Projekts "Kora un ērģeļu mūzika piejūras baznīcās."

Ogres mūzikas biedrība
Kora un ērģeļu mūzika piejūras baznīcās.
Mērķprogramma "Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja"
7 000.00 EUR
17.09.2024
30.11.2025

Projekta apraksts

Vēsturiski, 19.gadsimta pirmajā pusē Kurzemē un Vidzemē kora dziedāšana tika mācīta tautskolās, un tā bija ļoti nozīmīga luterāņu baznīcas draudzēs, tādējādi radot priekšnoteikumus latviešu koru dziedāšanas kustības attīstībai. Latvijā koru kustības aizsākumā nozīmīgi bija baznīcu kori un dziedāšanās tradīcijas baznīcās. Tas radīja apstākļus, ka tautasdziesma, kas iepriekšējos gadsimtos bija iesakņojusies lauku sabiedrības muzikālajā vidē, caur pirmo latviešu komponistu radītajām tautasdziesmu apdarēm ienāca koru repertuārā un kļuva par spēku, kas apvienoja visu latviešu koru kustību. Ogres sieviešu koris RASA, ārpus Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ikdienas procesa, tādējādi uzturot un veicinot māksliniecisko kvalitāti un turpinot 2022.gadā – 2023.gadā īstenoto sakrālās mūzikas koncertu ciklu Ogres novada baznīcās, arī 2024. gadā īsteno sakrālās mūzikas koncertu ciklu piecās latviešu vēsturiskajās zemēs. 2025.gadā plānots īstenot kora un ērģeļu mūzikas koncertu ciklu Latvijas piejūras novadu skanīgākajās baznīcās, kur līdz mūsdienām ir saglabājušās vēsturiski būvētas ērģeles. Katram no šiem instrumentiem ir īpaša vēsture un stāsts, jo tās būvētas, lai kalpotu vairāk kā 100 gadu, konkrētai akustikai, ievērojot telpu un tās īpatnības, kas atvēlētas instrumentam, kaut arī dažādu iemeslu dēļ ērģeles nācies demontēt, pārvietot un restaurēt. Īpaši sagatavotās koncertu programmas veidos ērģelnieces Diānas Jauzemes – Portnajas instrumentālās ērģeļu partijas, latviešu un ārzemju autoru sakrālā mūzika solistu Ievas Paršas un Jolantas Strikaites izpildījumā, korim a cappella un kopā ar ērģeļu pavadījumu un solistēm, tādējādi sniedzot koncertu klausītājiem iespēju iepazīt un uzklausīt vēsturisko instrumentu daudzkrāsaino un tembrāli daudzveidīgo skanējumu.
Projekta īstenošana ilgtermiņā veicina attiecīgā Latvijas piejūras novada kultūrvesturiskā mantojuma apzināšanu, kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību. Projekta īstenošana īstermiņā veicina ērģeļmūzikas piesaisti aktīvā koncertdzīvē, tradicionālo kormūzikas vērtību saglabāšanu un sniedz ieskatu amatierkolektīvu, t.sk. Ogres novada Kultūras centra sieviešu kora RASA daudzveidīgajā repertuārā, paplašina kormūzikas interesentu un tādējādi Dziesmu un Deju svētku kustības sekotāju loku, klausītājiem sniedz emocionālu un izglītojošu baudījumu. Kora RASA radošās aktivitātes ir svarīgs un vienojošs izaugsmes ceļš gan amatiermākslā iesaistītajiem, gan kultūras pasākumu apmeklētājiem. Sakrālās mūzikas koncertu programmu apgūšana un izpilde, tās papildinot ar daudzveidīgu ērģeļmūzikas skanējumu un muzikālo interpretāciju, ir novitāte kora RASA radošajā darbībā.
