Projekts "Latvijas Leļļu teātra viesizrādes Valmiermuižā"

Valmiermuižas kultūras biedrība
Latvijas Leļļu teātra viesizrādes Valmiermuižā
TEĀTRA MĀKSLAS NOZARE. 2022.gada 1.projektu konkurss
1 500.00 EUR
01.09.2022
31.12.2022

Projekta apraksts

Valmiermuižas kultūras biedrība ir iecerējusi 2022. gada rudenī/ziemā turpināt jau senāk aizsākto tradīciju, Valmiermuižā izrādot Latvijas teātru profesionāļu iestudējumus, tādējādi tos popularizējot ārpus Rīgas, precīzāk, Vidzemes reģionā. Novērots, ka Valmierā un novadā ir izteikts pieprasījums pēc kvalitatīva teātra tieši bērnu auditorijai, ko pierāda gan veiksmīgais un plaši apmeklētais Valmieras vasaras teātra festivāls, gan Valmieras teātra repertuāra izrādes. Pašlaik Valmieras teātris ir rekonstrukcijā un tuvākajā laikā neplāno piedāvāt nevienu bērnu izrādi un šī gada Valmieras vasaras teātra festivāls vairāk piedāvās izrādes pieaugušajiem, tāpēc Valmieras un novada ģimenēm trūkst profesionālās mākslas pieejamības tuvējā apkārtnē. Latvijas Leļļu teātra viesizrādes Valmiermuižā piepildītu šo teātra piedāvājuma plaisu, lai jaunākie skatītāji varētu baudīt un izzināt kvalitatīvu kultūras saturu. Valmiermuižā organizētās Latvijas Leļļu teātra viesizrādes sniegs alternatīvas Valmieras un tās apkārtnes iedzīvotājiem, kas jau ir kļuvuši par teātra cienītājiem, apmeklējot Valmieras teātri un festivālu. Šīs viesizrādes paplašinās skatītāju redzesloku Latvijas teātra kultūrā, ļaujot pieredzēt atšķirīgas mazās formas izrādes. Leļļu teātra uzdevums ir pavērt priekškaru uz šo savdabīgo teātra nozari, un kļūt tai par bērna dzīvē neatņemamu sastāvdaļu. Pirmo reizi Valmiermuižā būs skatāmas leļļu teātra izrādes, kas vietējiem un viesiem būs jauns kultūras piedzīvojums.
Mērķis ir izrādīt 3 Latvijas Leļļu teātra viesizrādes Valmiermuižā, Dzirnavu ielā 2a, 2022. gada rudenī/ziemā (pielāgojoties epidemioloģiskajai situācijai valstī), tādējādi sekmējot kvalitatīvu jaunradīto kultūras vērtību izplatīšanu, pieejamību un iepazīšanu plašākai sabiedrības daļai - ģimenēm un bērniem, īpaši Vidzemes reģionā. Projekts veicinās Valmiermuižas kultūras biedrības (NVO) un VSIA „Latvijas Leļļu teātris” sadarbības uzsākšanu un turpināšanu arī nākotnē. Uzdevumi: * Izveidot informatīvas ziņas presei – tādējādi aktualizējot Latvijas Leļļu teātra jaunradi un iespēju to apmeklēt Vidzemes reģionā. * Publicitātes plānošana un darbs ar medijiem, realizējot sagatavotos informatīvos materiālus. * Noorganizēt 3 viesizrādes Valmiermuižas klētī, piedāvājot kvalitatīvus kultūras pasākumus tieši bērnu auditorijai. * Saturisko un finansiālo atskaišu veidošana finansiālajiem atbalstītājiem.
Projekta vadība, projekta komunikāciju un publicitātes aktivitātes, 3 viesizrāžu norise – 2022. gada septembris–decembris. Projekta noslēgums, norēķini ar iesaistītajiem līdz 2022. gada 30. decembrim. Plānots izrādīt 3 iestudējumus: 1) Tuntuļu Jurītis (rež. Ģ. Šolis), 2) Maks un Morics (rež. E. Kaufelds), 3) Bruņinieks, kuram sāpēja zobi (rež. E. Kaufelds). Izrādes izvēlētas, ņemot vērā Valmiermuižas viesistabas iespējas un piemērojot tehniskos risinājumus. Pielikumā plašāks izrāžu apraksts.
* Realizētas 3 profesionālas leļļu teātra viesizrādes Valmiermuižā. * Izrādes noskatījušies kopā vismaz 90 apmeklētāju (plānotā telpas ietilpība pašreizējos epidemioloģiskajos apstākļos ir 30 skatītāju vietas). * Sekmēta skatuves mākslas jaunrades popularizēšana ģimenēm un bērniem, aktualizējot pieejamību tieši Vidzemes reģionā. * Atbalstīta valsts un nevaldības sektora sadarbība, tās popularizēšana plašākai sabiedrībai. * Informēta vietējā sabiedrība par aktuāliem notikumiem (māksliniekiem, jaunradi) mūsdienu teātra mākslas nozarē, profesionālu izrāžu norisi reģionā. * Kvalitatīvi īstenotas viesizrādes stiprinās Valmiermuižas kultūras biedrības organizatoriskās spējas, tēlu vietējā sabiedrībā un veiksmīgu sadarbības modeļu veidošanos, lai plānotu citas viesizrādes un pasākumus Valmiermuižā.
