Projekts "Vasaras intensīvais baleta kurss Igaunijas operas un baleta teātrī."

ANETE PELCE
Vasaras intensīvais baleta kurss Igaunijas operas un baleta teātrī.
SKATUVES MĀKSLU NOZARE. 2023.gada 1.projektu konkurss
2 540.00 EUR
17.07.2023
04.08.2023

Projekta apraksts

Mariellas Pūpolas dalības apmaksa 2023 International Ballet Summer Workshop (Vasaras intensīvais baleta kurss) Tallinā, Semi-professionals jeb pusprofesionāļu programmā, ko rīko Igaunijas Nacionālās Operas un Baleta (INOB) teātris. Norises laiks ir 17.07.2023.-04.08.2023. Mariella ir mana meita, kurai ir 15 gadi un līdz ar to viņu kā nepilngadīgu personu, pārstāvu es, viņas māte Anete Pelce. Viņa šobrīd mācās Rīgas Baleta skolas 5. klasē un viņai svarīgi ir arī vasarā turpināt savu profesionālo attīstību, jo mērķis ir piedalīties gan vietējos, gan starptautiskos konkursos un koncertos, kā arī savu profesionālo darbību Mariella vēlās turpināt "Latvijas Nacionālās operas un baleta"(LNOB) teātrī kā baleta māksliniece. Šis vasaras baleta kurss ir lieliska iespēja Mariellai būtiski nostiprināt esošās klasiskā dejas prasmes, kā arī apgūt rietumu baleta stilus, kurus Rīgas Baleta skola saviem audzēkņiem nemāca. Arī vēlāk, jau uzsākot darbu LNOB teātrī, faktiski jau uzreiz šie stili noteiktā līmenī ir jāpārzina, jo daudz horeogrāfu LNOB viesojas no rietumvalstīm un sagaida mūsu baleta mākslinieku citu baleta stilu/tehniku prasmes. Līdz ar to dalība šajā INOB rīkotajā kursā būtiski paaugstinās ne tikai Mariellas baleta prasmes, bet arī Latvijas mākslas izcilību un konkurētspēju starptautiskajā arēnā. Rīgas Baleta skola nenodrošina iespējas mācībām vasarā, lai arī vasarā nepārtrauktu savu profesionālo attīstību. Tāpēc šis kurss ir viens no piemērotākajiem variantiem Mariellas daudzpusīgas attīstības veicināšanā, apgūstot rietumu baletu stilus un sekmējot viņas profesionālās kvalifikācijas celšanu gan no kursam pieaicināto pedagogu aspekta, iepriekšējo gadu citu dalībnieku atsauksmēm, gan arī no kursa dalības maksas, dzīvošanas izmaksu un ceļa izdevumu aspektiem.
Ilgtermiņa mērķis ir Mariellas profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana, daudzpusīgas attīstības veicināšana, un kopumā baleta mākslas izglītības izcilības veicināšana, un līdz ar to Latvijas baleta jauno talantu atpazīstamības un starptautiskās konkurētspējas pārliecinoša demonstrēšana. Īstermiņa mērķis - paaugstināt savas baleta prasmes arī vasaras periodā, INOB teātra rīkotajā vasaras intensīvajā baleta kursā, apgūstot arī tādus baleta stilus, ko Rīgas Baleta skola nenodrošina. Galvenais uzdevums mērķa sasniegšanai, ir nepieciešamais finansējums M. Pūpolas dalībai trīs nedēļu INOB teātra organizētajā vasaras intensīvajā baleta kursā "2023 International Ballet Summer Workshop" no 17.07.2023. līdz 04.08.2023.
1) Dalība trīs nedēļu INOB teātra organizētajā vasaras intensīvajā baleta kursā, nostiprinot un paaugstinot savas baleta prasmes arī vasaras periodā un it īpaši apgūstot tādus baleta stilus, kuru apguvi Rīgas Baleta skola nenodrošina. 2) Iespēja praktizēties pie starptautiski atzītiem pedagogiem. 3) Latvijas baleta jauno talantu starptautiskās atpazīstamības veicināšana.
Galvenais sasniedzamais rezultāts ir Mariellas profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana, šajā kursā mācoties pie starptautiski atzītiem pasniedzējiem (Agnes Oaks, Viki Bromberg Psihoyos, Meelis Pakri u.c.), kā arī tādu baleta stilu apgūšana (Balanchine, Nacho Duato), ko Rīgas Baleta skolā nenodrošina. Rezultātā, Mariellas vispusīgas attīstības nodrošināšana, ļaus viņai veiksmīgāk startēt dažādos starptautiskos konkursos, kā arī piedalīties dažāda mēroga koncertuzvedumos, būtiski sekmējot gan Latvijas baleta atpazīstamību, gan arī pārliecinošu starptautisko konkurētspēju.
2023 International Ballet Summer Workshop (Vasaras intensīvais baleta kurss) rīko Igaunijas Nacionālās operas un baleta (INOB) teātris. Tas norisināsies Tallinā trīs nedēļas laikā no 17.07.2023. līdz 04.08.2023. un to vadīs starptautiski atzīti pasniedzēji tādi kā Agnes Oaks, Viki Bromberg Psihoyos, Meelis Pakri u.c. Saite uz organizētāju mājas lapu: https://balletsummerestonia.com/eng Saite uz informāciju ar kursa programmu: https://balletsummerestonia.com/eng/course/programme-2023 (projekta pieteikuma pielikumā pievienots tulkojums no angļu valodas uz latviešu valodu).
Plānotā mērķauditorija ir Latvija un visa Pasaule, ko plānots sasniegt, piedaloties koncertos un konkursos gan Latvijā, gan arī starptautiski. Pabeidzot Rīgas Baleta skolu un ņemot vērā to, ka Mariella ir viena no perspektīvākajām skolniecēm, plānots, ka viņa savu profesionālo izaugsmi turpinās LNOB teātrī kā baleta māksliniece. Tādējādi tiks papildinātās talantīgu baleta mākslinieku rindas, turpinot Latvijas baleta tradīcijas, kā arī veicinot baleta atpazīstamību ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā mērogā. Šie kursi, kā minēts iepriekš, būtiski uzlabos Mariellas esošās klasiskā dejas prasmes, gan arī ļaus apgūt jaunus baleta stilus/tehnikas.