Projekts "Kino programma bērniem un jauniešiem"

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kinoteātris Bize"
Kino programma bērniem un jauniešiem
FILMU MĀKSLAS NOZARE. 2021.gada 3.projektu konkurss
4 000.00 EUR
09.01.2022
18.05.2022

Projekta apraksts

Bērnu un jauniešu programma pievērsīs uzmanību ikdienā patērētā satura kvalitātei un jēgpilnām tēmām, kas ir nozīmīgas katra indivīda izaugsmē. Šāda programma būs ieguldījums nākotnē, palielinot pieprasījumu pēc augstvērtīgiem kino pasākumiem kā bērniem, tā arī jauniešiem. “Bērnu rīti” nodrošinās jaunajai paaudzei iespēju iepazīties ar dažādām Eiropā veidotām filmām. Kvalitatīva kino skatīšanās laikā mazais skatītājs gūs arvien jaunas zināšanas un kultūras pieredzi, kas ļaus attīstīties katra individuālajai personībai un spējai emocionāli līdzpārdzīvot notiekošajam uz lielā ekrāna. “Antuāna Duanela kino skolas” iepriekšējo ciklu jaunieši nodarbību noslēgumos vairākkārt atzinuši, ka šīs lekcijas pavēruši jaunu skatu uz filmu pasauli, kopš to apmeklēšanas tie vairāk apmeklē un skatās kino, patērē straumēšanas platformu piedāvāto saturu, kā arī pievērš pastiprinātu interesi grāmatām par kino vēsturi un ir uzsākuši regulāri lasīt citu autoru kino recenzijas, ko nav darījuši iepriekš. Aptuveni 20% no kino skolas audzēkņiem arī katru reizi atzīst, ka pēc “Antuāna Duanela kino skolas” ir sākuši nopietni apsvērt pēc vidusskolas beigšanas studēt kino mākslu. Vairāki Antuāna Duanela kino skolas jaunieši ir kļuvuši par pastāvīgiem kinolektorija apmeklētājiem; ar savu iesaistīšanos, jautājumiem un komentāriem viņi apliecina, ka skola ir ir labs impulss un palīgs, lai kļūtu par aizrautīgu un domājošu kino skatītāju. Lai veicinātu izpratni par kino izglītības nozīmi un filmu vēsturisko nozīmi, reizi mēnesī tiks piedāvāta Viktora Freiberga, Dārtas Ceriņas un Danielas Zacmanes vadītas lekcija jauniešiem, kas vecāki par 18 gadiem un šobrīd, lai gan nestudē kino, izrāda par to padziļinātu interesi.
PROJEKTA MĒRĶI – Veidot pastāvīgu bērnu filmu programmu svētdienu rītos, kas būtu ieguvusi savu regulāro auditoriju, spētu to noturēt, kā arī piesaistīt jaunus apmeklētājus. – Veidot pirmo kino apmeklējumu pieredzi kā jautru piedzīvojumu visai ģimenei, rīkojot radošās darbnīcas, veicinot jaunas Eiropas kino skatītāju auditorijas veidošanos. – Demonstrēt Eiropas animācijas filmas pasākuma cikla “Bērnu rīti” ietvaros. – Veidot kino skolu jauniešiem, kuras laikā auditorija varētu plašāk iepazīties ar dažādiem filmām, to autoriem un kinodarbos ietvertajām tēmām. – Veicināt jauniešiem pastāvīgi padziļināti pētīt kino, uztvert to kā vienu no mākslas veidiem, tā piesaistot arī jaunus Eiropas kino cienītājus. – Veicināt jauniešus aktīvi rakstīt un paust savu analītisko viedokli par redzētajām filmām – Attīstīt jauniešu kino apmeklēšanas un skatīšanās paradumus. – Vairot sabiedrības izpratni par kino izglītības nozīmi. – Paplašināt kinoteātra “Kino Bize” apmeklētāju loku. PROJEKTA UZDEVUMI – Organizēt un vadīt animācijas filmu un radošo darbnīcu programmu “Bērnu rīti”. – Organizēt saistītās radošās darbnīcas par nozīmīgām tēmām bērniem. – Iemācīt bērniem izmantot dažādus materiālus un tehnikas, lai veicinātu pastāvīgu radošo izpaušanos. – Organizēt un vadīt “Antuāna Duanela kino skolas” nodarbības. – Sagatavot informatīvus materiālus par gaidāmajiem pasākumiem bērniem un jauniešiem. – Izrādīt Eiropas kino ar daudzpusīgu vēstījumu un augstu māksliniecisko kvalitāti. – Izglītot bērnus un jauniešus par filmās apskatītajām tēmām un to nozīmīgumu.
