Projekts "Romantisma dzejniekam Jānim Porukam -150"

Gulbenes novada pašvaldība
Romantisma dzejniekam Jānim Porukam -150
LITERATŪRAS NOZARE. 2021.gada 2.projektu konkurss
550.00 EUR
01.10.2021
12.11.2021

Projekta apraksts

Šogad dzejniekam Jānim Porukam aprit 150 gadi. Dzimis Druvienā un mācījies Druvienas pagastskolā. Jāņa Poruka literārais mantojums laika pārbaudi izturējis, un viņa daiļradei ir paliekoša vērtība latviešu literatūrā. Pamatoti varam viņu saukt par Druvienas apdziedātāju, notēlotāju. Piemēram, «Kauja pie Knipskas», «Romas atjaunotāji», «Kukažiņa», "Pērļu zvejnieks" un daudzi citi. Druvienas puses ļaudis allaž ir novērtējuši sava izcilā dzejnieka atstāto mantojumu un tāpēc kopš 1971.gada ik gadu Druvienā un Druvienas Vecajā skolā – muzejā notiek dzejniekam veltīts Dzejas dienu pasākums. 80.-tajos gados Druvienu vairākkārt apmeklēja Imants Ziedonis. Dzejnieks kopā ar savu domubiedru grupu piedalījās ne tikai Dzejas dienu pasākumos, bet iekārtoja Brūklenāja vainaga vietu Druvienas Pērļa silā ( tika atvests un meža ielokā novietots liels laukakmens), tādējādi nemirstīgu padarot vienu no J.Poruka stāstu norises vietām. Ir ļoti būtiski saglabāt Dzejas dienu tradīcijas, jo tas sekmēs: Kultūras procesu atjaunošanos pēc ierobežojumu pakāpeniskas atcelšanas valstī; Tradīcijas uzturēšanas nepārtrauktību; Druvienas Vecās skolas – muzeja kā kultūrvietas atdzimšanu; Kultūras pasākumu pieejamību lauku un reģiona iedzīvotājiem; Jaunradīto kultūras vērtību izplatīšanu. Šajā projektā sadarbosies trīs Druvienas pagasta kultūras iestādes - Druvienas pagasta bibliotēka, Druvienas pagasta kultūras nams un Druvienas Vecā skola – muzejs. Plānojot projekta “Romantisma dzejniekam Jānim Porukam – 150” pasākumu ciklu, vadījāmies pēc projekta pamatuzdevuma / mērķa – bagātināt Druvienas pagasta un Gulbenes novada kultūrvidi, sekmējot Dzejas dienu atjaunotnes procesu, kā arī jaunradītu kultūras vērtību izplatīšanu un pieejamības nodrošināšanu iespējami plašākam sabiedrības lokam.
Ilgtermiņa mērķis Bagātināt Druvienas pagasta un Gulbenes novada kultūrvidi, sekmējot Dzejas dienu atjaunotnes procesu, kā arī jaunradītu kultūras vērtību izplatīšanu un pieejamību iespējami plašākam sabiedrības lokam. Īstermiņa mērķis 1. Akcentēt Dzejas dienu nozīmi kultūras pasākumu piedāvājumā. 2. Sekmēt kvalitatīvu, izglītojošu kultūras procesu pieejamību lauku iedzīvotājiem. 3. Attīstīt Druvienas pagasta kultūras iestāžu savstarpējo sadarbību kvalitatīvas kultūrtelpas radīšanā. Projekta uzdevumi 1. Organizēt un popularizēt Dzejas dienu pasākumu ciklu Druvienas pagastā. 2. Veicināt dažādu paaudžu iedzīvotāju interesi par klasisko un mūsdienu literatūru, dzeju. 3. Atjaunot Dzejas dienu tradīciju – dzejas lasījumus Druvienas Vecajā skolā – muzejā.
