Projekts "Rezidence Cité Internationale des Arts Parīzē 2022. gadā"

SANTA HIRŠA
Rezidence Cité Internationale des Arts Parīzē 2022. gadā
VIZUĀLĀS MĀKSLAS NOZARE. 2021.gada 3.projektu konkurss
800.00 EUR
04.03.2022
26.04.2022

Projekta apraksts

Esmu apstiprināta dalībai LR Kultūras ministrijas izsludinātajā konkursā "Par iespēju pretendēt uz radošo darbnīcu Cité Internationale des Arts Parīzē 2022. gadā” laika periodā no 2022. gada marta līdz aprīlim. Radošā stipendija ļaus pilnvērtīgi izmantot radošās darbnīcas un lokālās vides iespējas, strādājot pie aktuālajiem pētījumiem un rakstiem, sadarbojoties ar Parīzes kultūras organizācijām un padziļināti iepazīstoties ar mākslas dzīves notikumiem, izstādēm, lekcijām. Tas ļautu pilnveidot profesionālās zināšanas, paplašināt izpratni par mākslas aktualitātēm, kā arī rast jaunas sadarbības iespējas, kas kopumā varētu būt noderīgas manai darbībai Latvijas vizuālās mākslas sfērā.
Projekta mērķis ir uzturēšanās Cité Internationale des Arts rezidencē Parīzē, pilnvērtīgi strādājot pie aktuālajiem pētījumiem, rakstiem un izdevniecības projektiem; dalība radošajā rezidencē īstermiņā ļautu pabeigt gan iesāktos projektus un ieceres, gan pievērsties jaunām idejām, ko stimulētu Parīzes mākslas dzīves iespējas. Tostarp plānots padziļinātāk iepazīties ar vienu no vadošajām starptautiskajām organizācijām, kas ar dažādu notikumu palīdzību veido saikni starp laikmetīgo mākslu un vides aizsardzības politiku - biedrību Art of Change 21, ko līdzdibinājis mākslinieks Olafurs Eliasons. Organizācijas aktivitātēm jau ilgstoši sekoju līdzi, uzturēšanās rezidencē ļaus iepazīt klātienē organizācijas darbību un caur to paplašināt līdzšinējo teorētisko perspektīvu, pētot Latvijas mākslas parādības, kas saistītas ar vides aizsardzības jautājumiem - esmu tiem pievērsusies savos līdzšinējos pētījumos par māksliniekiem Andri Breži un Oļegu Tillbergu, un rezidencē plānoju uzsākt plašāku pētījumu par ekoloģiskās domāšanas, teoriju, ideju un ideoloģiski neartikulētu motīvu ietekmi uz Latvijas padomju perioda mākslu.
1) Tikšanās ar Art of Change 21 dalībniekiem, diskusijas un intervijas, kas palīdz konkrētāk iezīmēt aktuālo pētījumu robežas, teorētisko bāzi; 2) Individuālais radoši pētnieciskais darbs, meklējot jaunus pētnieciskus skatptunktus, kas atklātu plašākas kopsakarības starp vēsturiskām parādībām un aktuālajiem kultūras un sabiedrības procesiem; 3) Darbs ar iepriekš sagatavotiem materiāliem, pubikācijām, pētījumiem, arhīvu materiāliem
Īstenojot projektu, tiks realizēti jau iepriekš aizsāktie lielapjoma projekti, kā arī radītas iestrādnes jaunu pētījumu veikšanai.
Santa Hirša ir mākslas zinātniece un kritiķe, Normunda Naumaņa balvas mākslas kritikā laureāte (2021), autore grāmatām par Krišu Salmani (2018) un Andri Breži (2020). Savā profesionālajā darbībā fokusējas uz laikmetīgās un padomju perioda mākslas pētniecību, meklējot jaunus nozīmju un neviennozīmību slāņus vizuālās kultūras un sociālo norišu savstarpējās attiecībās. Studējusi mākslas zinātni Greifsvaldes universitātē un Latvijas Mākslas akadēmijā, kur ieguvusi maģistra grādu.
Latvijas mākslas profesionāļi un interesenti