Projekts "1001 Hildegarde"

Vox Iubilantis
1001 Hildegarde
STARPDISCIPLINĀRI PROJEKTI. 2023.gada 1.projektu konkurss
1 750.00 EUR
18.06.2023
27.12.2023

Projekta apraksts

Senās mūzikas dziedātāja un rataliras spēlmane Dārta Paldiņa, māksliniece Velta Emīlija Platupe, stīgu instrumentāliste Lauma Liepiņa un multiinstrumentāliste Ilze Grunte piedāvā muzikāli teatrālu koncertperformanci „1001 Hildegarde” četros uzvedumos 2023. gadā šī projekta ietvaros. Šis ir starpdisciplinārs projekts, kurā satiekas mūzikas un teātra mākslas profesionāļi, un kopīgi veido vizuālu un muzikālu mākslinieku spēli ar realitāti, izmantojot viduslaiku tēlus un simbolus. “1001 Hildegarde” pamatā ir 12. gs. mistiķes Hildegardes no Bingenes mūzika un teksti, kas stāsta par pārlaicīgām gudrībām, nāvi, atjaunošanu, garīgumu. Iedvesmojoties no viduslaiku arābu traktāta “Picatrix” un pirmās zināmās Rietumu pasaules alķīmiķes Marijas Ebrejietes eksperimentiem, performances programmā savijas Austrumu un Rietumu gudrības par pasaules harmonijas atjaunošanu. Šajā performancē tiks apvienotas vairākas mākslas: mūzika, tēlniecība (leļļu/skatuves objektu gatavošana), improvizācija, skatuves performance. Hildegardes kompozīciju atskaņojumi oriģinālā, aranžētā un improvizētā skanējumā (balsij, ratalirai un stīgu instrumentiem) mijiedarbosies ar viduslaiku tēlu vizuāliem iemiesojumiem leļļu un skatuves objektu formā, un alķīmiskiem rituāliem. Performances apmeklētājiem būs iespēja piedzīvot stundu garu viduslaiku kultūras iedvesmotu mākslas piedzīvojumu telpās, kas ar īpašajām akustiskajām un arhitektoniskajām kvalitātēm papildina šī notikuma atmosfēru: 18. jūnijā pl.16:00 un pl.18:00 Liepājas Karostas ūdenstornī, 23. septembrī pl.15:00 Daugavpils Marka Rotko mākslas centra Koncertzālē, 27. decembrī pl.19:00 Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā Rīgā. Ieeja bez maksas, izņemot muzejā Rīgā par muzeja ieejas biļetēm atbilstoši Kultūras Ministrijas noteiktajam cenrādim.
MĒRĶIS ir radīt kvalitatīvu vizuāli un audiāli baudāmu koncertperformanci par vēsturiskām un pārlaicīgām tēmām, viduslaiku kultūras vērtībām mūsdienu kontekstā, ko iespējams uzvest atkārtoti. Apakšmērķi: - Aktualizēt Hildegardi no Bingenes kā vienu no pirmajām feministēm, viņas izaugsmes ceļu un vēstījumu, kas nesa viņai slavu visā viduslaiku Eiropā un rod arvien jaunas atziņas mūsdienās; - Aktualizēt vēsturisko un etnisko mūzikas instrumentu (rataliras, violas da gambas, mandolīnas, ķeltu arfas) vērtību mūzikas kultūrā; kā arī to saskaņu ar mūsdienu ģitāru un akustisko basģitāru. - Aktualizēt leļļu mākslu kā nopietnu žanru ar būtisku ideju nesēja potenciālu; - Pievērst cilvēku uzmanību koncertperformances uzvešanas vietām - kultūras pieminekļiem; - veicināt kultūras notikumu daudzveidību Latvijas reģionos. UZDEVUMI: 1) Materializēt ieceres - Hildegardes no Bingenes un viņas laikmeta iespaidotus tēlus vizuālā (lelles, skatuves iekārtojuma vide) un audiālā (dziedājumi un to improvizācijas balsij un mūzikas instrumentiem) formātā, sintezēt mākslas vienotā koncertperformancē; 2) Pievērst mediju uzmanību projektam, nodrošināt informācijas izplatību apmeklētājiem reģionos; 3) Atrast sadarbības partnerus turpmākai performances uzvešanai Latvijā un ārvalstīs.
