Projekts ""Grāmatas ceļš""

Ventspils pašvaldības iestāde “Ventspils bibliotēka”
"Grāmatas ceļš"
LITERATŪRAS NOZARE. 2022.gada 1.projektu konkurss
160.00 EUR
01.09.2022
30.12.2022

Projekta apraksts

Lai arī skolā bērnam tiek dots uzdevums lasīt, bieži var novērot, ka bērni to dara negribīgi un bez intereses, kā arī, ja grāmata jālasa pēc savas izvēles, mēdz būt, ka bērns nezina, ko vēlas un neprot izvēlēties. Viens no bibliotēkas uzdevumiem ir veicināt bērnu lasītprasmi un lasītprieku, kas savukārt pozitīvi ietekmē personības attīstību. Viens no veidiem, kā to sasniegt ir sadarbojoties ar skolām organizēt tikšanās ar autoriem, lai bērns labāk izprastu grāmatas ceļu no autora līdz lasītājam un iepazītos ar radošu, talantīgu un iedvesmojošu personību. Šādas tikšanās sniedz pozitīvu pieredzi saskarsmē ar bibliotēku, kā arī stiprina bibliotēkas un skolas sadarbību.
Īstermiņa mērķi: Veicināt bērnu izpratni par grāmatām un to tapšanu. - Veicināt bērnu lasītprasmi un lasītprieku - Veidot bērniem izpratni par grāmatas tapšanu - Paplašināt bērnu redzesloku literatūras jomā - Sniegt stimulu bērnam iepazīt latviešu autoru darbus - Attīstīt bērna radošumu un rosināt vēlmi radoši izpausties - Stiprināt bibliotēkas un skolas sadarbību Uzdevumi: - veidot grāmatu izstādes, lai iepazīstinātu bērnus ar uzaicināto viesu darbiem - organizēt tikšanos ar rakstnieci un grāmatu ilustratori
Projektā tiks īstenotas tikšanās ar rakstnieci Eviju Gulbi. Tikšanās plānota laika periodā no 2022. gada septembra līdz 2022. gada decembrim.
Bērniem tiks veicināts pozitīvs priekšstats par literatūru, sekmēts bērnu radošums, paplašināts bērnu redzesloks attiecībā uz grāmatām un lasīšanu. Īstenojot projektu tiks stiprināta arī bibliotēkas un skolu sadarbība.
Projektu īsteno Ventspils bibliotēkas struktūrvienība Gāliņciema bibliotēka. Gāliņciema bibliotēka ir kultūras un informācijas iestāde, kura sniedz iedzīvotājiem nepieciešamo informāciju, piedāvā saviem lasītājiem nozaru, daiļliteratūru un periodiku lasīšanai gan uz vietas, gan izsniedzot uz mājām, organizē izstādes un kultūras pasākumus, veicina sabiedrības kopīgu attīstību, kā arī attīsta un papildina kultūrvidi noteikta pilsētas mikrorajona iedzīvotājiem. Gāliņciema bibliotēka nodrošina vietu, kur var iegūt informāciju un zināšanas, saņemt bibliotēkas pakalpojumus un izmantot tās resursus, kā arī piedāvā saturīgi pavadīt brīvo laiku un iespēju pulcēties dažādām interešu grupām, tāpat senioriem un citiem interesentiem ir iespēja apgūt datorprasmes un informācijpratību. Ance Upeniece – Gāliņciema bibliotēkas vadītājas p.i.
Pamatskolas skolēni