Projekts "Koncertuzvedums "Kino mūzikas dārgumi""

"Laudate"
Koncertuzvedums "Kino mūzikas dārgumi"
Mērķprogramma "Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja"
6 450.00 EUR
21.10.2023
21.10.2023

Projekta apraksts

Jauktais koris Laudate 2023. gada 21. oktobrī koncertzālē Ave Sol dāvās klausītājiem jaunu divdaļīgu vokāli instrumentālu koncertuzvedumu Kino mūzikas dārgumi. 1. daļa - Pasaules kino mūzikas pērles; 2. daļa - Latviešu kino mūzikas dārgumi. Akcents tiks likts uz Latviešu kino mūziku, kurai tiks veidotas jaunas aranžijas korim ar solistiem un instrumentālistiem. Latvijā kino mūzika kā populārās klasikas mūzikas žanrs nav pietiekami izlolots, ar atsevišķiem izņēmumiem, kā piemēram, Imanta Kalniņa Piena ceļš no Gunāra Pieša pasaku kinofilmas Sprīdītis vai daži skaņdarbi no Rolanda Kalniņa kinofilmas Četri balti krekli. Skaņdarbu aranžijas radīs orķestra diriģents un pianists Kārlis Kundrāts, kurš jau ir sadarbojies ar kori Laudate un aranžējis instrumentālus opusus pārvēršot tos kora skaņdarbos. Katras koncertprogrammas daļas pamatā būs kora mūzika, kuras skanējumu papildinās instrumentālisti – LNSO stīgu instrumentu kvintets, flauta, perkusijas un digitālās klavieres. Vizuāli uzvedumu papildinās īpaši veidota gaismu režija..
Mērķis: Popularizēt latviešu filmu mūzikas kultūras mantojuma vērtības. Bagātināt kora filmu mūzikas literatūras opusus – padarīt filmu mūzikas repertuāru pieejamu koru dziedāšanas kustībai Latvijā. Uzdevumi: 1) pasūtīt aranžētājam vokāli instrumentālas aranžijas korim 2) nodrošināt kvalitatīvu mēģinājumu procesu 3) nodrošināt augstvērtīgu izpildījumu koncertuzveduma pirmatskaņojumā 4) piesaistīt atbilstošu auditoriju Jauktā kora Laudate mērķis ir šo koncertprogramma padarīt par paliekošu vērtību, ko arī turpmāk varētu un vēlētos atskaņot citi kolektīvi. Koncertuzveduma mērķis ir likt ieklausīties pasaules un pašmāju filmu mūzikas dārgumos, aizmirstot sadzīviskas un politiskas aktuālitātes. Ļauties patīkamām bērnības, jaunības atmiņām.
2022. g. aprīlis – projekta sagatavošana (aranžētāja, izpildītājmākslinieku uzrunāšana, vienošanās, nodomu protokolu noslēgšana) un iesniegšana VKKF projektu konkursā; 2022. g. jūnijs – darba uzsākšana, līguma noslēgšana ar mūzikas aranžētāju; 2023. g. jūnijs – mūzikas aranžiju darba nodošana korim; 2023. g. jūnijs, augusts – muzikālā materiāla apgūšana, mēģinājumi atsevišķi korim, vizuālās identitātes un reklāmas materiālu gatavošana (sociālo tīklu beneri, relīžu teksti); 2023. g. septembris – kopmēģinājumi, gaismu režijas veidošana saskaņā ar muzikālo materiālu; reklāmas materiālu publicēšana; 2023. g. oktobris – kopmēģinājumi, koncerts 21. oktobrī, radošās un finanšu atskaites sagatavošana.
Tiks radītas jaunas, muzikāli augstvērtīgas, oriģinālas skaņdarbu aranžijas korim un instrumentiem. Tās papildinās ne tikai jauktā kora Laudate repertuāru, bet arī veicinās amatierkolektīvu repertuāra Latvijā dažādību kopumā. Koncertam b'us nozīme kora radošās un profesionālās attīstības procesā un ar to tiks uzrunāti jauni dziedātāji, kuri vēlētos pievienoties korim un Dziesmu svētku kustībai. Neatlaidīgais ikdienas darbs mēģinājumos vainagosies ar labu skanējumu, gandarījumu un spēju radīt prieku arī citiem. Katra uzstāšanās radīs pamatu kora dalībnieku skatuvisko un vokālo prasmju attīstībai, kā arī veicinās stabila kora sastāva veidošanu un stiprināšanu.
Projekta veidotāji un izpildītāji: Mūzikas aranžētājs: Kārlis Kundrāts; Gaismu režija: Rihards Gulbis, studija Magic Nebula; Jauktais koris Laudate; Instrumentālisti: LNSO stīgu kvintets, sitamo instrumentu mūziķis Valters Līcis, pianists Kārlis Kundrāts, flautists Andis Klučnieks;
Rīgas iedzīvotāji - jaunieši, pieaugušie, pensionāri; Jauktā kora Laudate regulārie klausītāji un atbalstītāji; Mūzikas nozares profesionāļi un speciālisti; Rīgas viesi.