Projekts "Poētiska koncertlekcija "Danse Macabre""

"Musica Humana"
Poētiska koncertlekcija "Danse Macabre"
Mērķprogramma „Programmas “LATVIJAS SKOLAS SOMA” satura radīšana”
5 100.00 EUR
09.09.2024
25.05.2025

Projekta apraksts

Poētiskas koncertlekcijas "Danse Macabre*" ietvaros tiks īstenota RSU Anatomijas muzeja pamata misija atspoguļot un pētīt medicīnas vēsturi, kas ietver ne tikai dzīvības zinātņu vēsturiskā progresa skaidrojumu jauniešiem, bet arī medicīnas sociālos aspektus un refleksiju par veselību un slimību, dzīvi un nāvi kā neatņemamu mūsu ikdienas sastāvdaļu, kas atspoguļojas arī dažādās mākslas formās, piemēram, literatūrā, mūzikā un dejā. „Attieksme par nāvi” ir universāla, tā ir katra cilvēka dzīves neatņemama sastāvdaļa. Taču nāves apzināšanās un reprezentācija mūsdienu sabiedrībā un arī mākslā ir izteikti ambivalenta — tā vienlaikus ir redzama un neredzama. Vidusskolas vecumā jaunieši sāk apzināties mirstību, tas ir brīdis, lai apzinātos izvēles iespējas. Projekta izstrādes procesā notiek konsultācijas ar psihologiem, tāpat RSU Anatomijas muzejam ir pieredze darbā ar jauniešiem. Kā atzīst speciālisti un pētnieki, tad mirstīgums ir ļoti svarīga tēma, par ko runāt ar jauniešiem, veicinot apzināšanos, ka mūsu dzīvei ir sākums un beigas, bet viss, kas ir pa vidu – ir mūsu laiks, tas ir mūsu rokās, kā šo laiku izmantot. Mirstīguma apzināšanās palīdz mums pilnasinīgāk dzīvot un lietderīgāk izmanto laiku. Poētiskā koncertlekcija ļaus jauniešiem cauri laikiem ielūkoties kā cilvēks ir domājis par mirstību, kā spējis to pieņemt par neatņemamu dzīves daļu. Nodarbība paredz līdzdarbošanos, piedāvājot jauniešiem savas izjūtas un pārdomas izteikt vai piedzīvot vārdos, mūzikā un dejā. *Danse Macabre ir mākslas žanrs, kas radies 14. gadsimta sociālās katastrofas — mēra epidēmijas jeb Melnās nāves rezultātā. Tā ir alegorija par mirstīguma universialitāti: neatkarīgi no tā, kāds ir mūsu sociālais stāvoklis šajā dzīvē, mūs visus vieno Nāves deja.
Projekta mērķis sadarbībā ar RSU Anatomijas muzeju ir runāt ar jauniešiem par pilnasinīgu un jēgpilnu dzīvi mirstības apzināšanās kontekstā caur literatūru, mūziku un deju. Projekta uzdevumi: -izstrādāt saturisko konceptu, izvēloties objektus/eksponātus un radīt māksliniecisko bāzi: tekstus, mūzikas programmu, horeogrāfiju, līdzdarbošanās uzdevumus; -iedvesmot jauniešus izzināt, jautāt, diskutēt un izpausties; -sekmēt izziņas procesu par anatomiju, vēsturi, mākslām, filozofiju; -iepazīstināt jauniešus ar mūsdienu mākslas norišu personībām un viņu daiļradēm: rakstnieks Ivars Šteinbergs, mūziķi Pēteris Vaickovskis, Kristiāna Vaickovska, horeogrāfe, dejotāja Olga Žitluhina un viņas studenti, JRT aktieris Kaspars Znotiņš, RSU Anatomijas muzejs vadītāja, pētniece Ieva Lībiete ar muzeja ekspertiem.
Kopējais poētiskās koncertlekcijas laiks ir 60min (ar iespēju ārpus nodarbības laika apskatīt muzeja ekspozīciju). Nodarbība paredzēta tikai muzeja telpās, jo saturiskais koncepts paredz ekspozīcijas iepazīšanu. Vienas nodarbības līdzmaksājums ir 350.00EUR (iekļauta muzeja ieejas biļete). Nodarbību paredzamā darba diena: pirmdiena. Iespējams novadīt max 3 nodarbības dienā.
Plānots, ka jaunieši pēc poētiskās koncertlekcijas "Danse Macabre" būs zinošāki gan par 'anatomijas' plašāku nozīmi, gan par viduslaikos radušos mākslas virzienu Danse Macabre, KĀ un KĀPĒC tas vēsturiski ir bijis aktuāli un attīstījies literatūrā, mūzikā un dejā. Jaunieši būs ar plašāku skatu uz ķermeņa un prāta mijiedarbi un to savstarpējo ietekmi, apzinoties mirstības faktu.
RSU Anatomijas muzejs (vadītāja Ieva Lībiete) (ar pieredzi: muzejs jau piedāvā lekcijas programmā "Latvijas skolas soma") biedrība MUSICA HUMANA (Pēteris Vaickovskis, Kristiāna Vaickovska) (ar pieredzi: kā atsevišķi mākslinieki sadarbojušies muzikālos projektos programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros, ir arī pedagoģiskā pieredze) rakstnieks, pētnieks Ivars Šteinbergs (pedagoģiskā pieredze) horeogrāfe, dejotāja un pasniedzēja Olga Žitluhina (ar pieredzi: kā atsevišķi mākslinieki sadarbojušies muzikālos projektos programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros) aktieris Kaspars Znotiņš
Plānotā mērķauditorija ir 9.-12. klase (jaunieši vecumā 15+). Nodarbības koncepts paredz, ka tā būs saistoša visiem mācību virzieniem, jo aptver plašu zinātņu loku - medicīna, mākslas (mūzika, deja, literatūra), filozofija un vēsture, socioloģija, psiholoģija. RSU Anatomijas muzejs jau ir ar pieredzi programmā "Latvijas skolas soma" un attiecīgi ir aktīvs skolu komunikācijas tīkla dalībnieks. Skolas/skolēnus plānots sasniegt caur projektā iesaistīto organizāciju sociālajiem tīkliem, RSU Anatomijas muzejs regulāri izsūta arī apkārtrakstu Latvijas skolām, plānots ievietot informāciju portālā "Latvijas skolas soma". Vienas nodarbības apmeklētāju skaits ir 50 jaunieši jeb 2 klases.