Projekts "Sarunu skola LAMPA 2021. rudens semestra nodarbības"

Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS
Sarunu skola LAMPA 2021. rudens semestra nodarbības
STARPDISCIPLINĀRI PROJEKTI. 2021.gada 2.projektu konkurss
1 250.00 EUR
01.10.2021
31.12.2021

Projekta apraksts

Sarunu skola LAMPA 2018. gadā tikai aizsākts kā praktisku nodarbību cikls Rīgā un reģionos, kuru laikā ikviens var gūt iemaņas labākai saskarsmei ar līdzcilvēkiem. Skolas mērķis ir izkopt demokrātiskas sarunāšanās kultūru Latvijā un turpināt Sarunu festivāla LAMPA iedzīvinātās vērtības laikā, kad nenotiek festivāls. Nodarbības ir pieejamas bez maksas jebkuram interesentam. Nodarbības vada dažādu profesiju un nozaru pārstāvji, kas pierādījuši izcilību savās nozarēs. Līdz šim notikušas 53 nodarbības, no tām 24 reģionos (Cēsīs, Liepājā, Kuldīgā, Daugavpilī, Valmierā, Preiļos, Limbažos, Rēzeknē, Bauskā, Gulbenē un Ventspilī). Kopš Covid-19 izplatības sākuma 2020. gada martā, nodarbības norisinās tiešsaistē. Projekta iesniegšanas brīdī nodarbības ir skatāmas Sarunu festivāla LAMPA Facebook lapā, portāla Delfi tiešraižu sadaļā, kā arī tikko ir uzsākta sadarbība ar portālu TVNET. Nodarbību kopējais apmeklējums līdz šim ir 12 875 cilvēku, no kuriem uzskaitāmais apmeklējums (neskaitot portāla Delfi impresijas un nekvalitatīvos skatījumus) 2021. gada pavasara semestrī ir 6375. Nodarbību ieraksti pieejami arī Sarunu festivāla LAMPA mājas lapā: https://festivalslampa.lv/lv/sarunu-skola/nodarbibu-ieraksti. Kopš 2021. gada pavasara nodarbības piedāvājam klausīties arī kā podkāstus platformās Spotify un Apple iTunes. 2021. gada rudens semestrī (oktobris - decembris) kopskaitā plānotas piecas nodarbības par iekļaujošu valodu, konstruktīvu komunikāciju, sarunu nozīmi ģimenē, cilvēku vēlmi būt opozīcijā, kā arī vecuma diskriminācijas mazināšanu. Nodarbības ilgums ir 1 stunda. Pēc nodarbības apmeklētājiem tiek piedāvāts turpināt sarunu ar lektoru un savstarpēji Zoom Meetings video sazvanā, tādējādi radot personiskāku un atklātāku vietu sarunām, kā arī atgriezeniskajai saitei.
