Projekts "Rīgas Pasaules filmu festivāls 2024"

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kinoteātris Bize"
Rīgas Pasaules filmu festivāls 2024
STARPDISCIPLINĀRI PROJEKTI. 2023.gada 3.projektu konkurss
5 000.00 EUR
22.04.2024
28.04.2024

Projekta apraksts

Rīgas Pasaules filmu festivāls (www.kinobize.lv/lv/rpff) ir starptautisks dokumentālo filmu festivāls, ko rīko Kino Bize sadarbībā ar Latvijas Antropologu biedrību un vizuālo antropologu, Tallinas Universitātes profesoru Karlo Kubero. Festivāla komanda nākamajam gadam ir izvēlējusies programmas pamattēmu “Dzīve” ar filmām, kas interesējas par to, kā būt dzīviem. Filmas, kas reflektē nevis par jautājumiem, kas mēs esam, bet drīzāk – kas mums ir svarīgi un kas dod mums sparu būt? Festivālu aizsāks Rikardo Leidzaolas radošā darbnīca (22.-26.04.), bet filmu programma iekļaus pamatprogrammu, kā arī festivāla galvenā viesa Rosa Makelvija darbu retrospekciju un meistarklasi (25.-28.04.). RPFF ļauj padziļināt skatītāju izpratni par dokumentālo kino kā audiovizuālās mākslas veidu, kā arī iepazīties ar atklājumiem, kurus formulējuši pēdējo gadu spējīgākie antropologi un filmu veidotāji. Rādot kino stāstus no visas pasaules, kas piedāvā vairākos līmeņos izkārtotu vēstījumu, vienlaicīgi iespējams sniegt kvalitatīvu, izglītojošu un mākslinieciski augstvērtīgu audiovizuālo materiālu dažāda vecuma un disciplīnu profesionāļiem, kurus praksē saista starpdisciplinaritāte - sociālo, humanitāro zinātņu un mākslas formu mijiedarbe, kā arī plašākai kultūras pasākumu un uz izziņu vērstai auditorijai. RPFF ir viens no veidiem, kā veicināt zināšanu izplatību par vizuālo antropoloģiju, piedāvājot ikvienam interesentam uz lielā ekrāna skatīties spēcīgus, bet reti demonstrētus audiovizuālos darbus, kas dokumentē un pēta dažādus ar cilvēku un sabiedrību saistītus procesus.
Projekta īstermiņa mērķis ir no 2024. gada 22. līdz 28. aprīlim kinoteātrī Kino Bize rīkot Rīgas Pasaules kinofestivāla filmu programmu, retrospekciju, meistarklasi, debates, radošo darbnīcu kā starpdisciplināru platformu refleksijai un sarunām par vizuāliem sabiedrības un sociālkulturālo procesu pētījumiem no visas pasaules. Festivāls apvienos filmu veidotājus, antropologus, teorētiķus, audiovizuālās mākslas un antropoloģijas studentus un citus kultūru dažādības, humanitāro zinātņu un kino interesentus. Festivāls bagātinās kino piedāvājumu Rīgas kinoteātros, piedāvājot kvalitatīvu kultūras vērtību un kultūras dažādības izpratni veicinošu filmu programmu, kas atspoguļos nozares daudzpusību un starpdisciplināro raksturu. Projekta ilgtermiņa mērķi saistīti ar festivāla plašāku ieguldījumu sabiedrības izpratnes veicināšanā par dažādiem sabiedriskiem procesiem, kultūras vērtībām, to dažādību un līdzāspastāvēšanas iespējām, izmantojot audiovizuālus piemērus – dokumentālās filmas. Festivāla mērķis ir veicināt skatītāju interesi un izpratni par dokumentālo kino un vizuālo antropoloģiju un attīstīt kino kā kultūrizglītojošu telpu, sniedzot būtisku pienesumu augstvērtīga kino izplatīšanā un kultūrvides bagātināšanā. Ar festivālu iecerēts sniegt ieguldījumu Rīgas un Latvijas iedzīvotāju, tostarp jauniešu un sabiedriski aktīvu senioru izglītošanā, analizējot audiovizuālo materiālu un tiekoties klātienē ar antropoloģijas pētniekiem, festivāla ietvaros izrādīto filmu autoriem un varoņiem. Uzdevumi: iegūt, apkopot, apstrādāt 2024. gada programmā iekļauto filmu materiālus, veidot pasākumu programmu, izstrādāt publicitātes materiālus, izstrādāt un pildīt festivāla komunikācijas plānu, veikt projekta dokumentēšanu un vērtējumu.
Rīgas Pasaules filmu festivāla pamatprogrammā no 25. līdz 28.04. ar nosaukumu “Dzīve” tiks iekļautas filmas, kas demonstrē saikni starp filmu veidošanu un dzīvi, stāstījumam kļūstot sekundāram attiecībā pret dzīves kinematogrāfisko reprezentāciju; kino darbi, kas norāda uz ikdienas vitalitāti. Šī pieeja sekmēs plašāku teorētisko diskusiju par dzīves konstruēšanu, izmantojot kinematogrāfa vārdnīcu. Kā festivāla galveno viesi esam ielūguši Rosu Makelviju (Ross McElwee), amerikāņu dokumentālā kino režisoru un Hārvardas Universitātes profesoru. Festivāla programmā iekļausim Makelvija četru filmu retrospekciju ar sarunām pēc seansiem un atsevišķu režisora meistarklasi par viņa darbu kino jomā vairāku desmitgažu garumā. Ņemot vērā Makelvija zīmīgo darbu kā filmu režisoram un pasniedzējam, paredzam, ka viņa filmas un meistarklasi festivālā apmeklēs