Projekts "Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles meistarklases"

Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles meistarklases
MŪZIKAS NOZARE. 2023.gada 2.projektu konkurss
1 500.00 EUR
02.11.2023
03.11.2023

Projekta apraksts

Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas rīkotās starptautiskās meistarklases, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēlē 2023. gada 2. un 3. novembrī, Rīgā, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā skolas audzēkņiem un visu Latvijas mūzikas skolu pedagogiem. 2023./2024. mācību gadā norisināsies Valsts konkurss pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēlē mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņiem. Lai sekmētu skolas un citu Latvijas mūzikas skolu audzēkņu spēles izaugsmi un specialitātes pedagogu profesionālo pilnveidi, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola rīko meistarklases divu dienu garumā ar jomas profesionāļu lekcijām, praktiskām nodarbībām un koncertu. Par meistarklašu apmeklēšanu tiks izsniegti profesionālās pilnveides apliecība divu dienu stundu apjomā. Meistarklasēs tiks pārstāvētas visas pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles specialitātes. Kā lektori ir uzaicināti Latvijā un ārzemēs zināmi jomas profesionāļi: 1. Dita Krenberga – flautas spēle 2. Dainis Cimermanis – obojas spēle 3. Gunārs Kļaviņš – klarnetes spēle 4. Jānis Semjonovs – fagota spēle 5. Pāvels Gusnars (Pawel Gusnar, Polija) – saksofona spēle 6. Jenss Emīls Holms – trompetes spēle 7. Gatis Evelons – mežraga spēle 8. Artūrs Hrustaļovs – trombona spēle 9. Kārlis Krapauskis – eifonija spēle 10. Rihards Zaļupe – sitaminstrumentu spēle Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas pūšaminsturmentu un sitaminstrumentu nodaļa ir viena no lielākajām Latvijā. 2022./2023. mācību gadā nodaļā strādā divdesmit divi pedagogi, izglītojot 132 audzēkņus visās specialitātēs. Pēdējā Valsts konkursā šajās specialitātēs 2018./2019. mācību gadā, skola varēja lepoties ar 36 godalgotām vietām fināla kārtā.
1. Kvalitatīvi un augstvērtīgi realizēt meistarklases, iesaistot visus projekta dalībniekus. 2. Sekmēt skolas audzēkņu profesionālo izaugsmi un instrumentspēles prasmes. 3. Papildināt skolas un citu mūzikas skolu pedagogu zināšanas, kas būs apliecināts ar profesionālās pilnveides apliecinošu sertifikātu. 4. Skolas audzēkņu veiksmīga dalība Valsts konkursā pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēlē. 5. Veicināt starptautisku sadarbību ar Eiropas valstu mūzikas skolām un to pedagogiem.
1. Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas vadītāja Inga Grīnvalde ir vienojusies ar skolas administrāciju par meistarklašu rīkošanu 2023. gada 2. un 3. novembrī skolas telpās. 2. Ir uzrunāti šādi jomas profesionāļi pēc dotajiem kritērijiem: • Latvijā un ārzemēs atzīti sava instrumenta spēles speciālisti • Pedagoģiskā pieredze Latvijas vadošajās mūzikas skolās, mūzikas vidusskolās, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā • Aktīva koncertdarbība ar solo, kamermūzikas vai Latvijas profesionālo mūzikas kolektīvu programmām 1. Dita Krenberga – flautas spēle 2. Dainis Cimermanis – obojas spēle 3. Gunārs Kļaviņš – klarnetes spēle 4. Jānis Semjonovs – fagota spēle 5. Pāvels Gusnars (Pawel Gusnar, Polija) – saksofona spēle 6. Jenss Emīls Holms – trompetes spēle 7. Gatis Evelons – mežraga spēle 8. Artūrs Hrustaļovs – trombona spēle 9. Kārlis Krapauskis – eifonija spēle 10. Rihards Zaļupe – sitaminstrumentu spēle 3. Noslēgts līgums ar Latvijas Nacionālo kultūras centru par profesionālo pilnveides kursu rīkošanu, sākot ar 2018. gadu. 4. Nolemts veikt papildu finanšu līdzekļu piesaisti meistarklašu pasniedzēju atalgojumam.
1. Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas audzēkņu profesionālā izaugsme 2. Audzēkņu veiksmīga dalība vietēja un starptautiska mēroga konkursos, Valsts konkursā 2023. gadā. 3. Jomas pedagogu profesionālā līmeņa celšana, savstarpēja pieredzes apmaiņa.
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola ir izveidota 2009. gada augustā. Mūzikas skolā ir apvienotas divas senākās un pieredzes bagātākās Rīgas mūzikas skolas – Jāzepa Mediņa mūzikas skola un Rīgas 1. mūzikas skola. Jūlija Strode – Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas direktore. Inga Grīnvalde – Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas vadītāja Beatrise Vilde – Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas projektu vadītāja.
1. Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas audzēkņi 2. Latvijas mūzikas skolu, mūzikas vidusskolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles pedagogi 3. Citi nozares profesionāļi un interesenti Plānots sasniegt: 1. Izsūtot informāciju Rīgas un Latvijas mūzikas skolām un mūzikas vidusskolām. 2. Ievietojot informāciju Latvijas Nacionālā kultūras centra mājaslapā.