Projekts "Literāri muzikālās Dzejas dienas Jasmuižā"

Memoriālo muzeju apvienība
Literāri muzikālās Dzejas dienas Jasmuižā
LITERATŪRAS NOZARE. 2023.gada 1.projektu konkurss
600.00 EUR
10.07.2023
10.10.2023

Projekta apraksts

Raiņa muzejs „Jasmuiža” atrodas Latgalē, Preiļu novada Aizkalnē un ir Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzeja sastāvā. Jasmuižu mēdz dēvēt par Raiņa jaunu dienu zemi, jo šeit topošais dzejnieks tēva nomātajā muižā pavadīja ģimnāzijas un studiju brīvlaikus. Tā dēvētajā Jasmuižas posmā tika likti pamati arī visiem Raiņa darbības virzieniem – dzejai, dramaturģijai, tulkošanai. Bērnībā un jaunībā dzīvojot Latgalē, viņš iemīlēja gan vietējos ļaudis, gan latgaliešu valodu un folkloru. Muzejā katru sezonu notiek daudzveidīgi Rainim, dzejai un Latgales tradīcijām, amatniecībai veltīti pasākumi, konkursi, tiek piedāvātas muzejpedagoģiskās programmas, amatierteātra izrādes un koncerti, kā arī dažādas citas aktivitātes. Neiztrūkstoši muzejā ir ikgadējie Dzejas dienu pasākumi, kuros aicinām piedalīties gan bērnu dzejniekus, gan mūziķus, kuri komponē un izpilda dziesmas ar latviešu dzejnieku dzejas vārdiem. Lai dzejnieka jaunu dienu zemē piedāvātu kvalitatīvus Dzejas dienu pasākumus, popularizētu dzejnieku radošo devumu, dzejoļu komponēšanu un muzikālu sniegumu, veicinātu bērnus un jauniešus lasīt, iztēloties, ieklausīties un iedziļināties dzejā, ir nepieciešams šis projekts. Tā ietvaros plānotie pasākumi, to literāri muzikālais formāts sniegtu iespēju gan bērniem, gan jauniešiem, gan arī pieaugušajiem ieklausīties un ieskatīties dzejnieka Māra Runguļa daiļradē, izbaudīt komponista, dziesminieka Arņa Miltiņa un viņa meitas Laimas Miltiņas muzikālu programmu, klausoties dziesmas ar dažādu latviešu dzejnieku dzejoļu vārdiem, tādējādi veidojot paliekošu interesi par dzeju, tās lasīšanu, klausīšanos, komponēšanu un muzikālu sniegumu, turpinot un popularizējot Dzejas dienu tradīcijas.
Ilgtermiņa mērķis: • Raiņa jaunības dzīvesvietā nodrošināt Dzejas dienu tradīciju nepārtrauktību un popularizēšanu. Mērķi: • Veicināt interesi par mūsdienu dzeju, dzejas jaunradi, komponēšanu un izdziedāšanu bērnu un jauniešu vidū. • Ar kvalitatīvu kultūras pasākumu piedāvājumu piesaistīt muzejam skolu jauniešus. Uzdevumi: • Sarīkot divus Dzejas dienu pasākumus Raiņa muzejā „Jasmuiža”. • Noorganizēt tikšanos ar dzejnieku Māri Runguli un viņa sakārtoto skaitāmpantu lielkrājuma „En, den, dīno, šoko, loko, tīno” prezentāciju. • Organizēt tikšanos ar dziesminiekiem Arni un Laimu Miltiņiem un viņu muzikālu programmu „Lai mums labi iet!”.
Projekta ietvaros plānoti divi pasākumi: 1. Tikšanās ar dzejnieku Māri Runguli, viņa savākto un sakārtoto skaitāmpantu lielkrājuma „En, den, dīno, šoko, loko, tīno” (Liels un Mazs, iznāks 2023.g.) prezentācija š. g. 15. septembrī. 2. Tikšanās ar dziesminiekiem Arni Miltiņu un Laimu Miltiņu š. g. 13. septembrī. Viņi koncertprogrammā bērniem un jauniešiem „Lai mums labi iet!” izpildīs dziesmas ar dzejnieku I. Zanderes, Vika, I. Ziedoņa, K. Skujenieka vārdiem. Projektā plānoto aktivitāšu laika grafiks: 10.07.2023. - 10.10.2023.: Projekta administrēšana. Projekts tiek administrēts atbilstoši apstiprinātajam projektam. Tiek ievērots projekta laika un finanšu plāns, sagatavota projekta dokumentācija. 31.07.2023. - 13.09.2023.: Saziņa ar dzejnieku M. Runguli un dziesminiekiem Arni un Laimu Miltiņiem par piedalīšanos Dzejas dienu pasākumos. Līgumu sagatavošana un noslēgšana. 