Projekts "Konference Castella Maris Baltici XV Lodzā"

IEVA OSE
Konference Castella Maris Baltici XV Lodzā
Radošo braucienu programma Kultūras mantojuma nozare
460.00 EUR
08.09.2019 - 13.09.2019

Projekta apraksts

Lodza, Polija
Konference Castella Maris baltici XV
Brauciena mērķis ir piedalīties un nolasīt referātu Baltijas jūras piekrastes valstu viduslaiku piļu pētnieku konferencē „Castella Maris Baltici XV”, kas no šī gada 8. līdz 13. septembrim notiks Polijā. Veicot pētījumus par Latvijas viduslaiku pilīm, ir nepieciešami regulāri kontakti ar ārzemju kolēģiem. Konferenču cikls „Castella Maris Baltici”, kas kopš 1991. gada katru otro gadu notiek vienā no Baltijas jūras piekrastes valstīm, ir nozīmīgs pasākums, kurā iepazīties ar ārzemju kolēģiem, jaunākajiem pētījumiem un literatūru. Konferencē „Castella Maris Baltici” ik reizi piedalās 30-40 pētnieki no Polijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Vācijas, lai referātos aplūkotu jaunākos pētījumu rezultātus par noteiktu problēmu, iepazīstinātu ar savām jaunākajām publikācijām un vienas vai divu dienu ekskursijā apmeklētu apmeklētās apkārtnes nozīmīgākās viduslaiku pilis. Katru reizi nolasītie referāti tiek izdoti rakstu krājumā. Man būtu svarīgi piedalīties konferencē, jo es esmu pieteikusi referātu “Latvijas viduslaiku pilīs atrastie 14.–17. gs. saules pulksteņi“. Bez tam esmu Latvijas koordinatore konferenču cikla organizēšanas komitejā un līdz ar to man būtu nozīmīgi piedalīties sēdē, kurā tiks plānotas nākamās konferences. Lūdzu Kultūrkapitāla fondu finansiālu atbalstīt šo braucienu.
Prof. Dr. hab. Anna Marciniak-Kajzer ; Lodzas universitātes Arheoloģijas institūts (Institute of Archaeology, University of Lodz)