Projekts "VECAIS TĪSS Livonijas vilkatis"

MĀRTIŅŠ VIĻUMS
VECAIS TĪSS Livonijas vilkatis
Mērķprogrammma "LATVIEŠU ORIĢINĀLMŪZIKA"
1 828.00 EUR
01.09.2024
01.11.2024

Projekta apraksts

1691. gadā Cēsu apgabala tiesas sēdē, kas notika Zaubē (toreiz Jürgensburg, Zviedrijas Livonijā) kāda sadzīviska lieta pēkšņi iegriezās pavisam neparastā gultnē, kad kāds no lieciniekiem - astoņdesmitgadnieks Tīss (vai Matīss) no Kniediņiem (Thiess von Kaltenbrunn) atzina, ka lielāko savas dzīves daļu ir bijis vilkatis. Par lielu pārsteigumu tiesai, lielākā daļa vietējo iedzīvotāju par šo bija labi informēti. Vecais Tīss bija labi pazīstams arī kā dziednieks un zirgu vārdotājs. Tīss stāstīja, ka viņš kopā ar citiem saviem biedriem pārvēršoties par vilkačiem trīs reizes gadā, tad dodoties lejup ellē, kur karojot ar velnu un viņa pakalpiņiem burvjiem, lai atgūtu velna noburtos un nozagtos lopus un ražu. Vecais Tīss atkārtoti uzsvēra, ka visu mūžu ir kalpojis Dievam un visi vilkači pēc nāves nonākot debesīs. Vecā Tīsa runā ieskanas pavisam cita, mums nepazīstama pasaules izjūta. Tīsa izpratnē cilvēku dzīves ir integrētas lielākā, plašākā pasaulē, kur visām būtnēm, dabas norisēm un spēkiem ir dvēseles, kur cilvēku izdzīvošanai ir absolūti nepieciešams, lai tie pēc iespējas labi izprastu šīs dažādās būtnes un spēkus. Līdzīgā pasaules izjūtā, iespējams, dzīvojuši arī tādi cilvēki kā Sv. Asīzes Francisks. Šķiet, ka mēs, mūsdienu ļaudis, kuriem arvien labāk un skaidrāk izdodas saskatīt ne tikai savas kultūras sasniegumus, bet arī tās trūkumus un ēnas puses, sarunā ar Veco Tīsu varētu iegūt ko ļoti vērtīgu.
Uzrakstīt mūziku koncertuzvedumam / multimediālai operai „Vecais Tīss“, kura pirmizrāde ir paredzēta 2024. gada rudenī svinot Tīsa tiesas prāvas 333. gadadienu. Ieplānotais koncertuzveduma garums – 80 min. Mans ieplānmotais komponējamās mūzikas apjoms ir 40 min. mūzika 24 balsīm (Latvijas Radio korim), instrumentālistiem un elektronikai. 2023 g. ir ieplānots uzrakstīt aptuveni 20 mūzikas.
Līdz 2024 gada rudenim uzrakstīt mūziku koncertuzvedumam / multimediālai operai „Vecais Tīss“. Darbu ieplānots veikt praktiskā un konceptuālā sadarbībā ar pārējiem iesaistītajiem projekta autoriem. Mans komponējamās mūzikas apjoms ir ~40 min. mūzika 24 balsīm (Latvijas Radio korim), instrumentālistiem un elektronikai. 2023 g. ir ieplānots uzrakstīt aptuveni 20 min. mūzikas no visa apjoma.
Muzikāli skatuvisks koncertuzvedumas ar augstu un profesionālumāksliniecisko vērtību.
Latvijas Radio koris, dirģents Kaspars Putniņš, režisore Laura Groza, komponists Mārtiņš Viļums, komponists un ģitārists Matīss Čudars, perkusionists Ivars Arutyunyan, dramaturgs un dzejnieks Ilmārs Šlāpins un video mākslinieks Fricis Kalvelis strādā pie 80 minūšu gara koncertuzveduma “Vecais Tīss”.
Plašai mērķauditorijai, mākslas profesionāļiem, mīļotājiem un pazinējiem, garīgo vērtību meklētājiem. Koncertuzveduma mērķis ir atvērt mākslas radošās dimensijas kurās tiktu skartas savdabīgas egzistenciālās atklāsmes puses, mudināt meklēt jaunas atziņas, pērdomāt vērtības kas saistās ar kultūras un esamības jautājumiem.