Projekts "Stipendijai praksei"

INGA SURGUNTE
Stipendijai praksei
KULTŪRAS MANTOJUMA NOZARE. 2021.gada 2.projektu konkurss
1 400.00 EUR
01.10.2021
30.11.2021

Projekta apraksts

2021.gada oktobrī-novembrī plānoju doties uz Parīzi, lai veiktu praksi savu studiju ietvaros Latvijas Kultūras akadēmijas maģistra studiju programmā “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija”. Esmu izraudzījusies trīs potenciālās prakses veikšanas vietas: 1) UNESCO Pasaules mantojuma centrs; 2) ICOM Ģenerālsekretariāts; 3) asociācija "Arts et Santé, La Manufacture", kas koordinē Kultūras un veselības programmu Ildefransas reģionā. UNESCO un ICOM ir cieši saistītas gan ar studiju programmas vielu, gan manu personīgo profesionālo darbību; iespēja strādāt tajās sniegtu plašāku izpratni par kultūras mantojuma un/vai muzeju darbības pasaules kontekstu. Savukārt organizācijas "Arts et Santé, La Manufacture" darbība ir saistīta ar manu maģistra darba tēmu: kultūras mantojuma un veselības sektoru sadarbība; šī joma Baltijas reģionā joprojām ir vāji attīstīta, tādēļ Fancijas pieredze, kur gan valsts, gan NVO līmenī sadarbība notiek jau ilgstoši, būtu noderīga ne vien darba izstrādē, bet arī pieredzes pārnesē kolēģu vidū. Diemžēl šobrīd neviena no uzrunātajām organizācijām vēl nav sniegusi atbildi uz manu pieteikumu, tādēļ uzņemošās iestādes apliecinājuma vietā varu pievienot tikai savas motivācijas vēstules piemēru. Lai veiktu praksi, esmu veiksmīgi piedalījusies LKA konkursā par Erasmus+ stipendijas iegūšanu. Piešķirtais finansējums ir 720 EUR mēnesī, taču tas nav pietiekams dzīvei Parīzei, tādēļ ar šo pieteikumu vēršos pie KKF pēc papildu atbalsta.
UNESCO, ICOM 1. Gūt priekšstatu par kultūras mantojuma un muzeju nozaru vadību starptautiskā līmenī 2. Saskatīt Latvijas mantojuma un muzeju jomas vietu un nozīmi kopējā, starptautiskajā ekosistēmā 3. Gūt prasmes starptautiska mēroga mantojuma un muzeju norišu, sadarbību vadībā "Arts et Santé, La Manufacture" 4. Empīriski iepazīt Francijā izveidoto kultūras un medicīnas sektoru sadarbību 5. Maģistra darbā pētīt Francijas pieredzes un kultūras-medicīnas infrastruktūras iespējamu pārņemšanu Latvijā
X-XI. 2021. Prakse kādā no izvēlētajām organizācijām Parīzē XI.-XII.2021. Gūtās pieredzes un zināšanu nodošana LKA studiju kursabiedriem, kolēģiem Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Latvijas Muzeju biedrībā I-V.2022. Gūtās pieredzes un zināšanu izmantošana maģistra darba izstrādē
1. Ziņojumi un pieredzes nodošanas semināri kursa biedriem un kolēģiem LNB, LMB 2. Maģistra darba izstrāde
Inga Surgunte, Latvijas Nacionālās bibliotēkas pastāvīgās ekspozīcijas projektu vadītāja; aktīvi darbojos Latvijas Muzeju biedrības projektos, īpaši saistībā ar ilgtspējīgas attīstības mērķu un muzeju darbības sasaisti UNESCO, Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija, dibināta 1945. gada 16. novembrī ar mērķi veicināt visā pasaulē miera kultūru, rosināt sadarbību un dialogu starp cilvēkiem un dažādām kultūrām, dot ieguldījumu nabadzības mazināšanā un veicināt ilgtspējīgu attīstību ar izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju palīdzību. Par prakses vietu esmu izraudzījusies Kultūras sektoru UNESCO Pasaules mantojuma centrā Parīzē, kas atbild par nozīmīgākajām konnvencijām un deklarācijām, tai skaitā saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. ICOM, Starptautiskā Muzeju padome, dibināta 1946. gadā, ir pasaules muzeju darbiniekus vienojoša nevalstiska bezpeļņas organizācija, kura darbojas sabiedrības labā, rūpējoties par kultūras un dabas mantojuma izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu. Prakses veikšanai ICOM Ģenerālsekretariātā Parīzē esmu izvējusies Kapacitātes celšanas / Muzeju uz sabiedrības nodaļu, kas atbild par muzeju profesionāļu izglīošanu visā pasaulē. Asociācija "Arts et Santé, La Manufacture" ir nevalstiska organizācija, kas Ildefransas Reģionālās Kultūras pārvaldes un Reģiona Veselības aģentūras uzdevumā koordinē Ildefransas reģiona Kultūras un veselības programmu.
Galvenā projekta mērķauditorija esmu es pati, pastarpinātā veidā - Latvijas mantojuma un muzeju nozares.