Projekts "Sergeja Moreino dalība darbnīcā “Scenae Interpretationis” 3. starptautiskā konference “Sudraba laikmets: skatījums no 21. gadsimta”"

SERGEJS MOREINO
Sergeja Moreino dalība darbnīcā “Scenae Interpretationis” 3. starptautiskā konference “Sudraba laikmets: skatījums no 21. gadsimta”
Radošo braucienu programma Literatūras nozare
330.00 EUR
02.04.2019 - 08.04.2019

Projekta apraksts

Viļņa, Lietuva
Darbnīca “Scenae Interpretationis”; 3. starptautiskā konference “Sudraba laikmets: skatījums no 21. gadsimta”
Dzejas tulkošanas darbnīcai “Scenae Interpretationis” šogad jānotiek pirmo reizi. “Tulkošanas teātra laboratorija” ir iecerēta kā darbnīcu cikls, taču perspektīvā kā tulkošanas prakšu centrs. Tas ļautu pārvarēt tekstu uztveres un interpretācijas sistemātiskās nobīdes un atrast negaidītus risinājumus īpaši sarežģītām vietām. Pamatā ir pieredze, iegūta vairāku semināru vadīšanas laikā (Valmieras performance, Matris Lingua, semināru virkne Armēnijā, Polijā un Šveicē). Starptautiskā konference Серебряный век. Взгляд из века двадцать первого veltīta Sudraba gadsimta parādībai, it īpaši Baltojas valstīs (O. Dubeneckēne-Kalpokēne, P. Kalpokas, B. Didžokēne, “Mākslas pasaule”, M. K. Čurļonis, M. Dobužinskis, V. Purvītis, I. Koņevskojs-Oreuss, O. Mandeļštams, I. Severjaņins un daudzi citi), un tās percepcijai. Tai sakarā, ka Sudraba gadsimts ir savā ziņā robežas fenomens, esmu aicināts iztulkot un nolasīt Daugavpils konferencei sagatavoto referātu “Pierobežas diskrētais šarms kultūrā – un ne tikai” [Скромное обаяние пограничья в культуре – и не только] krievu valodā. Abi projekti “atrodas” tapšanas periodā un viesi tiek aicināti piedalīties (atbraukt un uzturēties) uz sava rēķina. Šogad viesošanās Viļņā ilgs veselu nedēļu (kas savukārt izkrīt no darba grafika), tāpēc lūdzu KKF atbalstīt šo braucienu.
Anastasija; A. Puškina Literārajā muzejs Viļņā
http://www.vilniausmuziejai.lt/a_puskinas/naujienos/index.htm