Projekts "Dalība Eiropas Arheologu asociācijas konferencē Bernē"

VALDIS BĒRZIŅŠ
Dalība Eiropas Arheologu asociācijas konferencē Bernē
Radošo braucienu programma Kultūras mantojuma nozare
600.00 EUR
04.09.2019 - 08.09.2019

Projekta apraksts

Berne, Šveice
Eiropas Arheologu asociācijas 25. gadskārtējā konference
Līdzdalība konferences darbā: 1) Sesijā nr. 346 paredzēts nolasīt referātu "Twisted fibre and pottery: a closer look at cord stamp decoration in the East Baltic" ("Vītās šķiedras un keramika: ieskats aptītās auklas rotājumā Austrumbaltijā"). (pieteikumam pievienotas referāta tēzes un referāta apstiprinājuma vēstule) 2) Paredzēts kopīgi ar H.Libki (Vācija) un S.Koivisto (Somija) vadīt sesiju nr. 310, "The Importance of Fishing for Cultural Development in the Early and Mid Holocene in Northern Europe " ("Zvejas nozīme kultūras attīstībā Ziemeļeiropā agrajā un vidējā holocēnā"). (pieteikumam pievienots sesijas apraksts) Svarīgi nodrošināt klātbūtni šajā Eiropas arheologiem nozīmīgākajā konferencē, sniedzot informāciju par jaunākajiem pētījumiem Latvijas akmens laikmeta keramikas analīzē un vadot sekciju, kas cieši saistīta ar iesniedzēja zinātniskajām interesēm. Braucienam nav pieejams finansējums no projektiem, kuros iesaistīts iesniedzējs.
Maria Martin Seijo; European Association of Archaeologists (Eiropas Arheologu asociācija)
https://www.e-a-a.org/eaa2019