Projekts "22.starptautiskais Baha kamermūzikas festivāls"

"Baha mūzikas fonds"
22.starptautiskais Baha kamermūzikas festivāls
MŪZIKAS UN DEJAS MĀKSLAS NOZARE. 2022.gada 1.projektu konkurss
15 000.00 EUR
01.10.2022
10.12.2022

Projekta apraksts

Starptautiskais Baha kamermūzikas festivāls turpinās jau 22 gadus. Festivāls radies ar ideju dot iespēju Latvijas klausītājiem iepazīt vairāk seno - renesanses un baroka mūziku, un it īpaši iepazīt tā laikmeta, t.i. 16., 17., 18.gs.oriģinālos instrumentus. Baha kamermūzikas festivāls 21 gada laikā aicinājis uz Rīgu simtiem pasaules klases profesionālus mūziķus, kas snieguši Latvijā (ne tikai Rīgā, bet arī Ventspilī, Liepājā, Kuldīgā, Siguldā, Cēsīs) vairāk kā 200 izcilus koncertus, kuri ar katru nākošo gadu piesaistīja arvien vairāk klausītāju un saņēma augstu atzinību ne tikai no publikas , bet arī no profesionāļu un mūzikas kritiķu puses. Īpaša vieta ierādīta J.S.Baha daiļradei. 21 gada laikā ar koncertiem uzstājās mākslinieki no visām Eiropas valstīm, Krievijas, Austrālijas, Jaunzēlandes, ASV, Kanādas, Ekvadoras, un protams Latvijas. Baha kamermūzikas festivāls katru gadu atzīmē EIROPAS SENĀS MŪZIKAS DIENU 21.MARTĀ, kas ir arī J.S.Baha dzimšanas diena ar koncertiem veltītiem J.S.Baha daiļradei. Par tradīciju ir kļuvis dot vārdu jaunajiem profesionāļiem - VĀRDS JAUNAJIEM! Uzstājas gan Latvijas jaunie talanti, gan jaunieši no ārvalstīm, kuri sasnieguši atzīstamu pakāpi senās mūzikas interpretācijā. Regulāri festivāls rīko arī meistarklases, kuros senās mūzikas speciālisti no ārvalstīm dalās pieredzē ar jaunajiem talantiem. Kopš 2006.gada Starptautiskais Baha kamermūzikas festivāls kļuvis par starptautiskas organizācijas REMA ( Eiropas senās mūzikas tīkls), un no 2016.gada organizācijas NORDEM - ( Ziemeļvalstu un Baltijas senās mūzikas tīkls) biedru, (esmu valdē).. Visās minētajās valstīs ir nests Latvijas kā augstas mūzikas kultūras zemes vārds. Pateicoties dalībai REMA un NORDEM, Baha festivāls ieguvis prestižu un augsta līmeņa festivāla slavu Eiropā un pasaulē.
2022.gadā , sekojot tradīcijai Latvijā koncertēt ielūgti pasaulē atzi'ti , augstas raudzes ārvalstu mākslinieki, uzstāsies jaunie talanti sadaļā VĀRDS JAUNAJIEM un plānotas meistarklases. Ilgtermiņā Baha kamermūzikas festivāls jau paveicis lielu darbu, organizējot festivāla koncertus un meistarklases, izveidojis klausītājos dziļāku sapratni par seno mūziku un tās interpretāciju, kā arī jaunajā paaudzē izraisījis interesi pievērsties šīs mūzikas padziļinātai studēšanai. Šis ir arī ilgtermiņa uzdevums 2022.gadam un turpmākajiem gadiem. 2022.gada 10.jūnijā Baha kamermūzikas festivāls organizē Latvijas Universitātes kora dalību pasaules nozīmīgākajā senās mūzikas festivālā - BACHFEST LEIPZIG, sadaļā BACH - WE ARE FAMILY! Ilgtermiņa mērķi ir turpināt ciešu sadarbību ar ārvalstu māksliniekiem, rīkojot kopīgus koncertus , kā arī veicināt mūsu mākslinieku koncertus citos festivālos. Un tādi jau ir bijuši: JVLMA koris un vācu diriģents; latviešu mūziķu dalība Senās mūzikas festivālos - Stokholmas un Vantaa ( Somija) festivālā; Pirmais starptautiskais Senās mūzikas jauno profesionālo mūziķu konkurss EAR-ly Rīgā, kā arī A.Kalnciemas koncerti kopā ar mūziķiem no Itālijas, Šveices, Francijas Polijas, Jaunzēlandes, Vācijas un Krievijas. Ļoti svarīga ir Baha kamermūzikas festivāla iekļaušanās starptautiskajā notikumā EIROPAS SENĀS MŪZIKAS DIENA kas notiek katru gadu 21.martā kopš 2011.gada un šobrīd to svin daudzās pasaules valstīs festivāli un koncertorganizācijas.
