Projekts "XXIV SAULKRASTI JAZZ 2022"

"Vasaras mūzikas sesija"
XXIV SAULKRASTI JAZZ 2022
"VALSTISKI NOZĪMĪGI KULTŪRAS PASĀKUMI"
18 000.00 EUR
18.07.2022
23.07.2022

Projekta apraksts

Pēdējos divus gadus Latvijas kultūras un mākslas dzīve praktiski ir apstājusies! Valsts lēni sāk atgūties no pandēmijas rezultātā ieviestiem ierobežojjmiem. • Koncentrēti tiek piedāvāta intensīva apmācības programma (meistarklases) jauniešiem 6 specialitātēs ( vokāls, taustiņinstrumenti, pūšaminstrumenti, ģitāras, basa ģitāras spēle, sitaminstrumenti) un kolektīvā muzicēšanā; • Jauno izpildītāju spēles meistarības veicināšana; • Džeza mūzikas popularizēšana plašākai auditorijai ārpus Rīgas; • Vidzemē dzīvojošo mākslinieku popularizēšana plašākai auditorijai.
Festivāla mērķi • starptautiski atpazīstama festivāla organizēšana, kas jau 23 gadus ir kuplinājis kultūras dzīvi Latvijā.; • popularizēt džeza mūziku, tās virzienus un stilus; • augstvērtīgu, profesionālu džeza mūzikas koncertu piedāvājuma nodrošināšana ārpus Rīgas; • jauno mūziķu profesionālās izaugsmes sekmēšana un savstarpējo kontaktu veicināšana; • attīstīt sadarbību starptautiskā līmenī starp džeza mūzikas izglītības iestādēm un džeza festivāliem Festivāla uzdevumi • izveidot muzikāli augstvērtīgas koncertprogrammas; • informēt sabiedrību par festivālu un tā norisēm; • nodrošināt koncertus par demokrātisku ieejas maksu; • apmeklētāju skaita palielināšana; • nodrošināt meistarklases ar pedagoģiski spēcīgu un muzikāli interesantu meistarklašu pedagogu sastāvu; • turpināt celt meistarklašu kvalitāti dalot dalībniekus divos līmeņos – B līmenis: „Iesācējs”, A līmenis: „Ar pieredzi, spējīgs patstāvīgi muzicēt”; • optimizēt meistarklašu pieejamību – piedāvāt dalībniekiem diferencētu dalības maksu (nakšņošana – ar/bez, ēdināšana – ar/bez, dienas apmeklējums, brīvklausītājs); • izveidot Vidzemes mākslinieku darbu izstādi; • organizēt koncertus arī Sējas pagastā, kas pēc reģionālās reformas ir Saulkrastu novadā; • piesaistīt jaunus līdzfinansējuma avotus festivāla budžeta palielināšanai, apzinot potenciālos sponsorus, valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī nevalstiskas organizācijas un starptautiskās kultūras institūcijas.
1.posms: 2021.g. septembris – 2021.g. novembris. • Vienošanās ar Saulkrastu vidusskolu par festivāla norisi; • meistarklašu programmas izstrāde; • meistarklašu pedagogu apzināšana; • festivāla mūziķu atlase; • finansiālo, materiālo un cilvēkresursu apzināšana; 2.posms: 2021.g. decembris – 2022. gada aprīlis. • festivāla mūziķu apstiprināšana; • meistarklašu pedagogu apstiprināšana; • publicitātes un reklāmas koncepcijas izstrāde; • jaunu finansējuma avotu piesaistīšana. 3.posms: 2022.g aprīlis – 2022. gada jūlijs. • meistarklašu dalībnieku reģistrēšana; • festivāla koncertu programmas apstiprināšana; • sabiedrības informēšana par festivāla norisi caur www.saulkrastijazz.lv, facebook.com u.c. medijiem; • festivāla reklāmas kampaņa; • papildus finansējuma avotu piesaistīšana festivāla apmeklētāju servisa nodrošināšanai 4. posms: 2022.gada 18.jūlijs - 23.jūlijs. • Festivāla norise: 18.07. • festivāla atklāšanas ceremonija; • iepazīšanās ar meistarklašu vadītājiem; • dienas bezmaksas koncerti Saulkrastu centrā, pie Baltās kāpas un Pabažu ezera • vakara koncerts uz lielās skatuves Saulkrastu estrāde 19.07. - 22.07 • meistarklases • dienas bezmaksas koncerti Saulkrastu centrā, pie Baltās kāpas un Pabažu ezera • vakara koncerts uz lielās skatuves Saulkrastu estrāde 23.07. • nometnes dalībnieku koncerts; • sertifikātu pasniegšana, fotografēšanās, nometnes noslēguma ceremonija.
Paredzamie rezultāti: • Tiek veicināta jauniešu neformālās izglītības forma (meistarklašu nometne); • Pastāvīgi notiekošs festivāls ir stimulējošs faktors mūziķiem un komponistiem strādāt pie jauniem, eksperimentāli radošiem projektiem mūzikā, jo ir iespēja realizēt tos festivāla koncertos; • Starptautiski tiek nostiprināta apziņa par Saulkrasti Jazz spēju pastāvēt ilgtermiņā, piesaistot pieredzējušu mūzikas menedžmentu un aģentūru interesi par festivālu no visas pasaules; • Džeza mūzikas festivāls ieņem stabilu vietu Latvijas kultūras kartē, jo tas piedāvā koncentrēti, nedēļas garumā koncertus ar augstas klases izpildītājiem plašai auditorijai;
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI: Raimonds Kalniņš Festivāla direktors / kopš 1997.gada. Izglītība – Maģistrs mūzikas pedagoģijā. Ieva Kalniņa Festivāla direktora palīgs / Kopš 2013.gada. Izglītība – Bakalaurs „Uzņēmējdarbības vadība” Tālis Gžibovskis Festivāla mākslinieciskais direktors / Kopš 1997.gada. Izglītība - Pedagoģijas zinātņu doktors mūzikas pedagoģijā. Dace Kalniņa Festivāla mācību nometnes koordinatore / Kopš 1997.gada. Izglītība - Maģistrs mūzikas pedagoģijā. IESAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS: - Saulkrastu novada dome - Kultūrkapitāla fonds - Latvijas Mūzikas akadēmija - Skultes osta - Mūzikas instrumentu ražotājs YAMAHA - Mūsa Motors Rīga - Europeon Sound
Ņemot vērā, ka festivāla ietvaros vienlaicīgi notiek gan muzikālas, gan pedagoģiskas aktivitātes un mākslas izstāde, festivāla mērķauditoriju var iedalīt sekojoši: meistarklašu mērķauditorija: Latvijas, Lietuvas, Igaunijas u.c. valstu jaunie un topošie mūziķi, kā arī džeza mūzikas interesenti. Bērni un jaunieši vecumā no 12 līdz 25 gadiem, kuri vēlas izmantot vasaru ne tikai atpūtai, bet arī savu prasmju un zināšanu papildināšanai, radošai pieredzes apmaiņai, kā arī jaunas muzikālās pieredzes apgūšanai. festivāla koncertu mērķauditorija: Latvijas reģionu iedzīvotāji, tūristi, džeza mūzikas entuziasti. Vidzemes mākslinieku darbu izstādes apmeklētāji: Radošā inteliģence, Latvijas iedzīvotāji, tēlotājmākslas un džeza mūzikas cienītāji