Projekts "Dalība izdevējdarbības pētniecības konferencē-starptautiskajā simpozijā “Pēc grāmatas 6: Varas dinamika izdevējdarbībā” (By the Book 6: Power Dynamics in Publishing)"

ELZA UNGURE
Dalība izdevējdarbības pētniecības konferencē-starptautiskajā simpozijā “Pēc grāmatas 6: Varas dinamika izdevējdarbībā” (By the Book 6: Power Dynamics in Publishing)
Radošo braucienu programma Literatūras nozare
800.00 EUR
25.06.2019 - 28.06.2019

Projekta apraksts

Florence, Itālija
Izdevējdarbības pētniecības konference-starptautiskais simpozijs “Pēc grāmatas 6: Varas dinamika izdevējdarbībā”
2018. gada nogalē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta paspārnē tapis pirmais pētījuma ziņojums par izdevējdarbību Latvijā, apskatot grāmatu izdevniecības nozares attīstību Latvijā no valstiskās neatkarības atjaunošanas līdz mūsdienām. Lai garantētu, ka pētījuma rezultāti sasniedz pēc iespējas plašāku zinātnisko un nozares auditoriju, kā arī veicinātu LNB kā pētniecības institūcijas starptautisko atpazīstamību, attīstīta iecere prezentēt ziņojumu starptautiskā zinātniskā pasākumā, kā arī publicēt to akadēmiskā, starptautiski atpazīstamā žurnālā. 2019. gada sākumā tika iesniegts pieteikums dalībai izdevējdarbības pētniecības konferencē-starptautiskajā simpozijā “Pēc grāmatas 6: Varas dinamika izdevējdarbībā”. Labāko referātu un rakstu autoriem pēc salīdzinošās vērtēšanas procedūras būs iespēja publicēties izdevēja “Brill” žurnālā “Logos”. Dalība starptautiskajā simpozijā-konferencē un publikācija nozarei specifiskā žurnālā man un LNB nozīmētu iespēju pieteikt sevi kā stabilu spēlētāju mūsdienu izdevējdarbības pētniecības nozarē, kā arī ļautu dibināt starptautiskus sakarus ar citiem pētniecības nozares pārstāvjiem un izdevējdarbībā strādājošajiem. Tādējādi tiktu likti pamati tam, lai nākotnē laikmetīgās izdevējdarbības pētniecība Latvijā iegūtu pievienoto vērtību, gan kļūstot lietišķākai, gan radot arvien padziļinātākas zināšanas par būtiskiem nozares aspektiem. Uzaicinājums piedalīties konferencē-simpozijā tika saņemts tikai 2019. gada martā un konferences dalības maksa jāiemaksā jau līdz aprīļa beigām, kā arī neilgi pēc tam jāiegādājas aviobiļetes un jāapmaksā mītnesvieta, taču šobrīd LNB budžetā nav pieejami līdzekļi, ko novirzīt šiem mērķiem. Tādēļ lūdzu rast iespēju piešķirt finansējumu 866 EUR apmērā konferences-simpozija izmaksu segšanai.
Benuā Bertū; Parīzes 13. universitāte
https://publishing.brookes.ac.uk/conference/by_the_book6