Projekts "PIedalīšanās 13. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Valoda, indivīds un sabiedrība""

ALĪNA ROMANOVSKA
PIedalīšanās 13. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Valoda, indivīds un sabiedrība"
Radošo braucienu programma Starpdisciplināru projektu nozare
450.00 EUR
25.08.2019 - 30.08.2019

Projekta apraksts

Burgasa, Bulgārija
13. Starptautiskā zinātniskā konference "Valoda, indivīds un sabiedrība"
Brauciena mērķis: piedalīšanās ar referātu starptautiskajā zinātniskajā konferencē ar nolūku prezentēt pētījuma rezultātus, veidot noturīgus zinātniskos kontaktus, pilnveidot zināšanas mūsdienu daiļliteratūras tekstu analīzes metodoloģijā un starpdisciplināro pētījumu realizēšanā. Pieteiktā tēma ir aktuāla ne tikai Latvijas humanitāro zinātņu jomā, bet arī plašākai sabiedrībai kopumā. Tā skar problēmas, kas ir pazīstamas daudzās valstīs. Literārie darbi, kas atspoguļo mūsdienu emigrantu pasaules uzskatu ir ieguvuši lielu popularitāti gan Latvijā, gan ārzemēs. Zinātniskā novatorisma ziņā minētā izpētes tēma sniedz iespēju izmantot starpdisciplināras pieejas tekstu analīzē, pētot nacionālās identitātes un migrācijas jautājumus caur daiļliteratūras tekstos atklāto reāliju un ideju analīzi un sastatot šo pētījumu rezultātus ar citu nozaru (piemēram, sociālo zinātņu, vēstures) pētījumiem nacionālās identitātes un migrācijas jomā. Pētījums turpina agrākajās publikācijās un ziņojumos jau aizsākto tēmu par nacionālās identitātes atspoguļojumu jaunākajā latviešu literatūrā. Minētās prezentācijas pievienotā vērtība ir plašākās sabiedrības informēšana par Latvijas literatūras un vēstures aktualitātēm. Pētījuma rezultāti tiks iesniegti publicēšanai piedāvātajā žurnālā “Language, Individual & Society” (ISSN 1314-7250), kas ir iekļauts dažādās starptautiskajās datu bāzēs, tai skaitā, ERIH PLUS. Projekta izmaksas galvenokārt sedz Daugavpils Univeristāte, tomēr tās piešķirto līdzekļu trūkst ceļa izdevumu segšanai, tādēļ tiek lūdts VKKF finansiālais atbalsts.
Ivan Genov; Bulgārijas Zinātņu akadēmija, Bulgārijas Zinātnieku savienība
https://www.sciencebg.net/en/conferences/language-individual-and-society/