, jo ne tikai, piemēram, senās mūzikas spēle ar senajiem instrumentiem un attiecīgas spēlēšanas tehnikas izpildījums, bet arī seno ēku interjeri, aktieru spēle, vēsturiskie tērpi un dejotāju kustības ļauj mūsdienu cilvēkam dabiskāk iejusties hercogu Ketleru laika vidē un baudīt to ar visām tam piemītošajām maņām. Būtiski uzsvērt, ka visi šie aspekti un mākslinieki, kas veido, piemēram, tērpu rekonstrukcijas, ir augsti profesionāļi, kas nestāv klāt mūsdienās diemžēl nereti redzamajiem, publiku maldinošajiem teātru kostīmiem vai rekvizītiem. Tādēļ jau vairākus gadus uz priekšu skatāmies un sazināmies ar sadarbības partneriem un potenciālajiem festivāla dalībniekiem, lai konkrētā gada festivāls būtu daudzveidīgs un atbilstu visiem mūsu pieņemtajiem kritērijiem, kas iekļaujas HIP (Historically Informed Performance jeb "vēsturiski informēta muzicēšanas prakse") būtībā. Galvenie darbības programmas punkti (konkrēti 2022. g. festivālam): • 01.02. - 10.07. Festivāla organizatoriskie darbi, mēģinājumi. • 04.04. - 03.07. Operas iestudējuma, režijas izveide. • 02.05. - 03.07. Scenogrāfijas izstrādāšana operas uzvedumam, Bērnu un Nakts koncertam • 07.07. - 10.07. Festivāla norises vietu sagatavošana un dekorēšana. • 02.07. - 09.07. EEEMERGING+ rezidenču aktivitātes un Bērnu koncerta sagatavošana. • 08.07. - 09.07. Koncertu un operas izrādes gaismošana. • 07.07. - 11.07. Skatuves konstrukciju un krēslu noma, transports, montāža un demontāža. • 15.06. - 07.07. Skatuves dekorāciju izgatavošana. • 02.02. - 11.07. Publicitātes pasākumi
• Papildināta informācija un zināšanas par Kurzemes-Zemgales hercogistes mūzikas vēsturi. • Muzikālās kultūras dzīves apritē atgriezti Kurzemes-Zemgales un Latvijas kultūras vēsturei nozīmīgi skaņdarbi. • Nodrošināta augstvērtīgas profesionālās mākslas pieejamība. • Veicināta Kurzemes-Zemgales kultūras un vēstures pieminekļu atpazīstamība Latvijas un starptautiskā līmenī. • Radīta interese par seno, it īpaši viduslaiku, renesanses un agrīnā baroka mūziku. • Pilnveidota senās mūzikas izpildītāju profesionālā meistarība. • Interesenti ieguvuši jaunas zināšanas Kurzemes-Zemgales un Latvijas kultūras vēsturē, Eiropas kultūras vēstures kontekstā . • Starptautiskas sadarbības aspektu pilnveide un tīklojuma paplašināšana Eiropas labāko senās mūzikas ansambļu un Festivālu sadarbības jomā. • Koncertu apmeklētāji guvuši īpašu emocionālu muzikālo baudījumu un redzesloka paplašināšanu. • Latvijas kā Baltijas vadošā senās mūzikas centra redzamības veicināšanas visas Eiropas kontekstā.
Rīgas Vēsturiskā teātra un mūzikas biedrība, Laura Šarova - galvenā producente, Māris Kupčs - galvenais producents un festivāla mākslinieciskais vadītājs, Aija Dimza - projektu vadītāja un menedžere, Rīgas Senās mūzikas centrs, Starptautiskais EU "Radošā Eiropa" rezidenču projekts EEEMERGING+ (Emerging European Ensembles), EOA (European Opera Academy / Eiropas operas akadēmija).
Piecu gadu laikā festivāls “Vivat Curlandia!” ir guvis kuplu pulku uzticamo un regulāro klausītāju, turpretī, pateicoties festivāla programmai, kas arī turpmākos gados paredzēta žanriski daudzveidīga, kā ik gadu interesentu loks strauji paplašinās, tas ir, sākot no Bauskas un reģiona iedzīvotājiem, mūzikas skolu un mākslas skolu audzēkņiem, šo nozaru augstskolu studentiem, ģimenēm ar bērniem, pensionāriem. Interesentu lokā ietilpst atskaņotājmākslinieki, mūzikas speciālisti un muzikologi, senās mūzikas atskaņotājmākslinieki un starptautiskā projekta EEEMERGING+ partneru organizācijas, festivāli un to auditorija. Īpaša interese un liels apmeklētāju procents ir no Baltijas valstīm, īpaši Lietuvas, un citu ārvalstu tūristiem. Puse no festivāla pasākumiem kā ik gadu paredzēti bez ieejas maksas, kas īpaši saistoši sociāli maznodrošinātajiem interesentiem. Ņemot vērā specifisko festivāla koncepciju, mērķauditorijā ietilpst visas Latvijas iedzīvotāji, kuri vēlas dzirdēt, redzēt un izjust simtiem gadus senu laikmetu elpu. Pieaicinot festivālam "Vivat Curlandia!" Eiropā atzītākās viduslaiku un renesanses mūzikas grupas un šī brīža "uzlecošās zvaigznes", ieinteresēto apmeklētāju loks paplašinās tālu ārpus Latvijas robežām.