Projekts "Dalība starptautiskajā Baltijas valstu restauratoru trienālē "Pārmaiņas, izaicinājumi un sasniegumi""

AIGARS PILENIEKS
Dalība starptautiskajā Baltijas valstu restauratoru trienālē "Pārmaiņas, izaicinājumi un sasniegumi"
KULTŪRAS MANTOJUMA NOZARE. 2022.gada 3.projektu konkurss
200.00 EUR
16.05.2023
19.05.2023

Projekta apraksts

Baltijas valstu restauratoru trienāles norisinās reizi trijos gados - Tallinā, Viļņā, Rīgā. 2023. gadā no 16. līdz 19. maijam tā norisināsies Rīgā. Baltijas valstu restauratoru tikšanās aizsākās pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados. Baltijas valstu restauratoru trienāle ir nozīmīga profesionāļu diskusiju un pieredzes apmaiņas platforma, kas vienmēr ir saistījusi kolēģus no citām valstīm. Trienālē ir pieejamas dažādas lekcijas ar restaurāciju saistītās tēmās, kā arī stenda referāti, kurus var netraucēti aplūkot, iepazīstoties ar sev saistošiem materiāliem un priekšmetiem. Restaurācija ir salīdzinoši šaura joma, kurā ir maz nozares speciālistu, tādēļ trienāle ir lieliska vide, kurā smelties zināšanas un apmainīties ar viedokļiem ar citu valstu aroda meistariem, kā arī pasākuma viens no mērķiem ir gūt zināšanas par restaurācijas, kā nozares, popularizēšanu. Veicot pieredzes apmaiņu un daloties ar paveiktajiem darbiem tiek popularizēts Latvijas vārds pasaulē un iegūtās zināšanas “atvestas uz mājām”, lai pielietotu tās praksē un nodotu citiem aroda profesionāļiem. Šāda veida zināšanu papildināšanas pasākumi kalpo arī kā iedvesmas avots, lai pilnveidotos un meklētu jaunus inovatīvus risinājumus, neaizmirstot par pamatzināšanu izmantošanu. Trienālē piedalīšos ar diviem stenda referātiem un vienu mutisko referātu, kur esmu ielūgts kā uzaicinātais lektors. Vēlos lūgt finansiālu atbalstu, lai tas nosegtu trienāles dalības maksu 200 eur apmērā.
Projekta mērķis ir iegūt zināšanas trienāles ietvaros, apmainoties zināšanām ar nozares speciālistiem. Referāti ir lieliskas platformas, lai uzsāktu diskusijas par restaurācijas jautājumiem, raisot jautājumu un atbilžu ciklus, tādejādi rosinot kritisko domāšanu un citas tēmas. Neatņemama diskusiju tēma ir kā labāk pasniegt sabiedrībai ar restaurācijas nepieciešamību saistītos jautājumus, lai tā ar sapratni izturētos pret vārdiem - restaurācija, konservācija u.c.
Trienāles ietvaros tiks izstādīti divi stenda referāti par maniem restaurētajiem objektiem: "Baronu fon Bēru dzimtas bufetes restaurācija Popes muižā" un "Lēnu Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas Krucifiksa restaurācija". Kā trešais un būtiskākais pasākums no manas puses būs mutiskais referāts - "No sadzīvē izmantojama priekšmeta līdz muzeja eksponātam", kur stāstīšu par krēslu pirmsrestaurācijas izpēti un to restaurāciju, iepazīstinot auditoriju ar šo padziļināto pētījumu.
Izglītot konferences dalībniekus un plašāku auditoriju. Izglītoties pašam, smeļoties informāciju no dažādiem lektoriem un meistarklasēm. Pēc konferences dalīties ar iegūtajām zināšanām, kā arī pielietot tās praksē.
Interjera iekārtas priekšmetu restaurators - Aigars Pilenieks.
Viena no galvenajām projekta mērķauditorija ir trienāles dalībnieki no dažādām valstīm ar kuriem ir plānotas diskusijas, kā vienu no tēmām izvirzot savu referātu priekšmetu restaurāciju. Pēc projekta tie ir nozares profesionāļi, kuriem ir interese par zināšanu papildināšanu, kā arī restaurējamo priekšmetu īpašnieki, kurus nepieciešams izglītot ar restaurāciju saistītos dažādos jautājumos.