Projekts "Eiropas kinooperatoru federācijas (IMAGO) konferences "International conference on teaching and researching Cinematography" apmeklējums"

ALEKSANDRS OKONOVS
Eiropas kinooperatoru federācijas (IMAGO) konferences "International conference on teaching and researching Cinematography" apmeklējums
Radošo braucienu programma Filmu mākslas nozare
500.00 EUR
04.04.2019 - 07.04.2019

Projekta apraksts

Brisele, Beļģija
Eiropas kinooperatoru federācijas starptautiskā konference "Kinooperatoru apmācība un tās meistarības pētniecība”
IMAGO (Eiropas kinooperatoru federācija) organizē nozīmīgu konferenci par kinooperatoru apmācības metodēm un kinematogrāfijas pētniecības procesiem. Tehnoloģiju attīstība būtiski ir ietekmējusi un ietekmē filmu veidošanu. Studējot Latvijas Kultūras akadēmijas maģistrantūrā Filmu operatoru mākslu, šīs konferences apmeklējums būtiski palīdzētu apgūt aktuālās metodes un risinājumus ne tikai prakstiskajā apmācībā, bet arī papildināt savas zināšanas, kāda veida pētniecībā būtu iespējama veidojot savu maģistra darbu. Kā viena no konferences idejām ir apsaktīt pētnieciskās kinematogrāfijas metodoloģiju, iepazīt akadēmiskos pētniekus un mācībspēkus, kas varētu palīdzēt maģistra darba izstrādē. Ir daudz izaicinājumu un ierobežojumu kinematogrāfijas pētniecībā, ne tikai ļoti ātra tehnoloģiju attīstība, bet arī tas, ka kinematogrāfijas mākslinieciskais un prakstiskais aspekts ir maz pētīts akadēmiskajā vidē.
Tony Costa AIP; IMAGO (European Federation of Cinematographers)
https://www.imago.org/index.php/education/item/847-education-conference-is-ready.html