Projekts "RUDENS KAMERMŪZIKAS FESTIVĀLS 2022 RĪGĀ UN LATVIJAS PILSĒTĀS"

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti"
RUDENS KAMERMŪZIKAS FESTIVĀLS 2022 RĪGĀ UN LATVIJAS PILSĒTĀS
MŪZIKAS UN DEJAS MĀKSLAS NOZARE. 2022.gada 1.projektu konkurss
13 000.00 EUR
07.10.2022
23.10.2022

Projekta apraksts

Rudens kamermūzikas festivāls ir kamermūzikas tradīcijas izkopējs, kas ilgstoši uztur kamermūzikas atskaņošanas profesionalitātes augsto latiņu. Šis ir festivāls, kurš katru gadu uz Latviju aicina kamermūzikas kolektīvus, kuros spoži sevi parāda latviešu mūziķi. Festivāls veicina Latvijas un ārzemju mūziķu kopīgus projektus un jaunu kameransambļu attīstību, kā arī jaundarbu pirmatskaņojumus. Tradicionāli festivālu atklāj vai noslēdz kāds no pasaulslavenajiem kamermūzikas ansambļiem, un festivālā tiek aicināti uzstāties augsti profesionāli un atzīti mūziķi, sniedzot iespēju Rīgas un citu pilsētu iedzīvotājiem baudīt augstvērtīgāko kamermūzikas sniegumu.
Festivāla mērķi • Kamermūzikas žanra saglabāšana un efektīva popularizēšana; • Izpildītājmākslas un kamermūzikas žanra attīstība; • Jaundarbu veicināšana; • Koncertdzīves attīstība Rīgā un Latvijas reģionos, iesaistot arī Latvijas mazpilsētas; • Auditorijas paplašināšana, jaunas auditorijas piesaiste; • Kultūrtūrisma attīstības veicināšana Latvijā; • Muzikālā mūža izglītība no skolēna līdz pensionāram; • Saturīga un augstvērtīga klausītāju izklaide. Festivāla uzdevumi • Festivāla programmas izveide un iespējamo mākslinieku izvērtējums; • Koncertu norises vietu un laika plāna izstrāde un zāļu rezervācija; • Sponsoru un atbalstītāju finansējuma piesaiste; • Mārketinga un reklāmas plāna izstrāde; • Dizaina koncepcijas izstrāde; • Pieejama cenu politikas izstrāde
Janvāris 2021 – Oktobris 2021 Festivāla programmas izstrāde Novembris 2021 – Marts 2022 Norises vietu rezervēšana Koncertprogrammu precizēšana ar māksliniekiem Sponsoru un atbalstītāju finansējuma piesaiste Aprīlis – Septembris 2022 Līgumu slēgšana ar koncertu norises vietām, māksliniekiem Reklāmas materiālu izveide un izplatīšana Avio un viesnīcu rezervēšana viesmāksliniekiem Oktobris 2022 Festivāla īstenošana Novembris – Decembris 2022 Festivāla izvērtēšana Atskaišu sagatavošana un iesniegšana
• Noorganizēti un realizēti 11 festivāla koncerti 7 Latvijas pilsētās; • Festivāla 10 koncertus noklausījušies 3500 klausītāji, gūstot augstvērtīgu muzikālo baudījumu; • Radīti jauni skaņdarbi; • Norganizēta Jean-Guihen Queyras meistarklase Latvijas Mūzikas akadēmijā; • Festivāla vārds, pateicoties efektīvai reklāmas kampaņai un informatīvajiem atbalstītājiem, izskanējis visas Latvijas mērogā.
VSIA Latvijas Koncerti ir organizācija, kas administrē un attīsta valsts profesionālo koncertdzīvi, īstenojot Latvijas valsts apņemšanos ar augsti kvalitatīvām un radoši iedvesmojošām aktivitātēm apmierināt tās iedzīvotāju tiekšanos pēc labas mūzikas, kā arī rosināt laikabiedru garīgo izaugsmi. Latvijas Koncerti pārstāv Latvijas profesionālo mūziķu radošo izpausmju intereses Latvijā un ārvalstīs. Latvijas Koncertu darbība ir vērsta uz valsts kultūras, sociālās un reģionālās attīstības, kā arī ārējās un iekšpolitikas nostādņu īstenošanu; ir viena no būtiskākajām valsts iekšējās un ārējās kultūrpolitikas mārketinga sastāvdaļām. Latvijas Koncerti producē un administrē projektus ar valsts kultūras dzīves prestižam atbilstošu vērienu, nodrošinot mērķtiecīgu profesionālās mūzikas nozares attīstību.
Festivāla uzdevums ir piesaistīt pēc iespējas plašāku mērķauditoriju, īpaši akcentējot uzmanību tādām grupām kā: klasiskās mūzikas mīļotāji, aktīvi inteliģenti - vidusslāņa iedzīvotāji, LR Klasika klausītāji, skolu jaunatne un studenti, pensionāri un vecākā paaudze, Latvijas. Rīgas un Jūrmalas viesi. Meistarklašu auditorija – JVLMA studenti un mūzikas profesionāļi