21. martā, J.S.Baha dzimšanas dienā, Baha mūzikas fonds ( Baha kamermūzikas festivāls) kā katru gadu atzīmēs EIROPAS SENĀS MŪZIKAS DIENU ar koncertiem. Šogad koncerts notiks Mencendorfa namā, tur piedalīsies jaunie mūziķi - Emma Bandeniece (čells), Madara Liepiņa (vijole), kā arī Aina Kalnciema (klavesīns).Šis koncerts nav iekļauts 22.Baha kamermūzikas festivāla programmā. 22. BAHA KAMERMŪZIKAS FESTIVĀLS tiks atklāts 10.10. ar Jura Karlsona Pasaules pirmatskaņojumu "Kafijas kantāti". Koncertā piedalās Sinfonia concertante, solisti Aina Kalnciema (klavesīns) un Guntis Kuzma (klarnete), diriģents Andris Vecumnieks. Reiņa Zariņa solo koncerts ar J.S.Baha programmu notiks 20 oktobrī, 2.novembrī pirmo reizi Baha kamermūzikas fesytivālā viesosies izcili mūziķi no grupas "Jupiter" (Francija) - Tomass Dunfords (lauta) un Tims Langluā Desvarts (baroka vijole), T.Dunfords piekritis dot meistarklases 03.11., kas notiks Mencendorfa namā. 13.novembrī muzicēs ansamblis "Masques" no Francijas. 14.10. ciklā "VĀRDS JAUNAJIEM'" muzicēs A.K. Paukšēna (čells) un K.Zariņš (klavieres) 20.11. Ar J.S.Baha programmu Cēsu koncertzālē uzstāsies Eva Bindere (vijole) un Aina Kalnciema (klavesīns).
2022. gadā Baha kamermūzikas festivāls sniegs atkal jaunu ieskatu senās mūzikas interpretācijas mākslā, jo ārzemju speciālisti vienmēr izraisa lielu interesi par stila traktējumiem senajā eiropas valstu mūzikā, kā arī interpretējot J.S.Baha daiļradi. Neapšaubāmi, ārvalstu mākslinieku viesošanās stiprinās saites ar Latvijas mūziķiem, dos tiem jaunas idejas un iedvesmas interpretācijā , kā arī mūsu pašu mūziķu uzstāsānās veicinās dziļāk studēt seno komponistu darbus. Pieaugs saites ar ārvalstu mūziķiem un mūziķu apmaiņa starp festivāliem. Informācija par festivālu, tā atspoguļojums REMA un NORDEM mājas lapās sasniegs ļoti plašu auditorijas loku ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Šajā sarežģītajā pandēmijas laikā it īpaši svarīgi ir apliecināt, ka koncertdzīve turpinās un turpinās arī sadarbība ar māksliniekiem starp valstīm!
Projektu realizēs Baha kamermūzikas festivāla komanda (juridiskais organizatorrs Baha mūzikas fonds), tā sastāvā: Aina Kalnciema (festivāla direktore), Kristiāna Vaickovska ( muzikologa darbs), Lauma Anta Tipāne ( direktores sasistente, mājas lapa), Anastasija Sisojeva (mediju kuratore).
Mērķauditorijas pamatā ir tie klausītāji,kas gadu no gada seko festivālam un piepilda zāles. Tie ir pieaugušie, darba spējīgie cilvēki, kultūras darbinieki, mākslas mīlōtāji un pazinēji, mūzikas, it īpaši senās mūzikas mīļotāji un pazinēji, profesionāli mūziķi, mūzikas kritiķi, studējošā jaunatne, it īpaši JVLMA un mūzikas skolu audzēkņi, pensionāri, ārzemnieki kas uzturas Latvijā, ārvalstu tūristi.