Projekts "Jeļenas Smelovas dalība starptautiskajās mūzikas konferencēs 2024.gadā"

"Music Observation Organization"
Jeļenas Smelovas dalība starptautiskajās mūzikas konferencēs 2024.gadā
Mērķprogramma "Neakadēmiskās mūzikas atbalsts"
2 700.00 EUR
01.04.2024
30.11.2024

Projekta apraksts

2024.gadā uzskatu par nozīmīgu turpināt piedalīties Eiropas, ASV un Āzijas mūzikas konferencēs, pārstāvot Latvijas neakadēmiskā mūzikas autorus un izpildītājus, lai veicinātu šo mūziķu eksportspējas potenciālu, apgūtu ārējo tirgu iespējas un vienotos par jauniem sadarbības veidiem izvēlētajos mērķa teritoriju tirgos. Plānots sadarboties ar tādiem mūziķiem kā Evija Vēbere, P.S. PMS, Sign Libra un Keitija Bārbale, Sadarbība ar mūziķiem notiek pamatojoties uz savstarpēji noslēgtiem sadarbības līgumiem. Kā koncertplānošanas aģente un mūzikas nozares profesionāle līdz šim esmu aktīvi un mērķtiecīgi sekojusi līdzi mūzikas aktualitātēm un piedalījusies starptautiskajās mūzikas konferencēs regulāri jau kopš 2008.gada. Iepriekšējā dalība starptautiskajās mūzikas konferencēs ir nesusi ievērojamus rezultātus mūziķu attīstībā. Īpašus panākumus ir izdevies panākt darbībā ar platformu, kas veicina dzimumu līdztiesību jautājumus mūzikas industrijā. Latvijā izveidotā "Sievietete" ir kļuvusi par dalībnieci tādiem sadarbības tīkliem, kā SEWEM (pārstāv 15 Eiropas valstis un veido mentoru sadarbības programmu ar Ķīnu) un Femme Fatale - 4 dalības valstu programma ( Itālija, Portugāle, Meksika un Latvija).
Projekta ietvaros ir plānots dibināt jaunus kontaktus sadarbības veidošanai, panākot pārstāvēto mūziķu aktīvu koncertdarbību, publicitāti un marketinga aktivitātes ārpus Latvijas. Dalība konferencēs ir vērsta uz jaunu tirgus teritoriju apguvi, lai paplašinātu jau esošo stabili izveidoto sadarbības tīklu. Konferenču izvēle balstās arī uz mūziķu un platformas Sievietete prioritātēm, balstoties uz tirgus specifiku un jau panāktas publicitātes, kā arī strīminga datiem. Līdz ar to tika izvēlētas tās teritorijas, kurās attīstība ir potenciāli iespējama, panākama un vēlama. Lielākoties dalības ietvaros ir paredzēts pievērsties tieši koncertdarbības plānošanai un mūziķu promotēšanai attiecīgajās teritorijās. Kā prioritārie darbības virzieni ir izvēlēti Eiropas, ASV un Āzijas tirgus, kur jau iepriekš ir panākti ievērojami rezultāti pateicoties tieši mūzikas konferenču apmeklējumiem.
Projekta ietvaros plānots apmeklēt mūzikas konferenci Indie Week A2IM Ņujorkā, ASV https://a2im.org/indieweek/, lai pārstāvētu mūziķes Sign Libra un Eviju Vēberi; Trans Asia Music meeting, https://musiclaneokinawa.com/, lai pārstāvētu mūziķi Sign Libra, konferenci Sud Sonico (Itālijā, Lecce) https://www.sudsonico.it, lai uzzinātu par Eiropas aktualitātēm finansējuma piesaistes jomā mūziķu attīstības viecināšanai.
Dalības rezultātā ir plānots veicināt pārstāvēto mūziķu eksportspējas potenciālu, apgūt ārējo tirgu iespējas un vienotos par jauniem sadarbības veidiem izvēlētajos mērķa teritoriju tirgos. Sadarbībā ar Sign Libra lielākoties fokusējamies uz ASV un Āzijas tirgus apgūšanu, kur līdz šim ir gūti labi rezultāti, panākta albuma izdošanas sadarbība arASV un Japānas izdevniecībām, Abās valstīs ir pamats attīstības veicināšanai; Evijas Vēberes gadījumā ir plānots turpinātu sadarbību dažādos Eiropas reģionos, Balkānu valstīs, uzsākot jaunas aktivitātes starptautiskā līmenī. Pamatojoties uz jau iepriekš izrādīto interesi no sadarbības partneriem, Sign Libra un Evijas Vēberes dalības potenciāls ir vērtējams kā ļoti augsts. Tāpat ir plānots panākt platformas Femme Fatale lielāku atpazīstamību, jo tā pārstāv iepriekš minētās mākslinieces starptautiski un cīnās arī par dzimuma līdztiesību jautājumiem.
Esmu biedrības MOO/music observation organization vadītāja, kas veic Latvijas un citu valstu mūziķu menedžmenta, koncertplānošanas un promotēšanas aktivitētes uz līguma pamata. Ar savu koncertplānošanas darbību un aktīvu dalību showcase festivālos esmu gan piesaistījusi neakadēmiskās mūzikas nozares profesionāļu uzmanību, gan radījusi jaunas, starptautiskas sadarbības iespējas, kā arī popularizējusi Latvijā radītu oriģinālmūziku starptautiskajā mūzikas apritē. Showcase tipa festivālus esmu pētījusi padziļināti. No 2019.gada līdz šim brīdim vadu raidījumu "Gaismas kaste" radio NABA, kas atspoguļo aktualitātes par mūzikas konferencēm un showcase (skašu) festivāliem. Esmu veidojusi publikāciju par starptautiskām mūzikas konferencēm un dalības organizēšanu tajos žurnālā "Mūzikas Saule". Vadu arī informatīvo kanālu telegram vietnē ar nosaukumu MOO, ar kura starpniecību var ērti sekot jaunumiem neakadēmiskās mūzikas vidē. Esmu pieteikusies vadītājas amatam biedrībai "Latvijas mūzikas menedžeru forums" tās pārstrukturēšanas dēļ, jo uzskatu, ka Latvijas mūzikas menedžeru kopienai ir nepieciešama kvalitatīva tālākizglītība, savstarpējā mijiedarbība un un sadarbībā balstīta attīstība. 2023.gadā vairākkārt esmu tikusi aicināta piedalīties mūzikas konferencēs kā eksperts, daloties ar personīgo pieredzi specifiskos industrijas jautājumos (Sicily Music week - par festivālu ilgtspējīgu attīstību, dzimumu vienlīdzības un ekoloģijas jautājumiem, festivālā Ment Ļubļana - par koncertplānošanu, Athens Music Week - par nepieciešamību veidot festivālu tīklus utt)
Starptautiskā mūzikas tirgus eksperti, potenciālie sadarbības partneri, mūzikas klausītāji Eiropā un pasaulē.