Projekts "Festivāls Baltijas Pērle"

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FESTIVĀLS "BALTIJAS PĒRLE""
Festivāls Baltijas Pērle
"VALSTISKI NOZĪMĪGI KULTŪRAS PASĀKUMI"
15 000.00 EUR
21.09.2022
31.12.2024

Projekta apraksts

Festivāls jau vairāk nekā ceturtdaļgadsimtu sniedz būtisku pienesumu kultūrizglītības procesā, mūsdienīgas, intelektuālas sabiedrības veidošanā, rūpējoties par kultūras vērtību izplatīšanu, to pieejamību plašai sabiedrībai un nodrošinot iespēju apgūt kino valodu, kā arī iepazīties ar izciliem jaunākajiem kinodarbiem. Jāuzsver, ka “Baltijas Pērle” no paša sākuma pozicionēja sevi ne tikai kā avangarda un arthouse, bet arī mākslinieciski vērtīgo izklaidējošā “meinstrīma” filmu demonstrācijas platformu. Šobrīd “Baltijas Pērle”- vienīgais Latvijas kinofestivāls, kas demonstrē pasaules kino klasiku uz oriģinālās kinolentes – 35 mm. Festivāla atšķirīga iezīme - prasme strādāt kā ar latviešu, tā arī ar krieviski runājošo auditoriju, tādā veidā iesaistot Eiropas kultūrvidē to publikas daļu kura dažādu iemeslu dēļ bieži “izkrīt” no Latvijas kultūras dzīves konteksta, nepieļaujot tās marginalizāciju. Ar kino palīdzību tiek veidots kopīgs kultūras kods, kas ļauj dažādām etniskām sabiedrības grupām sajust sevi kā vienotu nāciju un Eiropas un vispasaules kultūras daļu. Festivāla latviešu un krievu valodā veidotās publikācijas sociālajos tīklos, subtitri un sinhronais tulkojums ļauj orientēties programmā un baudīt kinošedevrus arī tiem skatītājiem, kuri ne tik labi pārvalda latviešu valodu. Lielākā daļa no festivālā piedāvātajiem kinodarbiem nekad nenonāk Latvijas kinoteātru repertuārā un netiek demonstrēta TV kanālos, kaut arī tiem ir liela nozīme kultūrvides atspoguļošanā un attīstībā. Pateicoties lietpratīgi veidotai programmai, biļetes uz lielāko seansu daļu nu jau tradicionāli tiek izpirktas krietnu laiku pirms festivāla norises sākuma.
Kino kā mākslas veids apvieno kultūras, izgaismo nacionālo identitāti un cilvēka pieredzes universālumu. Festivāla mērķis ir popularizēt kinomākslu kā nozīmīgu kultūrvidi veidojošu un atspoguļojošu mediju, lai nodrošinātu sabiedrības, jo īpaši jaunās paaudzes, izglītošanu kino jomā. To plānots panākt ar sekojošām darbībām: 1) paplašinot festivāla ģeogrāfiju, rīkojot speciālus kino seansus citās Latvijas pilsētās; 2) piesaistot jaunus skatītājus ar satura un programmas modernizāciju;. 3).dažādojot kino seansu formātus; 4) saglabājot biļešu cenu pieejamības politiku; 5) audzinot jaunu kino auditoriju, veidot saistošus un draudzīgus kino seansu apstākļus skolēniem, aicināt viņus iesaistīties diskusijās par redzētām filmām. Festivāls ar entuziasmu seko saviem mākslinieciskiem un sabiedriskiem mērķiem: 1) izmantot kino ka spēcīgu līdzekli, kas iedvesmo radošumu, veicina pašanalīzi, mudina uz pasaules izzināšanu; 2) cienīt tradīcijas, saglabāt mantojumu, aicināt uz daudzveidību; 3) sludināt pozitīvas sociālās izmaiņas mūsdienu sabiedrībā ar kino programmu, meistarklašu, diskusiju un lekciju palīdzību; 4) saglabāt un spēcināt cieņu pret kultūru dažādībām, sekojot tolerances principiem; 5) iniciēt kultūras dialogu un veicināt kino nozares sadarbību; 6) veicināt tādas kultūrvides radīšanu un saglabāšanu, kuras centrā atrodas apgaismība, zinātkāre un tieksme uz patiesu kino mākslu. Pārsteigt, sajūsmināt, ieinteresēt, bagātināt, izglītot, izklaidēt.
