Projekts "D.Ūdres dalība IFLA 85. ģenerālkonferencē "Bibliotēkas: dialogs ceļā uz pārmaiņām" (Atēnas, Grieķija)"

DACE ŪDRE
D.Ūdres dalība IFLA 85. ģenerālkonferencē "Bibliotēkas: dialogs ceļā uz pārmaiņām" (Atēnas, Grieķija)
Radošo braucienu programma Literatūras nozare
390.00 EUR
23.08.2019 - 31.08.2019

Projekta apraksts

Atēnas, Grieķija
Pasaules bibliotēku un informācijas kongress: IFLA 85. ģenerākonfernce un asambleja "Bibliotēkas: dialogs ceļā uz pārmaiņām"
Pasaules bibliotēku un informācijas kongress ir lielākais bibliotēku un informācijas nozares pasākums, kas ik gadu pulcē vairāk nekā 3500 dalībniekus no visas pasaules, piedāvājot programmu plašam interešu lokam, sākot ar pakalpojumu nodrošinājumu dažādām klientu grupām un beidzot ar jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Paralēlo sesiju modulis piedāvā iespēju apmeklēt referātu un plakātu sesijas, plenāra sesijas, kā arī IFLA sekciju un darba grupu sanāksmes un citus saistītos pasākumus pirms un pēc kongresa pamatprogrammas. Turklāt dalība Pasaules bibliotēku un informācijas kongresā ir uzskatāms arī par veidu, kā gūt noderīgus kontaktus, organizējot vietēja mēroga konferences un meklējot sadarbības partnerus turpmākiem projektiem. IFLA 85. ģenerālkonferencē vēlos uzstāties ar referātu "Datu saņemšana un nodošana izdevējiem Latvijā: paradigmas maiņa metadatu atkārtotā izmantošanā, izmantojot jauno portālu izdevējiem", tādējādi daloties ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas pieredzi pakalpojumu sniegšanā izdevējiem un iekšējo darba procesu pilnveidē. Referāta apstiprinājums no IFLA Kataloģizācijas sekcijas saņemts 10. maijā, kas liedza iespēju savlaicīgi iesniegt pieteikumu VKKF regulāro projektu konkursā. IFLA 85. ģenerālkonferencē reprezentēšanu Latviju gan kā Latvijas Nacionālās bibliotēkas eksperte nacionālo digitālo informācijas resursu komplektēšanas jomā, gan kā Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētājas vietniece. Dienas nauda tiks segta no Latvijas Nacionālās bibliotēkas līdzekļiem, viesnīcas izdevumi - no Latvijas Bibliotekāru biedrības līdzekļiem, bet dalības maksa - no IFLA WLIC dalības granta līdzekļiem. No VKKF lūdzu rast iespēju segt aviobiļetes, ceļa izdevumus un ceļojuma apdrošināšanu par kopējo summu 395.00 EUR.
Gerald Leitner, IFLA ģenerālsekretārs; International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
https://2019.ifla.org/