Latvijas Leļļu teātris veicina izglītotas, radošas un vienotas sabiedrības veidošanos, piedāvājot daudzveidīgu, laikmetam atbilstošu repertuāru bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Izmantojot gan tradicionālas, gan inovatīvas leļļu mākslas tehnikas, tas nodrošina leļļu mākslas tradīciju saglabāšanu un sekmē šīs nozares tālāku profesionālo attīstību. Lai nodrošinātu augstu kvalitāti, teātrī strādā profesionāli aktieri, režisori un leļļu meistari, kas regulāri pilnveidojas, sadarbojoties ar pazīstamiem pasaules leļļu teātra speciālistiem. Latvijas Leļļu teātris spēlē izrādes ne tikai teātra telpās, bet arī izbraukumos visā Latvijas teritorijā. Biedrības mērķis ir sekmēt ilgtspējīga kultūras tūrisma attīstību Valmiermuižā un apkārtnē, izmantojot reģiona neizsmeļamo kultūrvēstures mantojumu un jaunradītos kultūras tūrisma un radošās industrijas produktus, kā arī līdzdarboties vietas tēla veidošanā, popularizēšanā Latvijas iedzīvotājiem un viesiem, attīstot labvēlīgu ekonomisko, sociālo un kultūrvidi. Dibināta 2012. g., bet 2014. g. iegūts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Ik gadu organizēti izglītojoši un kultūras pasākumi – tradīciju vakari ar dančiem, gadskārtu svinības un tirdziņi „Gardu muti”, starptautiskais etnofestivāls „Sviests” (šogad kļuvis par Valmiermuižas etnomūzikas festivālu), koncerti, kino, kā arī dažādi notikumi, piedāvājot alternatīvu masu kultūrai. Kopš 2014.g. biedrība ar VKKF finansiālu atbalstu Valmiermuižā veiksmīgi organizējusi Latvijas neatkarīgo teātru (Dirty Deal Teatro, Ģertrūdes ielas teātris, NoMadI) viesizrādes, kas ieguvušas vietējo un apkārtnes skatītāju atsaucību.
* Ģimenes ar bērniem (izrādes piemērotas vecumposmam no 4 un 5 gadiem), īpaši Vidzemes reģionā. * Līdzšinējie Valmiermuižas kultūras biedrības organizēto pasākumu apmeklētāji, kam interesē dažādi kultūras procesi. * Teātra mākslas cienītāji, kas vēlas atšķirīgu pieredzi no ierastā drāmas teātra piedāvājuma – leļļu teātra iestudējumus. * Plānotā telpas ietilpība pašreizējos epidemioloģiskajos apstākļos ir 30 skatītāju vietas, tātad 3 izrādes varēs noskatīties 90 interesenti. Pēc pieprasījuma vērtēsim, vai iespējams ieplānot arī papildizrādes. Lai efektīvāk uzrunātu mērķauditoriju, plānotas publicitātes aktivitātes: - izsūtīt informāciju e-pastu veidā pastāvīgajiem biedrības organizēto pasākumu sadarbības partneriem – NVO, Tūrisma informācijas centriem, pašvaldībām, uzņēmējiem un aktīviem cilvēkiem; - izsūtīt preses ziņas vietējiem ziņu portāliem (piem., valmieraszinas.lv, valmierasnovads.lv u.c.), nacionālas nozīmes ziņu portāliem (tvnet.lv, delfi.lv, lsm.lv, kroders.lv u.c.); - komunicēt sociālajos tīklos sadarbībā ar zīmolu „Gardu muti” (Facebook 6443 un Instagram 2352 sekotāju), veidojot sistemātisku komunikācijas plānu, atsevišķu pasākumu Facebook lapā, kur tiks ievietota informācija par izrādēm un regulāri papildināts ar jaunumiem, kā arī iesaistīt Latvijas Leļļu teātri šajā komunikācijā, aptverot plašāku auditoriju; - izvietot izrāžu informatīvos plakātus vietējo pašvaldību publiskajos informācijas stendos un sabiedriskās iestādēs, kā arī izvietot reklāmas objektu – vides stendu Valmieras pilsētas centrā un Valmiermuižā.