BĒRNU RĪTI (animācijas filma un radošā darbnīca) 09.01. – ”Suņu zeme un trīs muskatieri” 23.01. – “Mēness apmātais” 06.02. – ”Mans mīļais briesmonis” 20.02. – ”Ups, piedzīvojumi turpinās” 06.03. – “Pūķu jātnieks” 20.03. – ”Bitīte Maija 3” ANTUĀNA DUANELA KINO SKOLA JAUNIEŠIEM 13.01. – Daniela Zacmane. Autorkino. 27.01. – Adriāna Roze. Mūsdienīgs jauniešu seriāls. 10.02. – Lāsma Bērtule. Analogais kino. 24.02. – Daniela Zacmane. Kulta filmas. 10.03. – Dārta Ceriņa. 21. gadsimta kino: Āfrikas maģiskais reālisms un Amerikas afrofutūrisms 24.03. – Alise Zariņa. Sieviešķais skatiens. 07.04. – Anna Zača. Īsformāta darbi. 21.04. – Daniela Zacmane. Lēnais kino. ANTUĀNA DUANELA KINO SKOLA JAUNIEŠIEM PĒC 18 19.01. – Viktors Freibergs. Stenlijs Kubriks. 16.02. – Dārta Ceriņa. Anjēze Varda. 23.03. – Daniela Zacmane. Vitorio de Sika. 20.04. – Dārta Ceriņa. Luijs Mals. 18.05. – Daniela Zacmane. Aloizs Brenčs.
“Kino Bize” veidotā bērnu un jauniešu kino notikumu programma ietvers animācijas filmu un radošo darbnīcu ciklu “Bērnu rīti”, kā arī kino nodarbības “Antuāna Duanela kino skolā”. Tā rezultātā mērķauditorijai tiks radīta kultūrizglītojoša informācijas iegūšanas platforma, kas sniegs būtisku pienesumu augstvērtīga kino izplatīšanā un kultūrvides bagātināšanā. Pasākumu programma palīdzēs mākslas kino padarīt atpazīstamāku un iecienītāku bērnu un jauniešu kā jaunās potenciālās auditorijas vidū. Ilgtermiņā būs vērojams projekta ieguldījums zinošas un kultūrpieredzes bagātas sabiedrības attīstībā, ko apliecinās arī turpmāks šādu filmu seansu un nodarbību pieprasījums. Projekta laikā attīstīsies gan pirmsskolas, gan skolas vecuma bērnu un jauniešu interese par kinoteātru apmeklējumu un dziļāku kino valodas izpēti. Programma nodrošinās iespēju nostabilizēt un attīstīt jau esošo pirmsskolas vecuma bērnu un skolas vecuma jauniešu auditoriju, kā arī piesaistīt kino interesentus, kas vecāki par 18 gadiem. Programma nodrošinās iespēju arī turpmāk strādāt ar ģimenēm, bērniem un jauniešiem, piedāvājot regulāru Eiropas kino repertuāru un papildinot to ar izglītojošiem pasākumiem, kā arī attīstīt “Antuāna Duanela kino skolu”, laika gaitā veidojot to piemērotu vairākām vecuma grupām. Skolas programma ir vērsta uz to, ka tās apmeklētājs orientējas kino vēsturē, spēj reflektēt par filmām un to veidotājiem un viņam ir iemaņas kino vērtēšanā: recenziju rakstīšanā un audio formāta recenziju sagatavošanā, izvairoties no klišejām un mēģinot atrast savu stilu.
