Projekts "XXV starptautiskĀ vasaras skolA “Nesvižas akadēmija” ar tēmu „Piļu un muižu kompleksu aizsardzība un attīstība”"

INĀRA BULA
XXV starptautiskĀ vasaras skolA “Nesvižas akadēmija” ar tēmu „Piļu un muižu kompleksu aizsardzība un attīstība”
Radošo braucienu programma Kultūras mantojuma nozare
100.00 EUR
17.05.2020 - 31.05.2020

Projekta apraksts

Polija, Varšava
XXV starptautiskā vasaras skola “Nesvižas akadēmija” ar tēmu „Piļu un muižu kompleksu aizsardzība un attīstība”
Latvijas pārstāvjiem ir svarīgi piedalīties 25.starptautiskās vasaras skolas “Nesvižas akadēmija” ar tēmu „Piļu un muižu kompleksu aizsardzība un attīstība” 2.posmā Polijā, jo tiek būtiski papildinātas profesionālās zināšanas kultūras mantojuma objektu konservācijā, saglabāšanā un popularizēšanā. Iegūtās zināšanas tiks izmantotas ne tikai ikdienas darba pienākumu veikšanā, bet arī zinātniskajā pētniecības darbā, pētot Latvijas sakrālo un profāno kultūras mantojumu. Konkrēti – būs iespēja izpētīt Polijas kultūras mantojuma saglabāšanas principus, metodiku ne tikai teorētiski, bet arī praksē, kas sekmēs mūsu izpratni par Polijas restauratoru veikumu Latvijas kultūras pieminekļu saglabāšanas kontekstā. Papildus šīs zināšanas ir svarīgas komunikācijās ar pieminekļu īpašniekiem Latvijā, kas ir viens no maniem ikdienas darbiem, kā arī tās tiks nodots pārējiem kolēģiem. Vasaras skolas beigās ir jāizstrādā noslēguma darbs, kas atspoguļo dalībvalsts konkrēta kultūras mantojuma objekta tehniskā stāvokļa novērtēšanu un tā izmantošanu saistībā ar pieminekļu aizsardzības uzstādījumiem. Noslēguma darbā pētīšu un analizēšu Abgunstes muižas aizsardzību un attīstību.
Lidia Klupsz; Polijas Nacionālais kultūras mantojuma Institūts
www.zabytek.pl, www.nid.pl