Projekts "Latvijas radio 3 Klasika raidījums Post factum (13 raidījumi)"

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio"
Latvijas radio 3 Klasika raidījums Post factum (13 raidījumi)
MŪZIKAS UN DEJAS MĀKSLAS NOZARE. 2021.gada 2.projektu konkurss
2 600.00 EUR
13.09.2021
31.12.2021

Projekta apraksts

2021/2022.gada sezonā Latvijas Radio 3 Klasika turpina analītiski vērtējošo un informatīvi dokumentējošo darbu raidījumos "Post factum". Radio "Klasika" raidījumi jau 14 gadus skan aktīvajā koncertperiodā, un raidījuma formāts ir 45 minūšu nedēļas koncertapskats. Raidījuma „Post factum” veidotāji turpina veiksmīgo raidījuma formātu, kurā diskusijas vadītājs aicina divus neatkarīgus ekspertus klausīties un analizēt koncertnedēļas notikumus. Kaut arī Pandēmijas ierobežojumi ievērojami sarežģī koncertu apmeklējumu un raidījuma attālināto ierakstu veidošanu, Klasika ir radusi arī jaunu ierosmi –ekspertu lomā aicinot iejusties ārzemēs dzīvojušos latviešu mūziķus. Klasikas redaktoru, skaņu operatoru, kā arī tehniskās un autortiesību apmaksu veic Latvijas radio, bet, ņemot vērā ievērojamo laika patēriņu, nepieciešama apmaksa pieaicinātajiem ekspertiem. Ieskatam un priekšstatam - iepriek­šējās sezonas raidījumi noklausāmi: https://klasika.lsm.lv/lv/lr3/raidijumi/post-factum/
- turpināt veidot koncertu apskatus ar kultūrnotikumu dokumentāciju; - saglabāt informatīvi kultūrvēsturisku materiālu; - sniegt daudzpusīgu atspoguļojumu un vērtējumu, kas radio arhīvā pieejams neierobežotu laiku; - Covid 19 krīze ir ieviesusi korekcijas koncertdzīvē, tādēļ atklājies jauns uzdevums: analizēt un vērtēt jaunos tiešsaistes formātus un netradicionālas ierakstu pieejas
Šī pieteikuma ietvaros no 2021.gada 13.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim paredzēti 13 raidījumi (ar 26 ekspertu piedalīšanos). Raidījuma skanēšanas laiks –sestdienās 10:15 ar atkārtojumu svētdienās 17:00.
- muzikālās dzīves pilnīgākas ainas atspoguļošana un tās vērtējums; - informētāks klausītājs /arī par starptautiskiem koncertnotikumiem/; - novērtēts mūziķis, mākslinieks, kultūras darbinieks - dokumentēta koncerdīves norise
Latvijas Radio 3 Klasika redaktori - mūzikas speciālisti, kas izvēlēti atbilstoši notikuma specifikai un kompetencei un uzaicinātie eksperti - muzikologi, mūziķi, komponisti, mūzikas menedžeri, mākslas zinātnieki, zinātnieki un citi speciālisti. Projektu producē un vada Inga Saksone.
- kultūras norisēs ieinteresēti aktīvi cilvēki, kuri vēlas savu viedokli salīdzināt ar citu vērtētāju domām; - cilvēki, kuri nav aktīvi koncertu baudītāji, bet vēlas būt informēti par tiem; - paši mūziķi un kultūras norisēs iesaistītie cilvēki; - klausītāji Latvijā un pasaulē, Radio arhīva lietotāji : (LR3 Klasikas sasniegtā auditorija nedēļā 89000)