Īstermiņa mērķis: Īstenot 5 nodarbības 2021. gada rudens semestrī, turpinot uzsākto Sarunu skolas LAMPA tradīciju un nodrošinot kvalitatīvu un daudzveidīgu saturu nodarbību apmeklētājiem. Ilgtermiņa mērķis: Izkopt demokrātiskās sarunāšanās kultūru Latvijā, cilvēkiem sarunājoties cieņpilni, uzklausot, pieņemot, ka katram viedoklim ir tiesības pastāvēt, neatkarīgi no tā, vai tam var piekrist. Sarunu skola nosaka augstāku, ētiskāku standartu saziņas un saskarsmes kultūrai — cieņpilna saruna, argumentēta, informēta diskusija, pretēju viedokļu uzklausīšana, iedziļināšanās, domāšana, analizēšana. Laikā, kad cilvēki dzīvo dalītās informācijas telpās, polarizējošu un kategoriski paustu viedokļu vidē, sociālajos burbuļos, ir nepieciešams papildu darbs, lai stiprinātu Sarunu festivāla LAMPA izvirzītos mērķus – stiprināt demokrātiju un izkopt diskusiju un cieņpilnu sarunu kultūru Latvijā, līdztekus festivāls rosina cilvēku interesi par Latvijā, Eiropā un pasaulē notiekošo un veicina pašizaugsmi mūžīgi mainīgajā pasaulē – arī ārpus festivāla ietvariem. Pēdējos gadus, īpaši politiskajā vidē un mediju telpā, par normu sāk kļūt populisms, narcisms, cinisms, pazemošana, pakāpšanās uz citu pleciem, lai īstenotu savus mērķus. Tādēļ vēl jo nozīmīgāk ir būt klātesošiem nepārtraukti. LAMPAI kā spēcīgam zīmolam ir balss un pienākums atgādināt: “nē – ir cits veids, kā mēs Latvijā vēlamies un varam komunicēt sabiedrībā.” Projekta uzdevumi: - Veicināt sabiedrības iesaisti sarunās un diskusijās par tai būtiskām tēmām; - Pārrunāt un sniegt jaunas prasmes un zināšanas par tēmām, kas saistītas ar demokrātisku un cieņpilnu sabiedrību un sarunu; - Iesaistīt pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu un, nodarbībām notiekot tiešsaistē, uzrunāt reģionus, kā arī diasporu ārvalstīs.
1. Nodarbību precīzu datumu definēšana, vienojoties ar nodarbību vadītājiem - augusts, septembris; 2. Tikšanās un darbs ar nodarbību vadītājiem, precīzu nodarbības satura izstrāde - jūlijs, augusts, septembris, oktobris; 3. Publicitāte katrai no nodarbībām - divas nedēļas pirms katras plānotās nodarbības, oktobris - decembris; 4. Nodarbības video un audio ierakstu apstrāde un publicēšana Sarunu festivāla LAMPA mājas lapā (www.festivalslampa.lv) un platformās (Youtube, Spotify, Apple iTunes) - nedēļas laikā pēc katras nodarbības norises, oktobris - decembris; 5. Atskaite, projekta rezultātu izvērtēšana - decembris. Plānoto nodarbību sīkāks saturiskais un lektora apraksts pievienots sadaļā "Pievienotie dokumenti".
- Plānotais apmeklētāju skaits kopā rudens semestrī no oktobra līdz decembrim plānots ~6000, vienai nodarbībai piesaistot ap 1000 kvalitatīvajiem skatītājiem (nodarbībai ir pieslēgušies lielāko nodarbības norises laiku); - Sasniegta jauna Sarunu skolas auditorija, turpinot nodarbības rādīt portāla Delfi Tiešraižu sadaļā, kā arī attīstot sadarbību ar portālu TVNET; - Nodarbības dalībnieku ilgtermiņa ieguvumi – iegūtas zināšanas un praktiskas iemaņas par sarunāšanās kultūru (sīkāks nodarbību tēmu izklāsts sadaļā "Pievienotie dokumenti"), ko pielietot dzīvē un saskarsmē ar citiem cilvēkiem — gan privātā, gan darba, gan pašvaldības, gan valstiskā līmenī; - Veicināts priekšstats par sarunu kā vienu no būtiskākajiem elementiem sabiedrības, valsts un pasaules cieņpilnai un jēgpilnai eksistencei.
Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS (Fonds) ir nevalstiskā organizācija, kas darbojas, lai stiprinātu līdzdalības demokrātiju Latvijā, attīstītu diskusiju kultūru Latvijas sabiedrībā, veicinātu cilvēku interesi un iesaisti sabiedriskajos un politiskajos procesos, kā arī radītu iesaistošu un iekļaujošu vidi diskusijām, sarunām un intelektuālajai zinātkārei. Fonda pēdējo gadu nozīmīgāko projektu apraksts: Sarunu festivāls LAMPA 2015. – 2020. Festivāls ir piedzīvojis stabilu apmeklētāju skaita izaugsmi: Sarunu festivāla LAMPA 1. gads pulcēja vairāk kā 3300 apmeklētāju, 2. gads - vairāk kā 6000 apmeklētāju. 3., 4. un 5. gads norises gads attiecīgi pulcēja 9000 apmeklētāju, vairāk nekā 10 000 apmeklētāju un vairāk nekā 20 000 apmeklētāju. 2020. gadā festivālam norisinoties klātienē un digitāli to apmeklēja ap 38 000 apmeklētāju. Pārmaiņu aģenti: Mākslas mediācija kā saruna Kopā ar Latvijas Laikmetīgās mākslas centru Fonds piedalās starptautiskā projektā, kura mērķis ir izmantot mākslas mediāciju, kā iespēju veidot atvērtāku sabiedrību. Projekta ietvaros starptautiskās mācībās katrā dalībvalstī tiek apmācīti 10 jauni mākslas mediatori, kā arī radīts viens mākslas darbs, kas veltīts mākslinieka izvēlētai vienai vai vairākām vietējās sabiedrības grupām/kopienām un to problemātikai. Konkursa rezultātā tiks īstenots mākslinieces Annas Priedolas darbs Dairy Diaries par demenci. Projekts šobrīd ir aktīvā īstenošanas fāzē, to atbalsta ES programma Radošā Eiropa. Projekta un Sarunu skolas LAMPA vadītāja Lelde Prūse ir Sarunu festivāla LAMPA producente jau piekto gadu, kā arī ir darbojusies kā neatkarīgā producente dažādu teātra, kino un kultūras pasākumu veidošanā deviņus gadus.
Ikvienas nodarbības apmeklētājs nodarbībās iegūtās iemaņas var pielietot gan privātajā, gan profesionālajā sfērā, kļūstot par labākiem runātājiem, klausītājiem, draugiem un līdzcilvēkiem, izprotot gan savas, gan apkārtējo spējas, vērtības, vajadzības un uzdrošinoties par tām runāt un sarunāties cieņpilni. Pēc nodarbību laikā aizpildīto anketu datiem aptuveni 90% no Sarunu skolas LAMPA apmeklētājām ir sievietes, bet aptuveni 10% ir vīrieši. ~11% ir vecumā no 18 līdz 25 gadiem, ~26% vecumā no 26 līdz 35 gadiem, ~33% vecumā no 36 līdz 45 gadiem, ~22% vecumā no 46 līdz 55 gadiem un ~8% vecumā no 56 līdz 65 gadiem. Aptuveni 50% nodarbības apmeklētāju ir rīdzinieki, bet ļoti aktīvi nodarbībās piedalās arī cilvēki no Cēsīm, Liepājas, Gulbenes, Rēzeknes, Mārupes, Jūrmalas, Kuldīgas, Daugavpils un citām pilsētām. Tāpat katrā no nodarbībām piedalās arī dalībnieki no Beļģijas, Dānijas, Lielbritānijas, Somijas, Vācijas, Lietuvas un citām ārvalstīm. Lielākā daļa apmeklētāju pēc profesijas ir pedagogi, projektu vadītāji, kultūras darbinieki, ierēdņi, studenti, skolēni, NVO darbinieki, biroja darbinieki, pašnodarbinātie. Bet atkarībā no nodarbības tēmas ir arī uzņēmumu vadītāji, PR speciālisti, mākslinieki, bibliotekāri, cilvēki darba meklējumos, finansisti, juristi un ārsti. Kā redzams, Sarunu skolas auditorija ir ļoti dažāda, kas arī ir šo nodarbību mērķis - attīstīt sarunu kultūras prasmes pēc iespējas plašākā sabiedrības lokā. Arvien straujāk pieaugošā interese par Sarunu skolas nodarbībām (vienas nodarbības vidējais tiešsaistes apmeklējums 2021. gada pavasarī ir 1000 skatītāji) apliecina šādu nodarbību nepieciešamību. Ar sadarbības uzsākšanas ar portālu Delfi un TVNET, Sarunu skola cer aizsniegt auditoriju, kas citādi, iespējams, nepievērstu uzmanību šāda satura nodarbībām.