Projekts "Rīgas pilsētas Vācu teātra arhīva apstrādes pieredzes apmaiņa Starptautiskajā mūzikas bibliotēku, arhīvu un dokumentācijas centru (IAML) Kongresā, Polijā, Krakovā, 14.-19. jūlijā."

Palmbaha Ruta Almane
Rīgas pilsētas Vācu teātra arhīva apstrādes pieredzes apmaiņa Starptautiskajā mūzikas bibliotēku, arhīvu un dokumentācijas centru (IAML) Kongresā, Polijā, Krakovā, 14.-19. jūlijā.
Radošo braucienu programma Mūzikas un dejas mākslas nozare
350.00 EUR
14.07.2019 - 19.07.2019

Projekta apraksts

Krakova, Polija
Starptautiskais mūzikas bibliotēku, arhīvu un dokumentācijas centru (IAML) Kongress.
1991. gadā LNO ēkas remonta laikā tika atklāts bijušā Rīgas pilsētas (vācu) teātra bibliotēkas krājums – muzikālo iestudējumu partitūras un orķestra balsis, kā arī libretu vai lugu izdevumi, suflieru grāmatas, režisoru piezīmju burtnīcas u.c. materiāli gan publicētā, gan rokraksta veidā. 1996. gadā Latvijas Nacionālā opera nodeva šos apmēram 2200 neaprakstītus dokumentus saistībā ar teātri Latvijas Valsts arhīvam – resp., valsts glabāšanā. Sakarā ar to, ka šīs kolekcijas apstrāde prasa specifiskas zināšanas un arhīva rīcībā neesošu kompetenci, 2012. gadā tika virzīts jautājums par krājuma tālāku nodošanu Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, kur tas glabājas šodien. (pārņemtās kolekcijas pilnīgu aprakstu iespējams izlasīt pievienotajā pielikumā: Ziņojums par Rīgas pilsētas Vācu teātra dokumentu apsekošanu) Vēsturiskā Rīgas Pilsētas teātra nošu kolekcijas apzināšana un kataloģizācija tiek skatīta no projekta autores puses kā nacionālas nozīmes uzdevums, jo tas saistīts ar ļoti būtisku un ievērojamu Latvijas mūzikas dzīvi – pirmā Rīgas teātra (nākotnē Latvijas Nacionālās operas) muzikālo iestudējumu avotiem. Šo teātri dibināja 1782. gadā ar divām trupām – drāmas un operas trupu, un tas – primāri kā vācu teātris – pastāvēja līdz 1918. gada decembrim. Teātrī ir strādājuši par diriģentiem Rihards Vāgners un Bruno Valters. Šī gada ietvaros pamazām tiek uzsākta šī krājuma pētniecība - krājums ir dezinficēts un tiek atputekļots. Kongresa ietvaros sapulcējas zinoši sadarbības partneri no visām pasaules malām, tai skaitā Vācijas ar kuriem būtu iespējams uzsākt sarunas par potenciāliem sadarbības veidiem vācbaltu kolekciju nākotnē. Kongresa ietvaros tiek apskatītas dažādas tēmas par līdzvērtīgu mantojumu apstrādi, pētniecību un to pieejamības nodrošināšanu patērētājam.
Secretary General: Anders Cato; c/o Institute of Musicology of the Jagiellonian University
http://www.iaml2019.confer.uj.edu.pl/en_GB/start