Projekts "Koncertuzvedums "Es esmu Lāčplēsis, Lāčplēsis esmu es. Mīla. Naids. Ziedošanās.""

"Laudate"
Koncertuzvedums "Es esmu Lāčplēsis, Lāčplēsis esmu es. Mīla. Naids. Ziedošanās."
Mērķprogramma "Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja"
7 000.00 EUR
12.11.2022
12.11.2022

Projekta apraksts

Jauktais koris Laudate 2022. gada 12. novembrī koncertzālē Ave Sol dāvās klausītājiem jaunu trīsdaļīgu vokāli instrumentālu uzvedumu Es esmu Lāčplēsis, Lāčplēsis esmu es. Mīla, naids, ziedošanās., iesaistot projekta realizācijā jaunās un vidējās paaudzes komponistus, dzejniekus un izpildītājmāksliniekus. Lāčplēša psiholoģiskais tēls tiks parādīts jaunā, mūsdienīgā interpretācijā. Mūziku uzveduma trim daļām - Mīla, Naids un Ziedošanās komponēs trīs jaunās paaudzes komponisti – Platons Buravickis, Gaitis Jānis Pujāts un Henrijs Poikāns, savukārt dziesmu tekstus radīs jaunie dzejnieki, Latvijas Kultūras akadēmijas absolventi – Marija Luīze Meļķe, Raimonds Ķirķis un Edvards Kuks. Koncertprogramma sastāvēs no trim vokāli instrumentālām daļām: I Mīla - mīlestība kā pozitīvs, jaunradošs virzītājspēks, kas noārda cilvēka egoismu un atver cilvēkā slēptākās un sabiedrībai tik nozīmīgās īpašības. II Naids - naids kā mīlas pretmets, nepieciešamība asi un nesavtīgi pastāvēt par savu tuvāko, neļaujot ļaunumam palikt nesodītam. III Ziedošanās - katra cilvēka augstākais piepildījuma mērs, tāda varoņa, kādu šodien gaidām, būtiskākā rakstura iezīme. Katras 20 minūšu garās koncertprogrammas daļas pamatā būs elektroniskā mūzika ar vokāliem un instrumentāliem elementiem. Kora skanējumu papildinās instrumentālisti – metāla pūšamo instrumentu kvartets, vibrafons, perkusijas un digitālās klavieres. Atskaņojumā piedalīsies solistu duets. Vizuāli uzvedumu papildinās īpaši veidota gaismu režija.
Mērķis: Ar simbolos un kultūras mantojuma vērtībās balstītas muzikālas triloģijas palīdzību sekmēt sabiedrības atvērtību un veicināt aktuālo problēmu padziļinātu un simbolisku izpratni, integrēt Lāčplēša tēlu mūsdienu cilvēka, īpaši jaunās paaudzes, apziņā – “Vai es varu būt mūsdienu Lāčplēsis?”. Uzdevumi: 1) pasūtīt jaundarba – triloģijas tapšanu 2) nodrošināt kvalitatīvu mēģinājumu procesu 3) nodrošināt augstvērtīgu triloģijas izpildījumu pirmatskaņojumā 4) piesaistīt atbilstošu auditoriju Šī brīža situācijā, kad domās un arī fiziski esam blakus Ukrainā notiekošajam, šķiet, teju ikviens meklē atbildes uz jautājumiem: "Kā un ar ko es varu palīdzēt? Vai esmu pietiekami drosmīgs, lai vajadzības gadījumā aizstāvētu savus tuvos?", ir svarīga savstarpēja saruna un atbalsts, un jauktais koris “Laudate” to vēlas darīt ar jaunradītas mūzikas starpniecību, cerot, ka koncertprogramma kļūs par paliekošu vērtību, ko arī turpmāk varēs un vēlēsies atskaņot arī citi kolektīvi. Kā uzveduma garīgais mērķis iecerēts likt ikvienam kaut uz mirkli ieklausīties sevī, domājot par šī brīža situācijā aktuālām lietām – pieķeršanos savai dzīvībai, norobežošanos un pasīvu noraudzīšanos vai aktīvu rīcību, nedomājot par sevi.
2022. g. aprīlis – projekta sagatavošana (komponistu, dzejnieku, izpildītājmākslinieku uzrunāšana, vienošanās, nodomu protokolu noslēgšana) un iesniegšana VKKF projektu konkursā; 2022. g. jūnijs – darba uzsākšana, līgumu noslēgšana ar teksta autoriem un komponistiem; 2022. g. jūlijs, augusts – teksta autoru darbs, tekstu nodošana komponistiem, komponistu darbs; 2022. g. septembris – muzikālā materiāla apgūšana, mēģinājumi atsevišķi korim, vokālistiem un instrumentālistiem; vizuālās identitātes un reklāmas materiālu gatavošana (sociālo tīklu beneri, relīžu teksti); 2022. g. oktobris – kopmēģinājumi, gaismu režijas veidošana saskaņā ar muzikālo materiālu; reklāmas materiālu publicēšana; 2022. g. novembris – kopmēģinājumi, koncerts 12.novembrī, radošās un finanšu atskaites sagatavošana.
Tiks radīti jauni muzikāli augstvērtīgi oriģināldarbi, kas papildinās ne tikai jauktā kora Laudate repertuāru, bet arī veicinās amatierkolektīvu repertuāra Latvijā dažādību kopumā. Koncertam būs nozīme kora radošās un profesionālās attīstības procesā un ar to tiks uzrunāti jauni dziedātāji, kuri vēlētos pievienoties korim un Dziesmu svētku kustībai. Neatlaidīgais ikdienas darbs mēģinājumos vainagosies ar labu skanējumu, gandarījumu un spēju radīt prieku arī citiem. Uzstāšanās radīs pamatu kora dalībnieku skatuvisko un vokālo prasmju attīstībai, kā arī veicinās stabila kora sastāva veidošanu un stiprināšanu.
Projekta veidotāji un izpildītāji: Komponisti: Platons Buravickis, Gaitis Jānis Pujāts, Henrijs Poikāns; Skaņdarbu tekstu autori: Latvijas Kultūras akadēmijas absolventi, jaunie dzejnieki - Marija Luīze Meļķe, Raimonds Ķirķis, Edvards Kuks; Gaismu, skaņu režija: Rihards Gulbis, studija Magic Nebula; Jauktais koris Laudate; Instrumentālisti: LNSO metāla pūšamo instrumentu kvartets, LNSO sitamo instrumentu mūziķe Elīna Endzele, pianists Kārlis Kundrāts; Solisti vokālisti: Jānis Kurševs, Iveta Apine.
Rīgas iedzīvotāji, īpaši jauniešu auditorija; Jauktā kora Laudate regulārie klausītāji un atbalstītāji; Mūzikas nozares profesionāļi un speciālisti; Rīgas viesi.