16.08.2023. - 15.09.2023.: Pasākumu afišu sagatavošana, izvietošana, informācijas sagatavošana un nosūtīšana medijiem, ievietošana sociālajos tīklos. 13.09.2023.: Tikšanās ar dziesminiekiem Arni Miltiņu un Laimu Miltiņu. Koncertprogramma „Lai mums labi iet!". 15.09.2023.: Tikšanās ar dzejnieku Māri Runguli, skaitāmpantu lielkrājuma „En, den, dīno, šoko, loko, tīno” prezentācija. 15.09.2023. - 24.09.2023.: Foto reportāžas par notikušajiem pasākumiem ievietošana muzeja sociālajos tīklos. 20.10.2023. - 10.10.2023.: Projekta atskaites sagatavošana.
Raiņa muzejā „Jasmuiža” sarīkoti divi Dzejas dienu pasākumi: 1. Tikšanās ar dzejnieku Māri Runguli. Skaitāmpantu lielkrājuma „En, den, dīno, šoko, loko, tīno” prezentācija. 2. Tikšanās ar dziesminiekiem Arni un Laumu Miltiņiem. Viņu koncertprogramma bērniem un jauniešiem „Lai mums labi iet!”. Projekta ietvaros plānotie pasākumi popularizēs mūsdienu dzeju bērniem, skaitāmpantus, dzejoļu komponēšanu un izdziedāšanu, rosinot bērnus un jauniešus lasīt, ieklausīties, iedziļināties un dziedāt, kā arī piesaistīs muzejam skolu jauniešu auditoriju. Plānots, ka projekta ietvaros piedāvātos Dzejas dienu pasākumus apmeklēs ap 200 cilvēki.
Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Aizkalnes Tautas namu. Projekta vadītāja S. Kleinarte, Raiņa un Aspazijas muzeja vadītājas vietniece, no 1997. gada strādā Raiņa muzejā "Jasmuiža". S. Kleinarte veidojusi dažādas izstādes, rīkojusi pasākumus, konkursus, vadījusi un realizējusi KM, VKKF un LRAA atbalstītos projektus, piemēram, „Izbaudi Jasmuižas parku!”, „Dzejas diena Jasmuižā” (2022), “Jasmuižā Raiņa jaunības dzeja skan latgaliski” (2021), „”Piļsāta pi upis” Raiņa Jasmuižā”, „Dzejas diena Jasmuižā” (2020), „Mākslas/dzejas darbnīcas Raiņa muzejos „Tadenava” un „Jasmuiža”” (2019), „Latgales keramiķim Polikarpam Vilcānam – 125” (2019), „Muzejpedagoģiskā programma „Rainis. Dzimumdiena” (2019)”, „Nu taidu šaidu mīžu vuorpu padareju oluteņu” (2018), „Dzejas diena Jasmuižā un Preiļos” (2018), „Laikmetīgās dejas kompānijas "Ārā" dejas izrāde "Viens un Divi"” (2017), „Ceļojoša muzejpedagoģiskā programma „Žaniņš & Krišiņš”” (2017), „Dzejas dienas Tadenavā un Jasmuižā” (2017), „Valmieras drāmas teātra viesizrāde „Bērns vārdā Rainis” Raiņa muzejā Jasmuiža” (2016), „Interaktīvs multimediju stends Raiņa muzeja Jasmuiža Latgales keramikas ekspozīcijā” (2016), „Latgales tradicionālās kultūras un amatu svētki Jasmuižā” (2016), „Latvijas Leļļu teātra viesizrāde „Lellīte Lolīte” Raiņa muzejā „Jasmuiža”” (2015), „Kur tik daudz amatu mācīties iet?” (2015), „Raiņa un Aspazijas gads Raiņa jaunu dienu zemē Jasmuižā” (2015), „Muzejpedagoģiskā programma „Latgaliešu kāzu tradīcijas, kāzu un apdziedāšanās dziesmas”” (2014), „Pliekšānu Jurģi Jasmuižā” (2013), „Latgales keramika – novada pērle” (2012), „Rainis, Antons Kūkojs un latgaliešu kāzu ieražas” (2010), „Daugavpils apriņķa kāzas Jasmuižā”, „Dzejas diena Jasmuižā un Preiļos” (2005) u.c.
Pasākumu mērķauditorija ir Preiļu u.c. Latgales novadu skolu audzēkņi un pedagogi, kā arī citi interesenti. Visām Latgales skolām tiks izsūtīti e-pasti ar pasākumu relīzi un afišu, kā arī Preiļu novadā, Preiļu Galvenajā bibliotēkā u.c. izvietotas afišas. Informācija nosūtīta reģionālajiem laikrakstiem, ievietota Preiļu novada, Memoriālo muzeju apvienības un Raiņa un Aspazijas muzeja mājas lapā u.c. interneta portālos, kā arī muzeja sociālajos tīklos.