Projekts "JAUNĀS MŪZIKAS FESTIVĀLS "ARĒNA" 2022"

JAUNĀS MŪZIKAS FESTIVĀLS "ARĒNA"
JAUNĀS MŪZIKAS FESTIVĀLS "ARĒNA" 2022
MŪZIKAS UN DEJAS MĀKSLAS NOZARE. 2022.gada 1.projektu konkurss
10 000.00 EUR
22.10.2022
06.11.2022

Projekta apraksts

Jaunās mūzikas festivals ARĒNA saskaņā ar savu moto “Saklausi Nākotni!” jau 21. gadu konsekventi turpina laikmetīgās mūzikas radīšanas, atskaņošanas un dokumentēšanas procesa nepārtrauktības nodrošināšanu, kā arī laikmetīgās mūzikas pieejamības veicināšanu iespējami plašākam sabiedrības lokam Rīgā un Latvijā. Daudzi latviešu mūzikas pirmatskaņojumi Arēnas ietvaros devuši impulsu izpildītājmākslinieku attīstībai Latvijā, kas savukārt padarījusi iespējamu sadarbību ar izcilākajiem pasaules komponistiem. Būtisks ir Arēnas ieguldījums latviešu jaunākās mūzikas popularizēšanā aiz Latvijas robežām, jau tradicionāli latviešu autoru darbus iekļaujot viesmākslinieku programmās. Kopumā ik gadu izskan rekordliels pirmatskaņojumu skaits – ap 14 skaņdarbu, kas ir festivāla Arēna īpašā vizītkarte un vērtība kopējā Rīgas festivālu piedāvājumā. 2021.gadā savu ceļu pie klausītājiem uzsāka arī raidierakstu cikls ARĒNA RUNĀ, kurā komponists Andris Dzenītis uz sarunu aicināja gan mūziķus, gan laikmetīgās mūzikas cienītājus. 2022.gada festivālā plānoti 7 koncerti 4 vakaros Rīgas Reformātu baznīcā. Kopumā festivālā piedalīsies 24 pašmāju un ārvalstu mūziķi. Festivālu caurvijošās tēmas – mūziķis tuvplānā, kas tiks realizēts caur mazu izpildītāju sastāvu atskaņojumiem un Baltijas dimensija, akcentējot Baltijas valstu komponistu un izpildītājmākslinieku vietu un lomu uz mūsdienu Eiropas mūzikālās skatuves. Kopumā festivālā piedalīsies 24 pašmāju un ārvalstu mūziķi. Plānoti 15 jaundarbu pasaules pirmatskaņojumi. Lūdzu skatīt koncertu programmas un izvērstu aprakstu pievienotajā pielikumā.
1. Saglabāt un stiprināt festivāla vietu Rīgas un Latvijas kultūras kartē kā vienu no vadošajiem šodienas un nākotnes vārdā strādājošu kultūras dzīves attīstības mehānismu. 2. Latvijas kultūrai nozīmīgu laikmetīgās mūzikas procesu atbalsts un popularizēšana; pasākumu veidošana plašai mērķauditorijai, Rīgas un Latvijas kultūrvides attīstības veicināšana vietējā un starptautiskā kontekstā; 3. Latvijas mūzikas un mūziķu popularizēšana pasaulē un eksportspējas attīstība; jaunradīto kultūras vērtību izplatīšana, to pieejamības plašai sabiedrībai sekmēšana; 4. starptautiski atzītu jaunās mūzikas atskaņotāju piesaiste. Ilgtermiņā paredzams, ka pieaugs to klausītāju skaits, kas interesējas par mūsdienu mūziku un apmeklē akadēmiskās mūzikas koncertus, sadarbība starp Latvijas un ārvalstu mūziķiem kļūs intensīvāka, tiks veicināts Latvijas mūzikas eksports, kas Latvijas valstij ir nozīmīgs faktors.