Projekts paredz kora un ērģeļu mūzikas koncertu cikla mākslinieciski un organizatorisko sagatavošanu - kora RASA diriģente Aira Birziņa veidos koncertu cikla aktivitāšu koncepciju, koncertu mākslinieciskās programmas, kā arī veiks organizatorisko darbu mākslinieciskā personāla piesaistē, ērģelniece Diāna Jauzeme-Portnaja sagatavos instrumentālās ērģeļu partijas, solistes Ieva Parša, Jolanta Strikaite sagatavos vokālās solo partijas, kora RASA dziedātājas diriģentes Airas Birziņas un kormeistares Alises Meļko vadībā apgūs dauzdveidīgu koncertu programmu, kurā pārstāvēta latviešu un ārzemju autoru sakrālā mūzika korim a cappella un kopā ar ērģeļu pavadījumu un solistēm. Koncertu programmās kopā ar Pergolesi sakrālo kompozīciju Stabat Mater, skanēs Agnetas Krilovas dziesma AVE MARIS STELLA (kanonisks teksts, 9.gs.katoļu liturģiskā himna ‘’Ave Maris Stella’’, sieviešu korim a cappella komponētu kā Ogres mūzikas biedrības pasūtījumu Ogres novada kultūras centra sieviešu korim RASA 25.gadu jubilejā Valsts kultūrkapitāla fonda finansētā projekta 2022.gadā ‘’Tematisks koncertuzvedums Ogres sieviešu kora RASA 25 gadu jubilejai’’ ietvaros). Projekta administratīvos procesus nodrošina Ogres mūzikas biedrība, aktivi iesaistoties komunikācijā ar projekta atbalsta koordinatoriem baznīcās, transporta pakalpojumu sniedzēju, komplektējot nošu materiālu, piedaloties projekta publicitātes un informatīvajās aktivitātēs, nodrošinot projekta īstenošanas finanšu procedūras, t.sk. atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu projekta finansētājiem.
Izveidojot jaunu, augstvērtīgu kultūras produkta piedāvājumu ārpus Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ikdienas procesa un programmās iekļaujot latviešu un ārzemju autoru sakrālo mūziku instrumentālās ērģeļu partijās, solo dziedājumos, korim a cappella un kopā ar ērģeļu pavadījumu un solo dziedājumu, īstenots kora un ērģeļu mūzikas koncertu cikls, tādējādi nodrošinot kultūrvēsturiskās vides, kultūrtelpas saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, un veicinot ērģeļu mūzikas piesaisti aktīvā koncertdzīvē, klausītāji iepazīstināti ar tradicionālo kormūzikas vērtību saglabāšanu un radošo pilnveidi. Sakrālās mūzikas koncerti plānoti sekojošā laika grafikā un baznīcās:2025.gada pavasaris - koncerts Lielsalacas evaņģēliski luteriskajā baznīcā;2025.gada pavasaris/vasara - koncerts Skultes Sv. Matīsa evaņģēliski luteriskajā baznīcā;2025.gada vasara - koncerts Kaltenes Sv. Katrīnas evaņģēliski luteriskajā baznīcā;2025.gada rudens/ziema - koncerts Slokas evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
Ogres novada Kultūras centrs, Ogres mūzikas biedrība, koris RASA, mākslinieciskā vadītāja un diriģente Aira Birziņa, kormeistare Alise Meļko, projekta radošā izpildītāju grupa (ērģelniece Diāna Jauzeme-Portnaja, solistes Ieva Parša un Jolanta Strikaite), projekta atbalsta koordinatori baznīcās -Lielsalacas evaņģēliski luteriskajā baznīcā - Ina Melnalksne, Skultes Sv. Matīsa evaņģēliski luteriskajā baznīcā - Rita Zvaigzne, Kaltenes Sv. Katrīnas evaņģēliski luteriskajā baznīcā - Inga Kalniņa un Lita Krūmiņa, Slokas evaņģēliski luteriskajā baznīcā - Mārtiņš Gulbis.
Aktīvā mērķa grupa - koris RASA. Iesaistītā mērķa grupa - ap 500 klausītāju - kultūras un kormūzikas interesenti, kultūras jomā nodarbinātie. Projekta plānošanā tiks nodrošināti arī komunikācijas pasākumi, kas ļaus piesaistīt ne tikai koncertu norises vietu iedzīvotājus.