Kinofestivāls „Baltijas pērle” ir ikgadējs kultūras pasākums, kura sagatavošanas periods ilgst 10 mēnešus, bet norises laiks ir septembrī. Festivāla sagatavošana, kas ilgst no 10.11.2021. – 20.09.2022., ietver šādus posmus: 1) 2022.gada festivāla programmas koncepcijas izveide; 2) pārrunas ar potenciālajiem sponsoriem un līgumu noslēgšana; 3) pārrunas un festivāla īpašo viesu apmeklējumu organizēšana; 4) pārrunas ar reģionālo kinoteātru pārstāvjiem Ventspilī, Liepājā u.c.; 5) līgumu slēgšana ar filmu demonstrēšanas vietām; 6) Eiropas vadošo kinofestivālu, nozares kino forumu un konferenču apmeklēšana; 7) piedalīšanās ar nozari saistītās starptautiskās konferencēs; 8) aktivitātes, kas saistītas ar filmu atlasi programmas izveidošanai un ārvalstu kinoindustrijas pārstāvju klātbūtnes nodrošināšanu festivālā; 9) pārrunas un vienošanās ar filmu izplatītājiem; 10) filmu demonstrēšanas atļauju, tiesību iegāde un kopiju (t.i., kinolenšu un DCP) noma; 11) pārrunas un līgumu noslēgšana ar sadarbības partneriem un informatīvajiem atbalstītājiem; 12) kino seansu organizēšana reģionos. Pārrunas, reklāmas kampaņa, drukātu materiālu izgatavošana 13) festivāla īpašo pasākumu programmas izstrāde, ņemot vērā izveidoto filmu programmu; 14) reklāmas kampaņas organizēšana, lai piesaistītu plašu auditoriju un palīdzētu orientēties filmu un īpašo notikumu klāstā; 15) satura sagatavošana informatīvajiem materiāliem (filmu anotāciju bukleti, festivāla mājas lapa u.t.t.); 16) iespieddarbu nodrošināšana; 17) informatīvo materiālu izplatīšana; 18) informācijas izvietošana plašsaziņas tīklos, lai piesaistītu plašāku auditoriju, t.sk. no Latvijas reģioniem un kaimiņvalstīm. 19) filmu tulkojuma nodrošināšana latviešu un krievu valodā. 20) aktīva sadarbība ar filmu izplatītājiem, plašs
Visā savas pastāvēšanas laikā festivāls ir izstrādājis veiksmīgas mārketinga stratēģijas - tā ir informācija sociālajos tīklos un interneta medijos, festivāla mājas lapā, ārējā reklāmā, reklāmā radio, u.c. Festivāla filmu īpašu seansu organizēšana vairākās Latvijas pilsētās paplašinās skatītāju auditoriju un sniegs iespēju dažādu Latvijas reģionu iedzīvotājiem gūt jaunu aizraujošu kino pieredzi. Īpašu pasākumu, meistarklašu un diskusiju organizēšana ar pazīstamu kino personību līdzdalību piesaistīs skatītājus un kino profesionāļus arī no Lietuvas un Igaunijas. Festivāla ilggadējie partneri – “Biļešu serviss” un “Delfi” - piedāvāja izmantot savas iespējas un informatīvo atbalstu. Jau divus gadus festivāla pasākumu organizēšanā piedalās Latvijas Kultūras akadēmijas un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" studenti, kuri izvēlas "Baltijas pērli" kā profesionālās prakses vietu. Viņu oriģinālās idejas un priekšlikumi ļauj festivālam piesaistīt jauniešu auditoriju. „Baltijas Pērle” grasās paplašināt savu seansu un pasākumu loku arī ārpus Rīgas, rīkojot tas Liepājā un Ventspilī, tādējādi sekmējot starppilsētu tūrismu. Plānotais festivāla apmeklētāju skaits: 18000 - 20 000 Plānotais kultūrizglītības pasākumu apmeklētājus skaits: 3000 - 5000. Iecerēti bezmaksas pasākumi (meistarklases, lekcijas, diskusijas un preses konferences) tiek rīkoti, domājot par augstskolu studentiem, kultūras jomā strādājošajiem, kino nozares profesionāļiem, kā arī cilvēkiem, kuri vēlas paplašināt savu redzesloku vai pieņemt lēmumu saistībā ar profesijas izvēli.Saistītā ar 2020.-2021.gada pandēmiju izveidojusies kritiskā situācija pierādīja, ka pat vissarežģītākajos epidemioloģiskajos apstākļos festivāla skatītāju aktivitāte nav mazinājusies.