11.2022.-01.2023. koncertperformances idejas tapšana un koncepta izveide; Hildegardes no Bingenes kompozīciju izpēte un atlase, "Picatrix" kodeksa studijas un vēsturisku alķīmiķu apzināšana; mākslas skiču radīšana, nepieciešamo resursu noteikšana un vienošanās par tehniskajām prasībām, materiāliem, honorāru apjomu; organizēšana un sadarbības partneru meklēšana; performances datumu nolikšana; projektu sagatavošana un iesniegšana Valsts kultūrkapitāla fondā, līdzfinansējumam Liepājas Kultūras pārvaldes Kultūras projektu konkursā 2023. 02.-03.2023. līgumu slēgšana; publicitātes informācijas sagatavošana; mēģinājumu grafika sastādīšana; 03.-06.2023. tiek gatavoti skatuves objekti, lelles, portāls, šūti tērpi, tiek gatavots mūzikas iestudējums; tiek veiktas publicitātes aktivitātes; kopīgos mēģinājumos izpildītāji kvalitatīvi sagatavo koncertperformances programmu; 06.-12.2023 tiek realizētas četras koncertperformances skatītājiem, notiek foto un video dokumentēšana turpmākas koncertperformances realizēšanas organizēšanas nolūkos; 01.2024. projekta izvērtēšana; atskaites sagatavošana, turpmākas performances uzvešanas darbības organizēšana.
Radīta un realizēta unikāla, kvalitatīva vizuāli un audiāli baudāma koncertperformance, starpdisciplinārs projekts par vēsturiskām un pārlaicīgām tēmām, viduslaiku kultūras vērtībām mūsdienu kontekstā, ko iespējams uzvest atkārtoti. Augstvērtīga profesionāla mākslinieciskā snieguma radīts baudījums skatītājiem. - Aktualizēta Hildegarde no Bingenes kā viena no pirmajām feministēm; - Aktualizēta vēsturisko un etnisko mūzikas instrumentu (rataliras, violas da gambas, mandolīnas, ķeltu arfas) vērtība mūzikas kultūrā, un to saskaņa ar mūsdienu ģitāru un akustisko basģitāru. - Aktualizēta leļļu māksla kā nopietnus žanrs ar būtisku ideju nesēja potenciālu; - Pievērsta cilvēku uzmanība koncertperformances uzvešanas vietām - kultūras pieminekļiem, veicināta kultūras notikumu daudzveidība Latvijas reģionos; - Atrasti sadarbības partneri turpmākai performances uzvešanas organizēšanai.
Koncertperformancē piedalās: Dārta Paldiņa (balss, simfonijs), Velta Emīlija Platupe (lelliniece, māksliniece), Lauma Liepiņa (viola da gamba, ķeltu arfa), Ilze Grunte (ģitāra, akustiskā basģitāra, mandolīna, ķeltu arfa). Biedrība Vox Iubilantis pastāv kopš 2019. gada un tās darbības mērķi ir attīstīt, kopt un tālāk pilnveidot viduslaiku dziedāšanas tradīcijas Latvijā un ārpus Latvijas robežām, popularizēt viduslaiku mūziku, īpaši gregorisko korāli un agrīno daudzbalsību Latvijā un pasaulē, atbalstīt, veicināt un popularizēt visus mūzikas žanrus un stilus. Dārta Paldiņa ir šīs biedrības valdes locekle. Sadarbības organizācijas: SIA “Liepājas ūdens” - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, kura pārraudzībā ir industriālais kultūras piemineklis “Liepājas Karostas ūdenstornis”; Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs - daudzfunkcionāls laikmetīgās mākslas, kultūras un izglītības centrs Daugavpils cietoksnī, kurā atrodas arī koncertzāle, kur ir iespēja rīkot koncertus, performances un citus pasākumus; Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs - platforma radošai dizaina, dizaineru un sabiedrības mijiedarbībai, kas tostarp īsteno arī starpdisciplinārus eksperimentālus projektus, kas veicina radošu sinerģiju starp dažādām mākslas nozarēm. Muzejs stāv uz astoņsimt gadu seniem, zobenbrāļu ordeņa pils kapelas pamatiem; Nodibinājums "OTRĀ ELPA charity", kura darbības mērķi ir veidot sociāli atbildīgu sabiedrību un veicināt filantropiju, arī veidot labvēlīgu vidi sociāli atbildīgu projektu realizācijai, - atbalsta koncertperformances tapšanu ar otrreiz pārstrādājamu materiālu ziedojumu.
Mērķauditorija - visplašākā - visu vecumu kultūras, mūzikas mākslas, leļļu mākslas, performances mākslas cienītāji, viduslaiku kultūras interesenti, senās mūzikas interesenti, vietējie iedzīvotāji reģionos, kultūras tūristi. Informācija par koncertperformanci: - Latvijas Sabiedriskie Mediji (lsm.lv) - norises pilsētu un reģionu mājaslapās (liepaja.lv; liepajniekiem.lv; daugavpils.lv; visitdaugavpils.lv), virtuālajos pasākumu kalendāros (latvia.travel.lv) un laikrakstu afišās; - sadarbības organizāciju mājaslapās un sociālo kontu ierakstos internetā; - Radio staciju kultūras notikumu afišā un raidījumu intervijās; - reālās afišās pilsētvidē.