Projekts "Dalība Berlīnes 72.starptautiskajā filmu festivālā un Eiropas filmu tirgū"

LINDA KRŪKLE
Dalība Berlīnes 72.starptautiskajā filmu festivālā un Eiropas filmu tirgū
FILMU MĀKSLAS NOZARE. 2021.gada 3.projektu konkurss
400.00 EUR
10.02.2022
15.02.2022

Projekta apraksts

Viens no kino nozares, īpaši Eiropas filmām, aktuālākajiem kino festivāliem un tā ietvaros notiekošais Eiropas kino tirgus (European film market) tiek plānots atkal klātienē (ar iespējām pieslēgties neklātienē). Šobrīd notiek un turpinās aktīvs darbs pie vēsturiskās spēlfilmas par Pirmo vispārīgo dziesmu svētku tapšanu “Zeme, kas dzied”, tas pirmo reizi jau prezentēts jūlijā notiekošajā filmu tirgū Kannās salīdzinoši ierobežotam profesionāļu lokam. Šajā ražošanas posmā ir būtiski turpināt darbu pie projekta prezentēšanas ārpus Baltijas robežām, piedāvājot to konkrētiem nozares speciālistiem, kā arī potenciāliem kopproducentiem un izplatītājiem. Tirgus apmeklējuma laikā ir paredzēts apmeklēt seminārus, konferences un meistarklases. Īpaši svarīgi šajā apmeklējuma reizē būtu arī “tīklošanas” pasākumi, kas dotu iespēju gūt jaunus kontaktus, kas jau tuvākajā laikā noderētu saistībā ar iepriekš minēto spēlfilmu. Uzskatu, ka pasākuma apmeklējums būs vērtīgs arī manas profesionālās pieredzes bagātināšanai. Laikā, kad industrijai ir jāpiedzīvo lielas pārmaiņas un grūtības, gluži kā daudzām citām, ir neizsakāmi svarīgi sekot līdzi aktualitātēm un darba specifikas tendencēm, kas spēj strauji mainīties un pielāgoties situācijai. Šī pasākuma apmeklēšana dos iespēju mācīties no citu kolēģu pieredzēm, kas gūtas šajos netipiskajos apstākļos. Ne mazāk būtiski ir izmantot iespēju piedalīties festivālā kā skatītājam. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi vasarā notiekošajam festivālam Kannās, ir no jauna atklājusies tendence, ka festivālā plašāk tiek pārstāvētas tieši no lielajām kino studijām neatkarīgs kino.
Ilgtermiņā: - papildināt kvalitatīvu profesionālu kontaktu apjomu turpmākam producēšanas darbam - apzināt un nodibināt ilgtermiņas partnerattiecības ar izplatītājiem, producentiem, finanšu partneriem, to festivālu programmu veidotājiem, kuri uzsākuši savu darbu nesenā pagātnē - reprezentēt spēlfilmu "Zeme, kas dzied" starptautiskā apritē, gūstot rezonansi - uzkrāt vērtīgas zināšanas un profesionālu pieredzi, kas ļautu vērienīgāk strādāt ar dažādiem projektiem Īstermiņā: - paplašināt sadarbības partneru loku spēlfilmas "Zeme, kas dzied" veidošanā, finanšu līdzekļu piesaistē, turpmākā izplatīšanā - piedāvāt sadarbību projektiem, kuros iesaistīties kā minoritārā ražotāja producentam - piedalīties meistarklasēs un semināros, kur ir iespējams smelties līdz šim vēl nezināmu, kā arī aktuālu informāciju
Tikšanās ar iepriekš organizētiem un spontāni satiktiem iespējamiem un esošiem partneriem. - Konferenču un semināru apmeklēšana. - Festivālā pārstāvēto filmu skate.
Paplašināts sadarbības partneru loks spēlfilmas "Zeme, kas dzied", u.c. projektu veidošanā; apzināta iespējamā sadarbība ar minoritāro ražotāju producentiem; apgūta aktuāla informācija, kas noder profesionāla darba veikšanai
Es, Linda Krūkle pārstāvu producēšanas kompāniju SIA K Films, kā arī biedrību "Nameyse", kas sadarbībā ar citiem producentiem pārstāv projektu kopumu "Dziesmu svētki. Neizstāstītais stāsts" (projekta ietvaros top izglītojoša interneta vietne, vēsturisks romāns, informatīvi izglītojoša aizkadru sērija u.c. projekti). Šobrīd strādāju pie savas desmitās producētās spēlfilmas "Zeme, kas dzied" un pirmās dokumentālās filmas ar darba nosaukumu "Trešdiena kā svētdiena".
Nav piemērojams.