Publicētais: 1542 zīmes 1. Darba grupas izveidošana projekta realizēšanai, komunikācija ar mūziķiem un koncertu norises vietu. 2. Projekta norisei nepieciešamo finanšu resursus piesaistīšana. 3. Līgumu slēgšana ar iesaistītajiem māksliniekiem un pakalpojumu piegādātājiem 4. Projekta publicitātes un informācijas plāna izstrādāšana, projekta reklāma lokālajos un sabiedriskajos medijos. 5. Projekta tehniskā nodrošinājuma plānošana un sagāde. 6. Koncertu norise 7. Projekta noslēgums, finanšu saistību izpilde KONCERTU SARAKSTS 22.10. plkst.18.00 Rīgas Reformātu baznīcā FESTIVĀLA ATLKLĀŠANA. DOUBLE CONTRASTS Piedalās: Ansamblis Les Percussions De Strasbourg (Francija) 23.10. plkst. 16.00 Rīgas Reformātu baznīcā LĪDZ BUDAPEŠTAI UN ATPAKAĻ/ STILL NATURE Piedalās: Magdalēna Geka (vijole), Kishin Nagai (klavieres) Kārlis Auziņš (saksofons), Rihards Plešanovs (klavieres) 26.10. plkst. 18.30 Rīgas Reformātu baznīcā ATOMOS/ VOICE. ONLY: SHADES OF SOLITUDE Piedalās: Saksofonu kvartets ATOMOS Helēna Sorokina (balss, Austrija) 2.11. plkst. 18.30 Rīgas Reformātu baznīcā BULĒZS / KSENAKIS Piedalās: Monika Matīsena (Monika Mattiesen, flauta, Igaunija), Mihails Vendebergs (Michael Wendeberg, klavieres, Vācija/ Šveice) Perpetuum Ritmico & Giunter Percussion, Armands Siliņš
Projekta īstenošanas rezultātā tiks sasniegti tam izvirzītie mērķi: 1. Saglabāt un stiprināt festivāla vietu Rīgas un Latvijas kultūras kartē kā vienu no vadošajiem šodienas un nākotnes vārdā strādājošu kultūras dzīves attīstības mehānismu. 2. starptautiski atzītu jaunās mūzikas atskaņotāju piesaiste. 3. sadarbības projektu realizēšana ar starptautiskām partnerinstitūcijām. Projekta norises tiks dokumentētas video un foto, materiāli tiks izvietoti sociālajos tīklos.
Projektu organizē biedrība “Jaunās mūzikas festivals “Arēna”” darba grupa 6 cilvēku sastāvā: Antra Dreģe – festivāla direktore, projektu vadītāja, mākslinieciskās koncepcijas autore; Madara Rava Kalveite – projektu koordinatore, Indra Vīlipsone – sabiedrisko attiecību un mārketinga vadītāja; Kaspars Kalniņš – tehniskais vadītājs; Jana Krieva – grāmatvede/lietvede, Kristīne Jurjāne – festivāla māksliniece. Uz festivāla sagatavošanas un norises laiku (1 mēnesis), pastāvīgajai darba grupai pievienojas algoti palīgi – skatuves strādnieki, biļešu kontrolieri, vietu ierādītāji, reklāmas materiālu izplatītāji, kurjeri, tulki un asistenti ārzemju viesmāksliniekiem. Festivāla konsultatīvā mākslinieciskā padome - Andris Dzenītis, Santa Bušs. Mūziķi: Les Percussions de Strassbourg, Magdalēna Geka, Kishin Nagai, Kārlis Auziņš, Rihards Plešanovs, Helēna Sorokina, ATOMOS, Monika Mattiesen, Michael Wendeberg, Perpetuum Ritmico & Giunter Percussion, Armands Siliņš. Partneri: JVLMA, Latvijas Komponistu savienība, Rīgas Latviešu biedrība, Latvijas Radio, Gētes institūts Latvijā, Vācijas, Francijas, Austrijas, Lietuvas uc. vēstniecības Latvijā.
JMF Arēna mērķauditorija ir visi Rīgas un Latvijas iedzīvotāji, viesi, esošie un topošie mūziķi, kultūras un inteliģences cilvēki. Plānotais apmeklētāju skaits, saskaņā ar pašreizējiem epidemioloģiskās drošības nosacījumiem – ap 240 klausītāju koncertos, sadarbībā ar Latvijas Radio tapušajiem koncertu ierakstiem - ap 5000 Radio klausītāju.