Festivāla darba grupas pamatsastāvs daudzu gadu garumā ir nemainīgs. Darbinieku un piesaistīto kino ekspertu profesionālisms kā arī savstarpējā uzticībā balstītie starptautiskie sakari nodrošina iespēju izveidot augstvērtīgu kultūras pasākumu. „Baltijas pērle” ir ilggadējs un uzticams sadarbības partneris vēstniecībām, daudziem kino institūtiem, arhīviem, fondiem, kinofestivāliem un filmu izplatīšanas kompānijām ārvalstīs, kas nodrošina iespēju iekļaut programmā kā starptautiskajā festivālu apritē pieprasītākos kinodarbus, tā fondu retumus. Sadarbības partneri: Unifrance, Limjēru festivāls Lionā, , Commerciale Française Cinématographique, Britu Filmu institūts (BFI), BFI Londonas kinofestivāls, London Filmu akadēmija, Britu padome, Wim Wenders Foundation, Deutsche Kinemathek, Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale, Curzon Artificial Eye, Film Archive - Academy of Motion Picture Arts and Sciences (ASV), Zviedrijas Filmu institūts, International Children and Youth Film Festival (Malmö, Sweden), Oulu International Children’s and Youth Film Festival (Finland), Kultūras forums “Baltā nakts”, Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija. Festivāls tiek rīkots sadarbībā ar Valsts Kultūrkapitāla fondu, Rīgas Domi, SIA “Rīgas Nami”. Par uzrādīto līdzfinansējumu pateicamies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam, AS„Olainfarm”, SIA „Domenikss”, Poligrāfijas grupa “Mūkusala”, “AP print”, “UPS”, “WMT Baltic SIA”, u.c.
Festivāla mērķauditorija ir: 1) kinonozares profesionāļi un studenti, kuri festivālā gūst pārskatu par aktuālajām norisēm Eiropas kinematogrāfijā; 2) kultūras procesos un kino mākslā ieinteresēti vidējās paaudzes pārstāvji un jaunieši; 3) vecāka gadagājuma ļaudis, kuri īpaši iecienījuši festivāla retrospektīvas; 4) festivāla ārzemju viesi, tūristi, Rīgā bāzēto ārvalstu institūciju, vēstniecību pārstāvji, kā arī viesi no visas Latvijas un ārzemēm, kurus ar katru gadu izdodas piesaistīt arvien vairāk. arī 5) skolēni un skolotāji, kuri apmeklē šai mērķauditorijai īpaši sagatavotus seansus. Aicināsim izglītības iestādes organizēt kolektīvus seansu apmeklējumus. Kino industrijas pārstāvju meistarklases, lekcijas un preses konferences tiek rīkotas, domājot par augstskolu studentiem, kultūras jomā strādājošajiem, kino nozares profesionāļiem, kā arī cilvēkiem, kuri vēlas paplašināt savu redzesloku vai pieņemt lēmumu saistībā ar profesijas izvēli. „Baltijas Pērle” grasās paplašināt savu seansu un pasākumu loku arī ārpus Rīgas, rīkojot tas Liepājā un Ventspilī, tādējādi sekmējot starppilsētu tūrismu. Iecerēti bezmaksas pasākumi (meistarklases, lekcijas, diskusijas un preses konferences) tiek rīkoti, domājot par augstskolu studentiem, kultūras jomā strādājošajiem, kino nozares profesionāļiem, kā arī cilvēkiem, kuri vēlas paplašināt savu redzesloku vai pieņemt lēmumu saistībā ar profesijas izvēli. Plānotais festivāla apmeklētāju skaits: 18000 - 20 000 Plānotais kultūrizglītības pasākumu apmeklētājus skaits: 3000 - 5000 Projekta mērķauditorija un tās plānotais apmērs: Šajā sarežģītajā laikā, kad daudziem no mums trūkst saskarsmes prieka un siltuma, taktilā maiguma un sirsnīgu apskāvienu, “Baltijas pērle” dāvā savu “kino skūpstu”.