Projekta aktivitātes noritēs dzejnieka dzimšanas dienas mēnesī – oktobrī. 1.Plānojam tikties ar dzejniekiem Zigmundu Bekmani, Aivaru Aiviekstu, Daigu Kalinku un Ramonu Runģi -Keišu, kuri ar saviem dzejas lasījumiem ir tieši un atklāti, uzrunā publiku. Tikšanos ar dzejniekiem plānojam Jāņa Poruka dzimšanas dienā, 2021.gada 13.oktobrī, Druvienas Vecajā skolā - muzejā. 2. Tikšanās ar rakstnieci Ingu Žoludi, kurai latviešu prozas un literatūrzinātnes projektā “Es esmu…” top romāns par Jāni Poruku. Tikšanos ar rakstnieci plānojam 2021.gada 15.oktobrī Druvienas pagasta bibliotēkā. 3. Plānojam tikties ar aktrisi un režisori Anitu Grūbi, kura ir veidojusi uzvedumu ar Jāņa Poruka dzeju. Tikšanās un dzejas uzvedums plānots 2021.gada 16.oktobrī Druvienas kultūras namā. 4.Publicitāte. Informācija par pasākumu ciklu “Romantisma dzejniekam Jānim Porukam – 150” tiks ievietota Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā – www.gulbene.lv, Druvienas pagasta bibliotēkas, Druvienas kultūras nama un Vecās skolas - muzeja sociālo tīklu facebook profilos. Pēc katras tikšanās šajos profilos būs apskatāmas fotogrāfijas. Pasākumu ciklu popularizēsim reģionālā laikraksta “Dzirkstele” drukātajā versijā un mājas lapā – www.dzirkstele.lv: Tiks izliktas afišas, uzrunāti cilvēki.
1. Notikuši 3 pasākumi projekta "Romantisma dzejniekam Jānim Porukam -150" ietvaros. 2. Bagātināta Gulbenes novada un Druvienas pagasta kultūrvide. 3. Veicināta dažādu paaudžu iedzīvotāju interese un izpratne par klasisko un mūsdienu literatūru, dzeju, dzejas uzvedumu. 4. Atjaunota Dzejas dienu tradīcija Druvienas pagastā. 5. Pasākumu apmeklētāji iepazinuši jaunas personības, iesaistījušies diskusijās ar tiem. 6. Sekmēta Druvienas pagasta kultūras iestāžu savstarpējā sadarbība. 7. Sekmēta kvalitatīvu, izglītojošu kultūras procesu pieejamība lauku iedzīvotājiem.
Juris Graumanis - šī projekta vadītājs. Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes vadītājs. Vada projektu no iecerēm līdz pilnīgai realizācijai. Saskaņo termiņus, izvirza prasības un kontrolē izpildi. Pieprasa finansējumu un izpildi. Latvijas lauksaimniecības akadēmijas izglītība - inženieris celtnieks. Daiga Apsīte – Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienības “Druvienas pagasta bibliotēka” vadītāja. Bibliotēkā apkalpo 182 lasītājus, veic novadpētniecības darbu, organizē dažādus pasākumus, tikšanās ar literātiem un citām interesantām personībām, iesaistās Druvienas pagasta pārvaldes izstrādātajos projektos, 1. līmeņa profesionālā augstākā bibliotēku informācijas speciālista izglītība. Anita Graumane – Druvienas Vecās skolas – muzeja vadītāja. Veic novadpētniecības darbu. Profesionālais maģistra grāds - Filologs, latviešu valodas un literatūras pasniedzējs, angļu valodas skolotājs. Profesionālās izglītības kursi “Tūrista grupu vadītāja un ceļojumu konsultante”.
Visi plānotie pasākumi ir saturiski augstvērtīgi un dažādi. Tie piesaistīs plašu apmeklētāju loku- lasītājus, dzejas mīļotājus, muzeja un Dzejas dienu ikgadējos apmeklētājus. Pasākumu apmeklētāji būs Druvienas pagasta un Gulbenes novada iedzīvotāji, kā arī apmeklētāji no kaimiņu novadiem, no Vidzemes reģiona un Rīgas, jebkurš interesents.