studenti, pasniedzēji un filmu veidotāji. Šī būs pirmā Rosam Makelvijam veltītā retrospekcija ne vien Baltijas, bet arī Austrumeiropas valstīs. Festivāla norisi sāksim 22. aprīlī ar kinorežisora, antropologa, pasniedzēja Rikardo Leidzaolas (Dr Ricardo Leizaola, Goldsmitas universitāte Londonā) vadītu radošo darbnīcu “Etnobotānika un filmu veidošana”, kuras darbu noslēdzošā prezentācija paredzēta piektdien, 26. aprīlī kinoteātrī “Kino Bize”. Radošajā darbnīcā Leidzaola iepazīstinās ar vizuālās antropoloģijas teorētiskiem un praktiskiem padomiem, lai dalībnieki pēc tam dotos pilsētvidē meklēt dabā pieejamos izejmateriālus un filmas veidošanas procesā piešķirtu tiem jaunu dzīvi.
Projekta ietvaros no 2024. gada 22. līdz 28. aprīlim kinoteātrī “Kino Bize” tiks organizēta kvalitatīva starptautiska dokumentālo, antropoloģisko filmu un notikumu programma. Programmā plānots iekļaut 21 filmu, filmu veidotāju dalība klātienē un tiešsaistē, antropologu un filmu veidotāju debates, meistarklase un radošā darbnīca. Projekta rezultāti mērāmi gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi, apzinot Rīgas Pasaules filmu festivālā iesaistīto personu skaitu, festivālā aptverto tēmu loku, kā arī saistītās atsauksmes publiskajā telpā. Rīkojot 21 filmas seansu, meistarklasi, radošo darbnīcu, kā arī ņemot vērā iepriekšējo desmit gadu pieredzi, plānots, ka festivālā piedalīsies 500-600 apmeklētāju. Tostarp meistarklase – 50, bet radošā darbnīca – 20 dalībnieki. Projekta paredzamie rezultāti, īstenojot desmito Rīgas Pasaules filmu festivālu, ir arī kinoteātra “Kino Bize” un Latvijas Antropologu biedrības darbības attīstība starptautiskā mērogā, jaunas mērķauditorijas piesaiste, kā arī sadarbības nostiprināšana ar Latvijas un Igaunijas universitāšu antropoloģijas un audiovizuālās mākslas departamentiem (Tallinas Univ., LU, RSU, RSEBA, Tartu Univ., LKA).
Rīgas Pasaules filmu festivālu rīko kinoteātris Kino Bize, kas ar ikdienas repertuāru strādā jau desmit gadus Rīgas centrā. Kino Bize komanda kopš 2013. gada rīko Rīgas Pasaules filmu festivālu. Māris Prombergs, kinoteātra Kino Bize direktors. Lasītas lekcijas un publicēti raksti par kinematogrāfiskiem un sociāliem jautājumiem. Vadījis pētniecisku darbnīcu un antropoloģisku izpēti RTU starptautiskajā arhitektūras un pilsētplānošanas vasaras skolā Cēsīs. Latvijas Antropologu biedrības biedrs. Pārstāv kinoteātri Kino Bize medijos un sarunās ar vietējiem un ārvalstu sadarbības partneriem. Vada filmu programmas sastādīšanu un rīko īpašos seansus, diskusijas, lekcijas. Veic atskaites par izrādītajām filmām un ienākumiem-izdevumiem. Rīgas Pasaules filmu festivāla rīkotājs. Karlo Kubero (Carlo Cubero, galvenais programmas kurators), kinorežisors un asociētais profesors sociālajā un kultūras antropoloģijā Tallinas Universitātē. Kopā ar Kino Bize direktoru Māri Prombergu ir Rīgas Pasaules filmu festivāla idejas autors, kā arī līdzšinējo festivālu programmas galvenais kurators un diskusiju vadītājs. Daniels Alens (Daniel Allen, kurators) - eksperimentālo filmu veidotājs un fotogrāfs no Lielbritānijas, dzīvo Igaunijā. Kopš 2019. gada strādā kā Rīgas Pasaules filmu festivāla programmas kurators, piedaloties visos festivāla izstrādes, sagatavošanas, īstenošanas posmos. Marta Kuča (Marta Kucza, kuratore) – guvusi izglītību Āfrikas pētniecībā (Varšava) un vizuālajā antropoloģijā (Brisele), uzņēmusi dokumentālās filmas, veidojusi eksperimentālo filmu programmas, publicējusi rakstus, piedalījusies vizuālās antropoloģijas konferencēs. Irati Lafragua (kuratore) – režisore, antropoloģe, filmu kuratore.
Festivāla pasākumi un repertuārs tiek izvēlēts tā, lai būtu saistošs plašai auditorijai, kas apmeklē kultūras pasākumus Rīgā. Antropoloģisko filmu vēstījums ir izkārtots vairākos līmeņos, līdz ar to tas ir pievilcīgs visdažādāko interešu, vecumu, izglītības un profesiju pārstāvjiem. Rīgas Pasaules filmu festivāla mērķauditorija ir kino, mākslas, humanitāro un sociālo zinātņu interesenti, jaunieši, kā arī ārzemju rezidenti un pilsētas viesi. Paredzamie Rīgas Pasaules filmu festivāla viesi ir kinoteātra Kino Bize regulārie apmeklētāji, Latvijas Antropologu biedrības biedri un interesenti (ap 100 personas), kino un antropoloģijas nozaru profesionāļi, pētnieki, studenti un interesenti, ārvalstu viesi (jo īpaši studenti un interesenti no Igaunijas sadarbībā ar Tallinas Universitāti), tostarp kultūrtūristi, ārvalstu studenti, festivāla dalībvalstu pārstāvji.