Projekts ""Grāmatas ceļš""

Ventspils pašvaldības iestāde “Ventspils bibliotēka”
"Grāmatas ceļš"
LITERATŪRAS NOZARE. 2021.gada 3.projektu konkurss
320.00 EUR
01.03.2022
30.04.2022

Projekta apraksts

Lai arī skolā bērnam tiek dots uzdevums lasīt, bieži var novērot, ka bērni to dara negribīgi un bez intereses, kā arī, ja grāmata jālasa pēc savas izvēles, mēdz būt, ka bērns nezina, ko vēlas un neprot izvēlēties. Viens no bibliotēkas uzdevumiem ir veicināt bērnu lasītprasmi un lasītprieku, kas savukārt pozitīvi ietekmē personības attīstību. Viens no veidiem, kā to sasniegt ir sadarbojoties ar skolām organizēt tikšanās ar autoriem, lai bērns labāk izprastu grāmatas ceļu no autora līdz lasītājam un iepazītos ar radošu, talantīgu un iedvesmojošu personību. Šādas tikšanās sniedz pozitīvu pieredzi saskarsmē ar bibliotēku, kā arī stiprina bibliotēkas un skolas sadarbību.
Īstermiņa mērķis: - Veicināt bērnu izpratni par grāmatām un to tapšanu. Ilgtermiņa mērķi: - Veicināt bērnu lasītprasmi un lasītprieku; - Stiprināt bibliotēkas un skolu sadarbību. Uzdevumi: - organizēt tikšanās reizes ar rakstnieci un grāmatu ilustratori; - veidot grāmatu izstādes, lai iepazīstinātu bērnus ar uzaicināto viesu darbiem, kas pieejami bibliotēkas krājumā.
Projektā tiks īstenotas divas tikšanās – viena ar rakstnieci Ievu Melgalvi un viena ar grāmatu ilustratori Annu Vaivari. 2022. gada marts – Ieva Melgalve 2022. gada aprīlis Anna Vaivare
Bērniem tiks veicināts pozitīvs priekšstats par literatūru, sekmēts bērnu radošums, paplašināts redzesloks attiecībā uz grāmatām un lasīšanu. Īstenojot projektu tik stiprināta arī bibliotēkas un skolu sadarbība.
Ance Upeniece – Gāliņciema bibliotēkas vadītājas p.i
Sākumskolas un pamatskolas skolēni.