Māris Prombergs, „Kino Bize” direktors, projekta vadītājs Ieguvis bakalaura grādu vadības zinībās un maģistra grādu komunikācijas zinībās, īpaši pievēršoties dokumentālā kino veidošanas izpētei. Kopš 2009. gada vadot „Dirty Deal” kino klubu, realizēti ikmēneša projekti sadarbībā ar vēstniecībām un kultūras institūcijām Rīgā, kā arī lasītas lekcijas un publicēti raksti par kinematogrāfiskiem un sociāliem jautājumiem. Latvijas Antropologu biedrības biedrs. Pārstāv kinoteātri „Kino Bize” medijos un sarunās ar vietējiem un ārvalstu sadarbības partneriem. Vada filmu programmas sastādīšanu. Sagatavo un izsūta preses relīzes, citus reklāmas materiālus. Veic komunikāciju sociālajos interneta portālos. Paula Bērziņa, “Kino Bize” darbiniece, radošo darbnīcu, bērnu un jauniešu programmas vadītāja Ar izciliem sasniegumiem absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmiju apakšprogrammā “Audiovizuālā un skatuves māksla un producēšana”. Bakalaura darbs par kultūras pasākumu nozīmi ģimenēm, to piedāvājumu Latvijā, gaumes attīstīšanos un kino pasākumu veidošanu bērniem ir publicēts portālā “Kino Raksti”. Nodarbojas ar “Kino Bize” un “Riga IFF” filmu izplatīšanu. Realizē dažādus “Kino Bize” projektus un iesaistās kinoteātra mārketinga aktivitātēs, rūpējas par kinoteātra programmas papildināšanu organizējot diskusijas, koncertus un citus pasākumus. “Riga IFF” industrijas pasākumu vadītāja kopš 2018. gada. Daniela Zacmane, Antuāna Duanela kino skolas līdzautore un koordinatore Pastāvīga autore rakstiem un esejām par kino žurnālā “Rīgas Laiks” un portālā “Kino Raksti”. Vienu no rakstiem - pētījumiem veltījusi tēmai par kino izglītību Latvijas skolās, vēršot uzmanību jauniešu zināšanu trūkumam par kino iepretim lielajai filmu ietekmei. Pabeigusi maģistru kino teorijā LKA Filmu skolā.
Kinoteātrī “Kino Bize” vairāku gadu garumā ir izveidojusies stabila bērnu un jauniešu auditorija, kurai ir būtiski turpināt piedāvāt regulāru augstvērtīgu un izglītojošu saturu, tāpat arī ne mazāk svarīgi ir piesaistīt jaunus kino nācējus. Repertuāra izvēle un ar to saistītie pasākumi tiek veidoti tā, lai būtu saistoši bērnu un jauniešu auditorijai. Filmas pasākumu ciklam “Bērnu rīti” tiek izvēlētas, lai tās apskatītu tēmas, par ko pasākuma veidotāji ir gatavi runāt un netradicionālā veidā izglītot, iedvesmot bērnus. Otrs būtiskākais kritērijs Eiropas filmu izvēlē ir to mākslinieciskā vērtība un daudzveidība, lai nodrošina ar vien lielāku laba kino cienītāju pulku. Bērnu rīti ļaus piesaistīt jaunāko auditoriju – pirmsskolas vecuma bērnus un to vecākus, kuri vēl nav apmeklējuši kinoteātri vai arī līdz šim to ir darījuši reti. Antuāna Duanela kino skola piesaistīs skolēnus vecumā no 12 līdz 16 gadiem, savukārt lekcijas, kas norisināsies vien reizi mēnesī būs veltītas jauniešiem, kas vecāki par 18 gadiem. Visi bērnu un jauniešu mērķauditorijai veltītie notikumi būs nozīmīgi to personīgajā izaugsmē un kino gaumes attīstīšanā.