Projekts "Mācību brauciens uz IETM Campus Elefsinā, Grieķijā"

EVARTS MELNALKSNIS
Mācību brauciens uz IETM Campus Elefsinā, Grieķijā
Radošo braucienu programma Teātra mākslas nozare
800.00 EUR
23.06.2019 - 29.06.2019

Projekta apraksts

Efelsina, Grieķija
Starptautiskā laikmetīgās skatuves mākslas tīkla vasaras skola
IETM vasaras skola ir nedēļu ilga intensīva mācību programma un tīklošanās iespēja, kurā tiek apskatīti visi starptautiskās sadarbības aspekti: starpkulturālā komunikācija, vienošanās, finansējums un plānošana, darbs ar cenzūru, presi un publiku, strādājot kopā un individuāli ar katru dalībnieku. Nodarbības vada vadoši skatuves mākslu eksperti (IETM ģenerālsekretāre Nan van Houte, UNESCO eksperts Mike van Graan, Artadmin dibinātāja Judith Knight, Gundega Laiviņa), tajās piedalās 25 jaunie jomas profesionāļi. Vasaras skolas programma pieejama šeit: https://www.ietm.org/en/node/9740/all Jau kopš studijām Vācijā es īpašu uzmanību veltu starptautisku sadarbības tīklu veidošanai, kas bagātina Latvijas kultūrvidi un iepazīstina ar Latviju ārvalstīs. Tā, piemēram, esmu organizējis LKA studentu vizīti Hamburgas Teātra akadēmijas festivālā Brutkasten (2016), vācu režisoru sadarbību ar KVADRIFRONU ("Pavasaris" (2018) un "Zvēri ir nemierīgi" (2019)), kā arī internacionālu vasaras rezidenci Sansusī festivālā pagājušajā gadā, kas tiek attīstīta tālāk arī šajā gadā, plānojot starpvalstu mūzikas teātra projektu. Aktīvi sadarbojos ar Gētes institūta un Britu padomes pārstāvniecību Latvijā. Arī turpmākajā darbā vēlos attīstīt Eiropas līmeņa sadarbības projektus, tādēļ IETM vasaras skola sniegs man nepieciešamo informāciju par dažādiem jomas aspektiem un ļaus paplašināt kontaktu loku gan pieredzējušu, gan jauno Eiropas profesionāļu vidū. Tā sniegs iespēju iepazīt tuvāk arī IETM, nozīmīgu, starptautisku jomas organizāciju. Iegūtās zināšanas es izmantošu, attīstot jau iecerēto mūzikas teātra izrādes projektu Sansusī festivāla rezidences ietvaros un veidojot jaunus starptautiskus sadarbības projektus.
Nan van Houte; IETM - International network for contemporary performing arts
https://www.ietm.org/en/ietm-campus-elefsina-2019