Projekts "VI STARPTAUTISKAIS BALTIJAS BALETA KONKURSS IBBC 2023"

Latvijas Baleta un Dejas Ģilde
VI STARPTAUTISKAIS BALTIJAS BALETA KONKURSS IBBC 2023
MŪZIKAS UN DEJAS MĀKSLAS NOZARE. 2022.gada 3.projektu konkurss
15 000.00 EUR
26.06.2023
30.06.2023

Projekta apraksts

2023. gadā Rīgā notiks jau “Sestais starptautiskais Baltijas baleta konkurss” VI IBBC 2023. Starptautiskais Baltijas baleta konkurss kā karjeras tramplīns darbojas un kalpo dejotāju profesionālai izaugsmei un jauno talantu, izcilu personību un zvaigžņu atklāsmei. Rīgas baleta skola lepojas ar saviem audzēkņiem, kas savu personību, individualitāti un izcilību kaldinājušas skolā, un uzmirdzot konkursā, kļuvušas par izcilām Latvijas Nacionālā baleta zvaigznēm. Rīgas Baleta skola sadarbībā ar Latvijas Nacionālo operu un baletu veiksmīgi turpina nodot klasiskā baleta tradīcijas no paaudzes paaudzē. Latvijas baleta un dejas ģilde kā nevalstiska sabiedriskā labuma organizācija, atsaucoties uz Rīgas Baleta skolas darbības prioritātēm, jau sesto reizi organizē Starptautisko Baltijas baleta konkursu, lai stiprinātu un nodrošinātu klasiskā dejas izglītības kvalitāti, klasiskā baleta mantojuma saglabāšanu un jomas attīstību. Kā starptautisks notikums konkursa norise un noslēguma GALA koncerts nodrošina augstvērtīga pasākuma pieejamību un vienlaikus veicina Rīgas Baleta skolas un Latvijas Nacionālā baleta atpazīstamību pasaulē. Šajos gados konkurss ir kļuvis par spēcīgu, jau tradicionālu izglītojošu notikumu, kas ļauj jauniem dejotājiem atklāt sevī talantu un tiekties uz izcilību dejas profesijā. Konkurss ir atpazīstams kā viens no centrāliem starptautiska mēroga notikumiem klasiskā dejā Latvijā un Baltijas reģionā kopumā. Kopš 2013. gada konkursa dalībnieku skaits ir audzis desmitkārtīgi. Īstenotie pieci starptautiskie Baltijas baleta konkursi ir pulcējuši vairāk kā 400 dalībniekus no 23 valstīm. Starptautiskie Baltijas baleta konkursi tika plaši atspoguļoti sabiedriskos, elektroniskos un rakstiskos medijos.
Latvijas Baleta un dejas Ģilde Starptautiskā Baltijas baleta konkursa vērtības nostiprina, izvirzot sekojošu mērķus: Ilgtermiņa mērķi • Veicināt Latvijas dejas mākslas popularizēšanu pasaulē; • Veicināt starptautisku sakaru attīstību un ilgstošu partnerattiecību veidošanu ar starptautiskām baleta kompānijām un horeogrāfijas skolām; • Veicināt kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesu; • Aktivizēt Latvijas profesionālā baleta vidi. Īstermiņa mērķi • Sekmēt jaunradīto kultūras vērtību izplatīšanu un to pieejamību plašai sabiedrībai; • Konkursa popularitātes un prioritātes saglabāšana Baltijas reģionā; • Profesijas pieejamības un izaugsmes veicināšana; • Baleta žanra konkurētspējas nostiprināšana starptautiskā tirgū. Projekta uzdevumi • Izveidot konkursu kā dinamisku, konkurētspējīgu mūsdienīgu notikumu, kas spēj piesaistīt ārvalstu auditoriju Latvijai. • Piešķirt konkursam foruma raksturu, kurā izcilība un profesionālisms apvienojas ar pieejamību visiem sabiedrības slāņiem. • Radīt izaicinājumu piedalīties konkursā un nodrošināt dalībniekiem iespēju atklāt sevī talantu un motivāciju profesionālai izaugsmei. • Nodrošināt projekta daudzgadu regularitāti, apvienojot tradīcijas un jaunradi.
VI Starptautiskais Baltijas baleta konkurss notiks no 2023. gada 26.06.–30.06. Konkurss notiks trīs kārtās, kurās dalībnieki sacentīsies trijās vecuma grupās (no 12-14 gadiem, 15-18 gadiem un 19-26 gadiem). Šāds modelis sniedz iespēju izpaust savas spējas, talantu un prasmes gan jaunākiem baletskolu audzēkņiem, gan profesionāliem baleta māksliniekiem. Konkursa I kārta notiks video formātā. Konkursa II un III - fināla kārta paredzēta Dailes Teātrī. Konkursa GALA koncerts plānots uz Latvijas Nacionālās operas Lielās skatuves. Konkursantus vērtēs starptautiska žūrija. Žūrijas priekšsēdētājs būs AIVARS LEIMANIS, Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskais vadītājs. Žūrijā darbosies 7 starptautiska mēroga eksperti no Berlīnes Valsts baletskolas, Varšavas baletskolas, Zagrebas Dejas Akadēmijas, Parīzes Grand Opera, Lietuvas baletskolas un latvi Konkursā GALA koncertā piedalīsies uzvarētāji un pasaules atzinību guvušie viesu baleta mākslinieki. Starp tiem TIMOFEJS ANDRIJAŠENKO (Latvija), šobrīd Milānas LA SCALA vadošais baleta solists, EVELĪNA GODUNOVA (Latvija), šobrīd Berlīnes baleta soliste, MIHAEL BELILOV(Bulgārija), šobrīd Magdeburgas baleta vadošais solists, savulaik IBBC balvu ieguvējs, LISA BREUKER (Vacija), Karlsrūes Badische Staatsballet vadošā soliste, savulaik IBBC balvu ieguvēja. Starptautiskā Baltijas baleta konkursa kalendārās norises plāns: 1. 26.06 - Konkursa atklāšana un mēģinājumu process Rīgas Baleta skolā. 2. 27.06 - Konkursa II tūre Dailes teātrī uz Lielās skatuves. 3. 28.06 - Konkursa III tūre Dailes teātrī uz Lielās skatuves. 4. 29.06 - Gala koncerts un balvu pasniegšana Latvijas Nacionālās operā uz Lielās skatuves. 6. No 26.06–29.06 - meistarklases konkursa dalībniekiem.
Īstenojot projektu, tiks • Popularizēta Latvijas dejas māksla un kultūra starptautiskā līmenī; • Veicināta starptautisku sakaru attīstība un ilgstošu partnerattiecību veidošana ar starptautiskām baleta kompānijām un horeogrāfijas skolām; • Aktivizēta Latvijas profesionālā baleta vide; • Sekmēta jaunradīto kultūras vērtību pieejamība plašai sabiedrībai; • Saglabāta konkursa popularitāte Baltijas reģionā; • Sekmēta profesijas pieejamība un izaugsme; • Veicināta baleta žanra konkurētspējas nostiprināšana starptautiskā tirgū. VI starptautiskais Baltijas baleta konkurss tiks atspoguļots sabiedriskos medijos LTV1, LTV7, TV3, TV24, Latvijas Radio, elektroniskos un rakstiskos mēdijos Diena, NRA, LA, Lilit, sociālos tīklos un vides reklāmās afišās, palagā pie LNOB fasādes.
Projektu īsteno Latvijas baleta un dejas Ģilde sadarbībā ar PIKC NMV Rīgas baleta skolu. Sadarbība ar Latvijas Nacionālo opera un baletu, kā arī ar Dailes teātri ir rezervētas konkursa norisei nepieciešamās telpas. Projekta radošā komanda Projekta vadītāja - Regīna Kaupuža Projekta tehniskais producents - Kārlis Kaupužs Projekta kuratore - Viktorija Čaikova
• Baleta un dejas mīlētāju un cienītāju loks, mūsdienu jaunieši, pilsētas iedzīvotāji un ģimenes. • Rīgas viesi – tūristi, starptautisku notikumu dalībnieki. • Starptautiskā konkursa dalībnieki no Latvijas un ārvalstīm, kuriem būs iespēja pierādīt savu talantu un prasmes. • Baleta un dejas jomas profesionālā vide - starptautiski baleta un dejas speciālisti, eksperti, izcili dejotāji, pedagogi, baletmeistari, horeogrāfi, baleta teātru repetitori, baleta kritiķi, konkursu, festivālu un skolu direktori, Latvijas un ārvalstu Akadēmiju studenti, baletskolu audzēkņi interesenti.